Prof.univ.dr.ing. Corneliu Davidescu

2435
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Inginerie chimică
  •  23 octombrie 1952

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Corneliu Davidescu n. 23 octombrie 1952, Timişoara; Absolvent al Inst. Politehnic din Timişoara (1976), Facultatea de Tehnologie Chimică; doctor inginer (din 1992), cu teza “Aplicaţii ale polimerilor în cataliză. Heterogenizarea catalizatorilor omogeni prin grefare pe matrici polimere”; profesor universitar titular din 2002 la Universitatea “Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Disciplina Chimie Fizică, conducător de doctorat. A efectuat numeroase studii si cercetari, in Chimie Fizică, Cinetică Chimică şi Cataliză, Chimia Compuşilor Macromoleculari şi cu interes particular în studiul speciilor chimice grefate pe suporturi polimere. A publicat peste 85 de lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate (din care 40 de lucrări în reviste cotate ISI), 9 monografii/tratate sau cărţi de specialitate pentru învăţământul superior şi a participat la finalizarea a peste 30 de contracte de cercetare ştiinţifică. Este Preşedinte al Societăţii de Chimie din România, Filiala Timişoara din anul 2005 şi membru al Societăţii de Chimie Organică (din 1996) şi al Societăţii de Inginerie Chimică din România (din 1997). Este membru al Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, CNATDCU, Comisia de Inginerie Chimică şi Ştiinţa Materialelor, (din 2006); expert al Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru evaluarea unităţilor de cercetare-dezvoltare, în vederea acreditării/reacreditării ca Institute Naţionale de Cercetare-Dezvoltare; expert ARACIS şi CNCSIS; Expert CNCSIS pentru evaluarea centrelor de cercetare în vederea acreditării;  membru în colegiul de redacţie şi referent ştiinţific la Revista de Chimie din Bucureşti şi Buletinul Ştiinţific al Universităţii Tehnice din Timişoara, seria Chimie. Profesor invitat la universităţi din Germania şi Franţa. A ocupat funcţiile de şef al catedrei de Chimie Fizică şi Electrochimie în cadrul UPT (1992-1996); decan al Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului din Timişoara (1996-2000); prorector al Universităţii “Politehnica” din Timişoara (2000-prezent).