Prof.univ.dr.ing. Cristian Nicolae Andreescu – Presedinte

2865
  • MEMBRU TITULAR
  •  Presedinte – Ingineria Transporturilor
  •  09 martie 1949

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Cristian N. Andreescu: n. 9 martie 1949, Bucuresti; absolvent al Inst. Politehnic din Bucureşti (1972), specialitatea Automobile şi Tractoare; doctor inginer (din 1988), cu teza “Studiul fenomenului de dispersiune ciclică la motoarele cu aprindere prin scânteie funcţionând în regimuri de sarcini parţiale”; profesor la Universitatea Politehnica din Bucureşti (1997-prezent), disciplinele predate: Fiabilitatea şi mentenanţa autovehiculelor, Tehnici şi echipamente pentru diagnosticarea automobilelor, Reducerea poluării mediului de către automobile, Combustibili neconvenţionali pentru autovehicule, Fiabilitatea şi securitatea sistemelor de transport, Diagnoza motoarelor cu ardere internă, membru al fondator al Societăţii Inginerilor de Automobile din România(1990), membru al Society of Automotive Engineers (1997), al Consiliului Ştiinţific al AMCSIT (2007). Este şeful Catedrei Autovehicule Rutiere (din 2000) şi membru al Senatului U.P.B. (din 2000). Direcţii principale în activitatea de cercetare ştiinţifică: studierea proceselor termogazodinamice din motoarele cu ardere internă, perfecţionări constructive ale motoarelor româneşti de autovehicule rutiere, dezvoltarea de echipamente şi tehnici de diagnosticare.