Prof.univ.dr.ing. Corneliu Lazăr

1873
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Electronică, Automatică
  •  02 octombrie 1952

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

DATE PERSONALE Data şi locul naşterii: 2 octombrie 1952, Iaşi, Romania Cetăţenia: romană; Starea civilă: căsătorit; 1 copil STUDII Studii gimnaziale şi liceale: Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi (1963-1971). Studii universitare: Institutul Politehnic „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea Electromecanică Diplomă de Inginer (1971 – 1976). Studii doctorale: Institutul Politehnic „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Automatică şi Calculatoare Diplomă de Doctor Inginer in Sisteme Automate (1985 – 1991). STAGII DE CERCETARE SI DOCUMENTARE IN STRAINATATE Specializare in domeniul automatizării utilajelor industriale  Fabrica de Construcţii de Maşini, Beijing, China; durata: două luni (1979). Şcoli de vară: „Modern Control Theory and Laboratory Experiments in Control Engineering Courses” ,Czech Technical University in Prague; durata: o săptămană (1992), „Intelligent Systems for Control”,  LAAS (Laboratoire dAutomatique et dAnalyse de Systemes), ENAC (Ecole National de lAviation Civile), Toulouse; durata: o saptămană (1993). Stagii de documentare: Universita di Firenze, Dipartimento di Sistemi e Informatica (prof. dr. Eduardo Mosca); durata : o luna (1993); LAAS Toulouse (prof. Aguilar Martin); durata o luna (1994); Akademisches Auslandsamt – Fachhochschule Regensburg (prof. Alexandru Soceanu); durata: două săptămani (1998); Association of the Universities in the Netherlands – VSNU, Netherlands Acreditation Organization – NAO, Utrecht University, University of Twente – utilizarea standardelor de calitate in invăţămantul superior european; durata: două saptămani (2002). FUNCŢII OCUPATE IN ACTIVITATEA PROFESIONALĂ inginer Combinatul de Utilaj Greu Iaşi (1976 – 1981); asistent universitar (1982 – 1990), şef de lucrări (1990 – 1992) Institutul Politehnic „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Electrotehnică, Catedra Acţionări şi Utilizări Electrice; conferenţiar (1992 – 1997), profesor (1997 – prezent) Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Catedra/Departamentul de Automatică şi Informatică industrială/aplicată funcţii de conducere: decan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Iaşi (aprilie 2012 – prezent), şef al Catedrei de Automatică şi Informatică aplicată (martie 2008 – martie 2012), prodecan (2004 – martie 2008) şi secretar ştiinţific (1996 – 2004) al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Iaşi ACTIVITATEA DIDACTICĂ Cursuri predate: Licenţă: Transmisia datelor, Controlul la distanţă al proceselor, Ingineria reglării automate, Sisteme de vedere artificială; Masterat: Sisteme de conducere cu predicţie, Controlul sistemelor auto, Vederea artificială (Mecanică) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ Lucrări publicate: 223 articole dintre care: ISI-7 (SRI total: 8.33881); ISI Proceedings-24; Reviste BDI – 33; Cărţi: 8 de specialitate+4cursuri univ., Capitole in cărţi-11; Proc. conferinte: BDI-23, non BDI: organizaţii int. de profil (IFAC, IEEE etc.)-51, conf. int. organizate de univ. RO-55, naţionale organizate de univ. RO-22; Brevete -7; Citări: C=13.14 Granturi CD: internaţionale-5 (director =1), nationale-24 (dir = 7), companii-8 (dir = 2). Conducere de doctorat in Ingineria sistemelor: doctori-3 (C.F. Caruntu, A.E. Balau, C. Copot-2011), doctoranzi-5 Domenii abordate: Sisteme servoing vizuale pentru conducerea roboţilor; Controlul sistemelor auto; Sisteme de control cu structură in reţea; Conducerea predictivă a proceselor; Inteligenţa artificială in automatică Premii: Premiu UEFISCDI – CNCS, 2011; Premiul de excelenţă, AQTR IEEE-TTTC, Cluj-Napoca, 2004; Academic Category Finalist, National Instruments, Austin, 2003; Medalie bronz, Salon International des Inventions et des Techniques Nouvelles, Iaşi, 1992. Membru: IEEE (Control Systems Society, Robotics and Automation Society, Systems, Man, and Cybernetics Society, Industrial Electronics Society), IFAC Technical Commitee on Components and Instruments, Societatea Romană de Automatică şi Informatică Tehnică (responsabil Filiala Iaşi), Societatea Romană de Robotică ACTIVITĂŢI PENTRU COMUNITATEA ACADEMICĂ Referent solicitat de editorii unor publicaţii de circulaţie internaţională şi de comitetele ştiinţifice ale unor manifestări internaţionale (Automatica, IEEE Trans. on Industrial Electronics, Journal of Automobile Engineering, CDC, ACC etc.); Expert evaluator: CNFIS, CNCS, ARACIS şi University of Gent Membru in consiliul editorial al revistelor Annals of „Dunarea de Jos” University of Galaţi şi Buletinului Institutului Politehnic din Iaşi, Secţia Automatică şi Calculatoare Profesor invitat la University of Gent, Department of Electrical Energy, Systems and Automation (Prof. Robin de Keyser) (2002, 2003, 2004 şi 2006).

CURRICULUM VITAE

 
1 Date de identificare personală Numele și prenumele : Lazăr Corneliu
Locul și data nașterii : Iași, 02.10.1952
Adresa: Iaşi
2 Studii (perioada, instituția, specializarea) Studii liceale : 1967-1971, Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” din Iaşi
Studii universitare : 1971-1976, Institutul Politehnic „Gh. Asachi”  din Iaşi, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea Electromecanică
Studii doctorale : 1985-1991, Institutul Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi, Facultatea de Automatică şi Calculatoare ‑ Diplomă de Doctor Inginer în Sisteme Automate
Specializări postdoctorale: stagii postdoctorale laDipartimento di Sistemi e Informatica, Universita di Firenze (1993 – o lună),  LAAS Toulouse (1994 – o lună) și la Akademisches Auslandsamt – Fachhochschule Regensburg (1998 – o lună)
3 Activitate profesională Poziții ocupate: – inginer automatist – Combinatul de Utilaj Greu Iaşi (1976 – 1981); – asistent universitar (1982 – 1990), Institutul Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi, Facultatea de Electrotehnică, Catedra Acţionări şi Utilizări Electrice ; – şef de lucrări (1990 – 1992), conferenţiar (1992 – 1997), profesor (1997 – prezent) – Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Catedra/ Dep. de  Automatică şi Informatică industrială /aplicată
Funcţii îndeplinite: – decan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Iaşi (aprilie 2012 – prezent), şef al Catedrei de Automatică şi Informatică aplicată (2008 – martie 2012), prodecan (2004 – 2008) şi secretar ştiinţific (1996 – 2004) al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Iaşi ; – director al Centrului de Cercetare Automatică şi Informatică Tehnică (2005-2010), acreditat CNCSIS (tip C) – președinte al Consiliului de Coordonare al Centrului Regional pentru Consultanță și Pregătirea Resurselor Umane – Iași (2012-prezent)
4 Activitate științifică (Se anexează lista de lucrări sau se indică o adresă web la care poate fi consultată) Domenii de competență : controlul predictiv al sistemelor servoing vizuale ; modelarea și controlul sistemelor auto; sisteme de control cu structură în rețea; tehnici de control predictiv, vederea artificială și prelucrarea imaginilor Lucrari științifice abordate: – Cărti, monografii, capitole în cărți : cărți de specialitate : 4 + 4 ca editor ; manuale univ. : 6 ; capitole în cărți : 10 în edituri  internaționale (Springer, Kluwer Academic, IEE London, Elsevier) + 2 în Editura Academiei Române – Articole publicate în reviste de specialitate și în volumele unor conferințe  indexate Thomson Web of Science (ISI) : 50 din care: în reviste – 13, în volume ale conferințelor – 36 și un brevet (http://www.researcherid.com/rid/C-5772-2012) –  Articole publicate în reviste de specialitate și în volumele unor conferințe internaționale indexate BDI : 100 din care în reviste – 39 și în volume ale conferințelor – 61 – Lucrări publicate în volumele conferinţelor internaţionale/ naționale organizate periodic de către universităţi din România: 77 (55/22) Brevete de invenţie: 7 Conducător de doctorat în domeniul Ingineria sistemelor, din 2007; 6 doctoranzi au obţinut titlul de doctor inginer, iar alţi 3 doctoranzi se află în diferite stadii de elaborare a tezei
5 Activitate tehnica Soluții brevetate pentru : – prelucrarea imaginilor în sistemele de vedere artificială  cu aplicații în robotică (două brevete); – dispozitive de automatizare (3 brevete); –  testarea experimentală a controlabilității sistemelor (două brevete).
Produse concepute pentru Continental Automotive Romania: – standul STAH – 50.100 pentru testarea controlului valvelor electromagnetice ale ambreiajelor – arhitectura HIL pentru control în timp real al lanţului de transmisie a puterii Tehnologii informatice valorificate de Continental Automotive Romania: pachet de programe Matlab-Simulink pentru implementarea modelelor și tehnicilor avansate de control ale lanţului de transmisie a puterii
Consultanţă: soluții avansate pentru controlul unor procese de la firme/companii din Iași: CET, Continental Automotive Romania, Antibiotice, Cambric Consulting,  ETNIS și SiliconService
6 Recunoaştere naţională Membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice din România Membru în asociații profesionale : membru al Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică, președinte al Filialei SRAIT din Iași; membru al Societății de Robotică din România Evaluare academică : expert evaluator ARACIS pentru domeniul Ingineria sistemelor ; expert evaluator ANCS (Automatică, știința calculatoarelor și tehnologia informațiilor) Organizare de manifestări științifice : Chairman of the Local Organizing Committee:  International Symposium on Automatic Control and Computer Science, Iasi (2001, 2004), European Conference on Intelligent Systems and Technologies, Iași (2002), Symposium on Intelligent Software and Control Systems, Iasi (2002)
 7 Recunoaştere internaţională Membru în organizații profesionale: membru IEEE (Control Systems Society – CSS, Industrial Electronics Society – IES, Robotics & Automation Society- RAS); membru al TC 4.1 IFAC (Components and Technologies for Control)
Membru în colective editoriale ale unor reviste internaţionale : membru al comitetului editorial al revistei „Annals of „Dunarea de Jos” University of Galaţi” (Fascicle III: Electrotechnics, Electronics, Automatic Control, Informatics) și al Buletinului Institutului Politehnic Iaşi (Automatic Control and Computer Science Section)
Organizare de manifestări științifice internaționale: – Co-Chair of the 18th International Conference on System Theory, Control and Computing ICSTCC, 17-19 October 2014, Sinaia (technically co-sponsored by IEEE Control Systems Society) – Co-Chair of the 24th International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD 2015, 27-29 May 2015, Bucharest
Număr de citari pentru lucările relevante: 71 fără autocitări (cf. Thomson Web of Science – noiembrie 2014); 122 fără autocitări (cf. Scopus, noiembrie 2014), 297 ( cf. Google Scholar, noiembrie 2014).
Premii internaționale: – Academic Category Award Finalist of the NIWeek Worldwide Virtual Instrumentation Conference, 13-15 August, Austin, 2003 – Medalie de bronz la „Salon International des Inventions et des Techniques Nouvelles”, Jassy, 1992