Prof. univ. dr. ing. Corneliu MUNTEANU

2021
  • MEMBRU CORESPONDENT
  • Știința și ingineria materialelor
  • 12 decembrie 1957
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Născut la 12 decembrie 1957, com. Onișcani, jud. Bacău. În 1977 a absolvit Liceul Industrial „Tractorul” din Brașov şi apoi în 1983, Facultatea de Mecanică din Institutul Politehnic Iași și are doctorat în Ingineria Materialelor la Institutul Politehnic din Iași (1995). Domenii de competenţă profesională: – Materiale Metalice; Solidifcare Ultrarapidă; Biomateriale; Materiale Biodegradabile; Ingineria Suprafetelor; Depuneri Termice; Investigarea materialelor prin microscopie electronică și difracție de raze X. A efectuat cercetări ştiinţifice cu caracter fundamental în următoarele domenii: Cercetări asupra metodelor de obținere a aliajelor amorfe prin solidificare ultrarapidă și studiul proprietăților acestora; Cercetări prin depuneri termice în jet de plasmă pentru aplicații industriale; Elaborarea unor materiale biocompatibile și biodegradabile cu utilizare în medicină; Cerecetări asupra sistemelor de stocare a hidrogenului la presiuni mari pentru utilizare în industria automotive. A publicat 10 cărţi în edituri consacrate, naționale și internaționale, 136 articole în reviste şi în volumele unor manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate (dintre care 106 lucrări stiintifice indexate ISI) și este coautor a 11 brevete de invenție. A efectuat lucrări de cercetare în cadrul a 16 granturi (nouă, în calitate de director și șapte, în calitate de membru) şi numeroase contracte de cercetare cu parteneri industriali. În cariera didactică, desfăşurată timp de 35 de ani la Universitatea  ”Gheorghe Asachi” din Iași, a predat şi publicat 10 cursuri şi a coordonat până în prezent, 20 doctori în domeniul Ingineriei Materialelor confirmați de Comisia Superioară, 19 cu calificativ „foarte bine” și unul cu calificativ ”excelent” și are în diverse stadii de pregătire încă 12 doctoranzi. A funcţionat ca prodecan în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași între anii 2004-2008; este Membru în Senatul Universității Tehnice ”Gh. Asachi” și în Consiliul Facultății de Mecanică din Iași, este Membru în Comisia de Specialitate: „Știința și Ingineria Materialelor” a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU); este Membru în Comisia ”Științe ingineresti” ARACIS și este vicepreședinte la nivel național al Societății Române de Biomateriale. În perioada 2007-2012 a fost Director General – Directia Generală Strategii și Programe Universitare și Director – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare Diplome din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.