Prof.univ.dr.ing. Cornel Samoilă

2521
  • MEMBRU TITULAR
  •   Știința și ingineria materialelor
  •  11 octombrie 1941

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Cornel Samoilă, n.11 octombrie 1941, Focşani, jud.Vrancea. Absolvent: liceul Andrei Saguna-Braşov in 1959. Institutul Politehnic Brasov in 1964.In 1979 obtine titlul de doctor inginer cu teza: “Contribuţii asupra dezbaterii prin oscilare a formelor de turnare”. Cariera profesională: 1964-1972 – Asistent titular, 1972-1990 – şef de Lucrări , 1990-1991 – Conferenţiar, 1991-prez.- Profesor titular Cursuri: Cuptoare Metalurgice, Tratamente Termice, Transferul de căldură, Managementul Proiectelor.Funcţii deţinute în Universitatea Transilvania din Braşov, 1982-1990 Prodecan-Fac. TCM, 1992-1996 Prorector, 2004-prez. Decan-Fac. SIM. Din 1995 este conducător de doctorat, cu 2 doctoranzi străini cu teze finalizate. In stagiu 10.Activitate ştiinţifică în: zgomote Barkhausen, difuzia în straturi subţiri, senzori de difuzie, măsurarea staturilor decarburate, nanotribologie la discurile HDD-urilor, transfer de căldură, efect Coandă, dezbaterea prin oscilare, o nouă teorie privind amestecarea cu coeziuneProiecte europene -9, în care a fost coordonator, contractor sau persoană de contact. Lucrări de specialitate publicate (monografii şi tratate) (selecţie): Tehnologii şi utilaje moderne de incălzire în metalurgie (1986); Cuptoare şi instalaţii de incălzire, (1983); Proiectarea şi construcţia garniturilor de model pentru turnătorii (1971);Execuţia miezurilor şi formelor prin impuşcare (1968); Integral methods in science and engineering, (USA. 2000); Tehnologii neconventionale cu transformari de faza (2001); Procese şi tehnologii în metalurgia pulberilor (2000). In cele peste 214 de lucrări publicate, 19 sunt lucrări cu ISBN, 8 manuale, 15 articole în reviste străine, 20 în reviste româneşti, 31 la Conferinţe Internaţionale, 12 la Conferinţe Naţionale, 25 de Invenţii, 2 Inovaţii, 1 lucrare la Salonul de Inventică de la Leipzig, 69 de Contracte de cercetare ştiinţifică, 9 Proiecte Europene la care a fost coordonator, contractor şi persoană de contact, 2 granturi cu Banca Mondială, 2 granturi NATO. Premii : LAURI trei ani la rând pentru cercetare ; Diploma de Onoare a CNCSIS, Diploma şi Insigna de Inventator de Elită a SRI. Citat în : American Biographical Institute Directory-2001, ASM International Felowwship- Directory-2002, WHO S WHO România- 2002. Membru al următoarelor asociaţii:In ţară:2004-prezent  Preşedintele Asociatiei PAX MUNDI, 2001-prezent   Preşedintele Fundaţiei pentru „Educaţie Politică, Administrativă şi Civică”; 2000-2001   Preşedint al ASM – International-România, 1999-2000 Vicepreşedinte  al A.S.M.-International-România (membru fondator), 2000-2003;   Membru  în C.N.A.T.D.C.U. –MedC, 1994-prez.  Membru în  C.N.C.S.U şi în C.N.C.S.I.S, 1994-1998 Membru  în Comisia Nr.16 “Tehnologii şi Produse noi” a ANC (MEC) 2004-prezent  Membru  în Colegiul de Redacţie al Revistei Metalurgia-Bucureşti Editura Tehnică. In străinătate: 2001–31 Aug.2002   Membru al ASM –EUROPEAN COUNCIL, 1992-prezent   Membru în A.S.M. International; 1997-prezent Membru in ”Association of Engineers and Arhitects ” din ISRAEL, 2001-prezent Membru al EDEN – “European Distance Education Network”, 2001-prezent  Membru al CEDEFOP – “European Centre for the Development of Vocational Training”- in Knowledge Management System Team.