Prof.univ.dr.ing. Corneliu Lazăr

2661
  • MEMBRU TITULAR
  •      Electronică, Automatică
  •  02 octombrie 1952

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

 

Născut la 2 octombrie 1952, Iaşi; absolvent al Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi (1976), Facultatea de Electrotehnică, specializarea Electromecanică; doctor inginer (din 1991) în specializarea Sisteme automate, cu teza intitulată „Noi tehnici de prelucrare a semnalelor bidimensionale în vederea recunoașterii imaginilor cu aplicații în automatizări industriale” susținută la Facultatea de Automatică şi Calculatoare de la același institut; conducător de doctorat (din 2007).

Curriculum Vitae

1. Date de identificare personală: Numele si prenumele: Lazăr Corneliu; locul si data nasterii: Iaşi, 02.10.1952; adresa: Iaşi; e-mail: clazar@ac.tuiasi.ro; telefon: 0745 102452.

2. Studii: ● liceale – Colegiul Naţional „C. Negruzzi” Iaşi (1967-1971); ● universitare: Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Electrotehnică, specializarea Electromecanică (1971-1976); ● doctorale – Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, diplomă de doctor inginer în Sisteme Automate (1985 – 1991); ● stagii de specializare și documentare în străinătate: ◦ specializare în domeniul automatizării utilajelor industriale la Fabrica de Construcţii de Maşini, Beijing, China (1979-2 luni); ◦ școli de vară: „Modern Control Theory and Laboratory Experiments in Control Engineering Courses”, Czech Technical University in Prague (1992-1 săpt.); „Intelligent Systems for Control”, LAAS (Laboratoire d’Automatique et d’Analyse de Systemes) Toulouse (1993-1 săpt.); ◦ stagii de documentare: Universita di Firenze, Dipartimento di Sistemi e Informatica; (1993-1 lună); LAAS Toulouse (1994- 1 lună); Akademisches Auslandsamt – Fachhochschule Regensburg (1998-2 săpt.); Association of the Universities in the Netherlands – VSNU, Netherlands Acreditation Organization – NAO, Utrecht University, University of Twente (2002-2 săpt.).

3. Funcţii ocupate în activitatea profesională: inginer Combinatul de Utilaj Greu Iaşi (1976 – 1982); asistent universitar (1982 – 1990), şef de lucrări (1990 – 1992) Institutul Politehnic „Georghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Electrotehnică, Catedra Acţionări şi Utilizări Electrice; conferenţiar (1992 – 1997), profesor (1997 – prezent) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Departamentul de Automatică şi Informatică industrială/aplicată; ● funcţii de conducere: director al Școlii doctorale/Comitetului de coordonare a programelor doctorale de la Facultatea de Automatică și Calculatoare 2016/2018-2020; decan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Iaşi (2012 – 2016), şef al Catedrei de Automatică şi Informatică aplicată (2008 – 2012), prodecan (2004 – 2008) şi secretar ştiinţific (1996 – 2004) al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Iaşi; membru în Senatul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (2012-2016); director al Centrului de cercetare Automatică și informatică tehnică (2005-2011); director al Centrului de cercetare Controlul automat al sistemelor auto din cadrul Școlii doctorale TUIasi (2018 – prezent).

4. Activitatea științifică: ● domenii de interes: controlul predictiv, controlul sistemelor auto, sisteme servoing pentru controlul bazat pe imagini al roboților, controlul în rețea; ● Publicații: în reviste 57, în volume ale conferințelor 213, capitole în cărți publicate în edituri internaționale 11, cărți și capitole în cărți publicate în edituri recunoscute CNCSIS 18, brevete 7; ●articole indexate: Web of Science (ISI) 92 (18 reviste, 74 conferințe); Scopus 118 (20 reviste, 98 conferințe); Google Academic 172 (37 reviste, 120 conferințe, 15 cărți și capitole în cărți);

ResearcherID Profile: https://publons.com/researcher/2744956/corneliu-lazar/

Scopus Profile: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005713410;

Scholar Google Profile: https://scholar.google.ro/citations?user=exM6cOsAAAAJ&hl=en

● h-index: Web of Science 11; Scopus 13; Google Academic 16; ● citări: Web of Science – 485/435 fără autocotări; Scopus – 754/651; Google Academic – 1179; ● granturi de cercetare: director 9, responsabil partener TUIași 1, membru 27; ● Cursuri predate: ◦ licenţă: Transmisia datelor, Controlul la distanţă al proceselor, Ingineria reglării automate, Sisteme de vedere artificială; ◦ masterat: Sisteme de conducere cu predicţie, Controlul sistemelor auto, Vederea artificială (Mecanică)

4. Recunoaștere: ● națională: ◦ membru titular al Academiei de Științe Tehnice din Romania; membru al Societății Române de Automatică şi Informatică Tehnică (responsabil Filiala Iaşi), al Societății Române de Robotică; ◦ membru în consiliul editorial al revistelor Annals of „Dunărea de Jos” University of Galaţi şi Buletinului Institutului Politehnic din Iaşi; ◦ expert evaluator: CNFIS, CNCS, UEFISCDI, ARACIS; ◦ premii UEFISCDI pentru lucrări publicate în reviste cotate WoS (zona roșie); ● internațională: ◦ membru: IEEE (Control Systems Society, Robotics and Automation Society, Industrial Electronics Society), IFAC Technical Committees (TC 4.1 -Components and Instruments, TC 1.5 – Networked Systems, TC 7.1 – Automotive Control); ◦ referent solicitat de editorii unor publicaţii de circulaţie internaţională şi de comitetele ştiinţifice ale unor manifestări internaţionale (Automatica, IEEE Trans. on Industrial Electronics, Journal of Automobile Engineering, CDC, ACC, ECC etc.); ◦ membru în comitetele științifice ale unor conferințe internaționale cu volume indexate WoS (ICSTCC, CSCS); ◦ premiul Academic Category Award Finalist of the NIWeek Worldwide Virtual Instrumentation Conference, 13-15 August, Austin, 2000;◦ profesor invitat la University of Gent, Department of Electrical Energy, Systems and Automation (Prof. Robin de Keyser) (2002, 2003, 2004 şi 2006).

Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi (1963-1971). Studii universitare: Institutul Politehnic „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea Electromecanică Diplomă de Inginer (1971 – 1976). Studii doctorale: Institutul Politehnic „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Automatică şi Calculatoare Diplomă de Doctor Inginer in Sisteme Automate (1985 – 1991). STAGII DE CERCETARE SI DOCUMENTARE IN STRAINATATE Specializare in domeniul automatizării utilajelor industriale Fabrica de Construcţii de Maşini, Beijing, China; durata: două luni (1979). Şcoli de vară: „Modern Control Theory and Laboratory Experiments in Control Engineering Courses” ,Czech Technical University in Prague; durata: o săptămană (1992), „Intelligent Systems for Control”, LAAS (Laboratoire dAutomatique et dAnalyse de Systemes), ENAC (Ecole National de lAviation Civile), Toulouse; durata: o saptămană (1993). Stagii de documentare: Universita di Firenze, Dipartimento di Sistemi e Informatica (prof. dr. Eduardo Mosca); durata : o luna (1993); LAAS Toulouse (prof. Aguilar Martin); durata o luna (1994); Akademisches Auslandsamt – Fachhochschule Regensburg (prof. Alexandru Soceanu); durata: două săptămani (1998); Association of the Universities in the Netherlands – VSNU, Netherlands Acreditation Organization – NAO, Utrecht University, University of Twente – utilizarea standardelor de calitate in invăţămantul superior european; durata: două saptămani (2002). FUNCŢII OCUPATE IN ACTIVITATEA PROFESIONALĂ inginer Combinatul de Utilaj Greu Iaşi (1976 – 1981); asistent universitar (1982 – 1990), şef de lucrări (1990 – 1992) Institutul Politehnic „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Electrotehnică, Catedra Acţionări şi Utilizări Electrice; conferenţiar (1992 – 1997), profesor (1997 – prezent) Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Catedra/Departamentul de Automatică şi Informatică industrială/aplicată funcţii de conducere: decan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Iaşi (aprilie 2012 – prezent), şef al Catedrei de Automatică şi Informatică aplicată (martie 2008 – martie 2012), prodecan (2004 – martie 2008) şi secretar ştiinţific (1996 – 2004) al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Iaşi ACTIVITATEA DIDACTICĂ Cursuri predate: Licenţă: Transmisia datelor, Controlul la distanţă al proceselor, Ingineria reglării automate, Sisteme de vedere artificială; Masterat: Sisteme de conducere cu predicţie, Controlul sistemelor auto, Vederea artificială (Mecanică) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ Lucrări publicate: 223 articole dintre care: ISI-7 (SRI total: 8.33881); ISI Proceedings-24; Reviste BDI – 33; Cărţi: 8 de specialitate+4cursuri univ., Capitole in cărţi-11; Proc. conferinte: BDI-23, non BDI: organizaţii int. de profil (IFAC, IEEE etc.)-51, conf. int. organizate de univ. RO-55, naţionale organizate de univ. RO-22; Brevete -7; Citări: C=13.14 Granturi CD: internaţionale-5 (director =1), nationale-24 (dir = 7), companii-8 (dir = 2). Conducere de doctorat in Ingineria sistemelor: doctori-3 (C.F. Caruntu, A.E. Balau, C. Copot-2011), doctoranzi-5 Domenii abordate: Sisteme servoing vizuale pentru conducerea roboţilor; Controlul sistemelor auto; Sisteme de control cu structură in reţea; Conducerea predictivă a proceselor; Inteligenţa artificială in automatică Premii: Premiu UEFISCDI – CNCS, 2011; Premiul de excelenţă, AQTR IEEE-TTTC, Cluj-Napoca, 2004; Academic Category Finalist, National Instruments, Austin, 2003; Medalie bronz, Salon International des Inventions et des Techniques Nouvelles, Iaşi, 1992. Membru: IEEE (Control Systems Society, Robotics and Automation Society, Systems, Man, and Cybernetics Society, Industrial Electronics Society), IFAC Technical Commitee on Components and Instruments, Societatea Romană de Automatică şi Informatică Tehnică (responsabil Filiala Iaşi), Societatea Romană de Robotică ACTIVITĂŢI PENTRU COMUNITATEA ACADEMICĂ Referent solicitat de editorii unor publicaţii de circulaţie internaţională şi de comitetele ştiinţifice ale unor manifestări internaţionale (Automatica, IEEE Trans. on Industrial Electronics, Journal of Automobile Engineering, CDC, ACC etc.); Expert evaluator: CNFIS, CNCS, ARACIS şi University of Gent Membru in consiliul editorial al revistelor Annals of „Dunarea de Jos” University of Galaţi şi Buletinului Institutului Politehnic din Iaşi, Secţia Automatică şi Calculatoare Profesor invitat la University of Gent, Department of Electrical Energy, Systems and Automation (Prof. Robin de Keyser) (2002, 2003, 2004 şi 2006)