Prof. univ. dr. ing. Corneliu Gheorghe RUSU

1627
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Locul de muncă: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Facultatea de Electronică, Telecomunicații si Tehnologia Informației, Departamentul de Bazele Electronicii. Studii și titluri științifice: inginer Electronică și Telecomunicații (UTCN) 1985, licențiat în matematică (Universitatea “Babes-Bolyai”) 1990, Doctor în Electronică și Telecomunicații (UTCN) 1996, Doctor of Technology in Signal and Image Processing (Tampere University of Technology) 2000 Funcții didactice și de cercetare: Inginer IIRUC București, Secția XX Cluj-Napoca (1985-1991), Asistent, Șef de lucrări, Conferențiar UTCN (1991-2000), PhD Researcher Tampere University of Technology (1997-2000), Profesor UTCN (2000-prezent); Conducător de doctorat în Electronică și Telecomunicații din 2003, cu 16 teze finalizate; CNATDCU: vicepreședinte Comisia de Electronică și Telecomunicații (2011-2012), membru, Comisia de Electronică și Telecomunicații (2011-prezent). Cursuri predate: Statistică aplicată, Metode matematice și algoritmi pentru prelucrarea semnalelor, Filtrări adaptive și modelarea stochastică a semnalelor, Prelucrarea și înregistrarea optică a semnalelor, Prelucrarea numerică a semnalelor, Echipamente periferice, Semnale, Circuite și Sisteme. Apartenenţă la societăţi ştiinţifice şi tehnice: Membru IEEE din 1990, Senior Member IEEE din 2011, Membru EURASIP din 1996, EURASIP Local Liaison Officer for Romania din 2014; Organizator de manifestări știintifice: CoChair IEEE SpeD 2013, 2015 si 2017, Co-Chairman EURASIP Workshop RTSP 2007, 2015, 2017, Exhibits Chair, Area Chair EURASIP Conference EUSIPCO 2012 H-index:  8 (WoS), 11 (Scopus), 13 (Google Scholar) Publicații: 14 articole în reviste cu factor de impact ISI, din care 10 prim-autor (11 in Q1 sau Q2, din care 9 prim-autor), 36 de articole la conferinte majore, 18 cărți sau monografii sau capitole de cărți, 30 de articole în reviste cu recenzori, 110 de lucrări publicate la conferințe sau workshop-uri. Rezultate: Caracterizarea soluțiilor problemelor unidimensionale de reconstituirea fazei (SIVP 2017), Sistem biometric bimodal bazat pe semnatură și voce (Digital Signal Processing 2013), Detecția intrușilor din medii sălbatice prin tehnici audio (Signal Processing 2012), Algoritm adaptiv cu pas convex exponențial (Signal Processing 2010), Partea cauzală a unei funcții pozitiv definite este de fază minimă (Signal Processing 2009), Localizarea zerourilor prin FFT (IEEE Signal Processing Letters 2004), Aproximarea fazei din eșantioanele câștigului din domeniul logaritmic (IEEE TCAS II 2003), Potrivirea cercului prin inversiuni iterative (JEI 2003), Faza este o serie de derivate de ordin impar ale câștigului logaritmic (CSSP 2002), Adaptarea funcției de cost la probleme de anularea ecoului (Signal Processing 2000), Algoritm adaptiv cu pas convex (IEEE Signal Processing Letters 2000).