Prof.univ.dr.ing. Cristian Nicolae Andreescu – Presedinte

3067
  • MEMBRU TITULAR
  • Ingineria Transporturilor
  • 09 martie 1949

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Cristian N. Andreescu: n. 9 martie 1949, București; absolvent al Institutului Politehnic din Bucureşti (1972), specialitatea Automobile şi Tractoare; doctor inginer (din 1988), cu teza “Studiul fenomenului de dispersiune ciclică la motoarele cu aprindere prin scânteie funcţionând în regimuri de sarcini parţiale”. Profesor la Universitatea Politehnica din Bucureşti (1997-prezent); disciplinele predate: Dinamica autovehiculelor rutiere, Fiabilitatea şi mentenanţa autovehiculelor, Diagnosticarea automobilelor, Reducerea poluării mediului de către automobile, Combustibili neconvenţionali pentru autovehicule, Fiabilitatea şi mentenanța mijloacelor de transport. A îndeplinit funcțiile de prodecan al Facultății Transporturi (1996 – 2000) și de director al Departamentului  Autovehicule Rutiere (2000 – 2016). A fost membru al Senatului U.P.B. (2000 – 2016). Membru al Colegiului editorial al Buletinului UPB. Este membru fondator și a fost vicepreședinte al Societăţii Inginerilor de Automobile din România, membru al Consiliului Ştiinţific al AMCSIT. Membru fondator și președinte (2000 – 2004) al Asociației Presei Auto din România (APAR). Membru și președinte al mai multor comitete de evaluare a activității institutelor naționale românești de cercetare precum: CESAR Pitești, CESAR Câmpulung Muscel și MASTER S.A. Membru al Consiliului Director al Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM). Președinte al conferințelor internaționale ESFA 2003 și ESFA 2009 și al Congresului European de Autovehicule EAEC-ESFA 2015. Direcţii principale în activitatea de cercetare ştiinţifică: studierea proceselor termogazodinamice din motoarele cu ardere internă, perfecţionări constructive ale motoarelor româneşti de autovehicule rutiere, proiectarea și dezvoltarea de noi motoare de automobile românești, dezvoltarea de echipamente şi tehnici de diagnosticare. Este autor și coautor al unui număr de 22 de cărți tehnice și peste 200 de articole și comunicări științifice.