Prof.univ.dr.ing. Constantin Marin

2890
  • MEMBRU TITULAR
  •      Electronică, Automatică
  •  18 iunie 1942

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

A) FIŞĂ SINTETICĂ DE PREZENTARE:

1.Studii: Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Energetică, Secţia de Automatică, absolvent 1965, media generală 9.57.

2.Teza de doctorat: „Elaborarea algoritmului de calcul şi structurii de conducere a sistemelor cu criterii cumulative şi memorie finită”, 1977, conducător, Prof. Dr. Doc. Constantin Belea, Universitatea din Craiova.

3.Grade didactice în Universitatea din Craiova: 1966-Preparator; 1968 Asistent; 1972-Şef lucrări; 1978-Conferenţiar, 1991-Profesor universitar;

4.Conducere de doctorat: Domeniul Automatică din Octombrie 2005.

5.Activitatea didactică: Ingineria reglării automate; Sisteme automate; Conducerea inteligentă a proceselor (studii master automatică), Teoria sistemelor şi reglare automată.

6.Lucrări publicate: 23 Cărţi de specialitate în edituri recunoscute CNCSIS, 105 articole publicate în reviste de specialitate indexate sau publicații ale unor manifestări științifice.

7.Brevete de invenţie: 2 brevete naţionale şi 2 brevete internţionale în USA și UK.

8.Proiecte de cercetare: 31 proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, din care 12 director/responsabil de proiect, încheiate cu: CNCSIS-Ministerul Educaţiei si Cercetării; ICEMENERG Bucureşti; IAMSAT Bucureşti; IPA Bucureşti;

9.Relevanţa recunoaşterii: Consultant ştiinţific un an în Anglia, Viziting profesor la Universitatea din Padova Colaborări cu universităţi din: Japonia, Anglia, Italia, Australia, Canada; Pe baza patentelor sale se produc în continuare echipamente electronice în Anglia şi SUA; Membru al Comitetului IFAC pentru Sisteme Stochastice Preşedintele Filialei SRAIT Craiova.

10. Specializări: 1977: Specializare de 3 luni in R.S.Cehoslovacia la Universitatea Tehnică din Praga, Catedra de Automatică, Prof. J.Beneş, în domeniul Teoria sistemelor, Sisteme optimale si adaptive; 1982: Specializare în Japonia la Universitatea din Kyoto, in domeniul: Conducerea cu calculatoare a proceselor industriale, în cadrul acordului ştiinţific încheiat între CNST şi JSPS (Japan Society for Promotion of Science); 1990: documentare în Anglia Universitatea din Scheffield – Prof. D. A. Linkens si Universitatea din Stratclyde din Glasgow – Prof. M.Grimble; 1991-1992: consultant ştiintific la compania MARK IV Industries Inc. cu sediul central ȋn Texas USA, ȋn cadrul Diviziei de Instrumentaţie, Departamentul de cercetare din Brighton Anglia; 1992: documentare TEMPUS în Italia la Universitatea din Padova, Cat. Electronică şi Informatică; 1993şi 1994, profesor invitat la Universitatea din Padova, Catedra de Electrotehnică;

11. Funcţii îndeplinite: 1984-1988: Secretar ştiinţific al Facultăţii de Electrotehnică; 1987-1990, Şeful Catedrei de Automatică; 1968-1990:Membru al Consiliul Profesoral al Fac. de Electrotehnică; 1993-2012 Preşedintele filialei Craiova a SRAIT; 2000-2004:Membru al Senatului Universităţii din Craiova; 2000- 2004:Membru al Consiliului Profesoral al facultăţii de Automatică; 1999-2002:Şeful Catedrei de Automatică; 2002-2004:Directorul Departamentului de Automatică şi Mecatronică; 2005-2020:Conducător de doctorat: Domeniul Automatică.

12. Apartenenţa la societăţi ştiinţifice: Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică (SRAIT); Societatea Română de Robotică (SRR); Societatea IASTED – Canada; Membru al Comitetului IFAC pentru Sisteme Stochastice

13. Premii, decoraţii, distincţii: Titlul de Conferenţiar Universitar Evidenţiat, acordat de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului prin Ordinul nr. 7626 din 15 iunie 1987; Lucrarea [A1-2019], Marin C., Popescu D.; Petre E.; Selişteanu D, Modeling and Control of the Orthogonalization Plants in Textile Industry, Published in:IEEE Transactions on Industry Applications,Volume:55, Issue: 4, 2-19, a fost premiată de catreUEFISCDI PN-III-P1-1.1-35454; Lucrarea [A6 2016] a primit Best Paper Award, IEEE International Carpathian Control Conference ICCC 2016, Tatranská Lomnica, Slovak Republic, Mathematical modelling of systems with state dependent delays. Applications for conveyer belt plants, High Tatras, Slovak Republic, 2016, DOI: 10.1109/ CarpathianCC.2016.7501145, ISBN 978-1-4673-8606-7, Publisher: IEEE, authors: C. Marin, D. Popescu, E. Petre, D. Selișteanu. [IEEE Xplore] ; Medalia Kyoto University 1982, pentru activittarea de președinte comentator; Distincție de excelenta 2022, pentru întraga activitate ca profesor la Universitatea din Craiova.

B) LISTA DE LUCRĂRI / ACTIVITĂțI ÎN ORDINE CRONOLOGICĂ

Lista completa poate fi urmarita la adresa https://ace.ucv.ro, etichetate astfel:

B1. Lista cu monografii, cărţi : M1—M26.

B2. Lista cu articole ştiinţifice în ordine cronologică: A1—A109.

B3. Lista cu lucrari prezentate în cadrul Zilele ASTR: Z1—Z6.

B4. Lista proiectelor majore şi a contractelor de cercetare-dezvoltare: G1—G31.

B4. Lista brevetelor de invenţie: B1—B4.

C) LISTA CELOR MAI IMPORTANTE (MAXIMUM ŞAPTE) REALIZĂRI PROFESIONALE DE DUPĂ ALEGEREA CA MEMBRU CORESPONDENT

C1. Cercetări aplicate în industria textilă

În industria textilă o problemă deosebită o constituie realizarea unor unghiuri dorite între firele de țesătură longitudinale și cele transversale, în condițiile unor viteze de deplasare foarte mari ale materialului textil. Procesul este realizat prin așa numitele Instalații de Corecție a Distorsiunilor DCP (Distortions Correction Plants). Dispozitivele care efectuează aceste operații sunt concepute ad-hoc fără o analiză matematică exactă. Liderul mondial în acest domeniu este firma Mahlo din Germania care menține structurile DCP ca acum în urma cu zeci de ani pe care le-am întalnit la Întreprinderea Textilă Slatina [G25-1981], [A89-1983]. Recent am realizat o abordare bazată o modelare matematică exactă a fenomenelor din DCP, obținând o nouă paradigmă de modele matematice și anume unele în care elementele sunt familii de funcții care se deplasează în timp în care controlul se efectueaza prin alte familii de funcții. Am demonstrat ca aceste fenomene intră în categoria sistemelor dinamice cu memorie finită dezvoltate în teza de doctotrat [T1-1977]. Cercetarea actuală a făcut obiectul a trei articole publicate una IEEE Transactions on Industry Applications [A1-2019] și în lucrarile a doua conferințe internaționale [A2-2019], [A3-2018]. Cercetarea a facut și obiectul unui raport de cercetare [G2-2020]. Există perspectiva colaborarii cu firma Mahlo pentru realizarea unor DCP-uri adaptive care se bazează pe modelele matematice menționate, pentru utilizare în instalațiile textile din India și Bangladesh. De menționat că lucrarea [A1-2019], Marin C., Popescu D.; Petre E.; Selişteanu D, Modeling and Control of the Orthogonalization Plants in Textile Industry, Published in: IEEE Transactions on Industry Applications, Volume: 55, Issue: 4, 2-19, a fost premiată de catre UEFISCDI PN-III-P1-1.1-35454.

C2. Algoritmi de acordare inteligentă a regulatoarelor

În anii 1991-1992 am avut oportunitatea sa lucrez ca și consultant științific la compania MARK IV Industries Inc. cu sediul central in Texas USA, in cadrul Diviziei West Instruments, Departamentul de cercetare din Brighton Anglia care printre altele producea și produce și în prezent regulatoare adaptive. Deaorece în acea perioadă erau confruntați juridic cu Patent Infringements pentru care plateau taxa de royalitate 15% din prețul final al fiecarui produs. Sarcina mea a fost să realizez un regulator adaptiv Free of Infringements. Pentru aceasta am avut la dispoziție, ca singură sursă de informare, lista aplicației în pseudocod. Ce provocare mai mare putea sa fie pentru titularul cursului de Calculul și construcția regulatoarelor predat la facultatea de Automatică din Craiova . Am reușit sa rezolv problema prin două patente unul în USA [B1-1992] și altul în UK [B2-1992]. Din informațiile mele se produceau și se produc în continuare, în anul 2021, cam 10000 unitati/an o unitate costă cca 300 Euro. Atunci am realizat discrepanța dintre abordarile din industrie, abordari „pe genunchi” și abordarea științifică bazata pe orientare sistemică. Constat cu bucurie că algoritmele mele sunt în continuare funcționale. Toată experiența mea din producție este expusă în cărțile [M10-2000] și [M9-2004]. În orice algoritm de autoacordare cea mai dificilă componenta este partea de identificare deoarece instalațiile automatizate sunt în general neliniare, cu constante de timpă de la ordinul secundelor pană la zeci de minute. De aceea, pe pearcursul anilor, o componenta importantă a cercetărilor a fost dedicată algoritmilor de identificare. [A4-2018], [A12-2011], [A13-2011], [A14-A17-2010]. Pe parcurs, odată cu modificarea tehnologiei hardware, am oferit periodic consultanță pentru menținerea funcțională a implementarii. Una din acestea actualizări este efectuată în lucrarea [G1-2020] ca și continuare a contractului [G7-2018] [G9-2007].

C3. Sisteme de conducere avansată a unor bioprocese din industria alimentară.

Cercetările efectuate în acest domeniu, concentrate în principal în jurul grantului [G8-2014] sunt susținute și de preocupările și rezultatele mele anterioare privind identificarea sistemelor în condiții de mare incertitudine și privind sinteza unor algoritmi de conducere. [A7-2015], [A9-2015]. În acest context s-au efectuat analize şi modelări ale unor procese din industria alimentară, au fost dezvoltate de noi tehnici de identificare şi estimare a bioproceselor, au fost proiectate tehnici avansate de conducere pentru trei clase de bioprocese. [A13-2011]. Această activitate de cercetare a fost realizată în cadrul unui consorțiu de cercetare este alcătuit din patru parteneri: trei organizații de cercetare (Universitatea din Craiova-coordonator, Universitatea “Politehnica” din Timișoara, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi) cu experiență națională și internațională de cercetare, și o companie privată (SC Moara Calafatului), cea mai mare moară şi întreprindere de producere a pâinii din regiunea de sud a judeţului Dolj. Soluţiile propuse pentru acordarea inteligentă a regulatoarele clasice [G1-2020], [G7-2018] au un mare potenţial comercial naţional şi internaţional (peste jumătate din aplicaţiile de conducere din domeniul chimic şi biochimic utilizează acest tip de controllere). Implementarea rezultatelor acestor ceretări au vizat doua categorii de activități: 1. Producția de produse alimentare;[A16-2010]. 2. Tratarea apelor reziduale şi monitorizarea apelor potabile [G15-2008], [A44-2005]. Algoritmii de conducere avansata au fost implementați și verificați la SC Moara Calafatului pentru prima categorie și la Stația de epurare apelor Calafat. [A28-2008]. Printre potențialii beneficiari, din prima categorie ai acestor cercetări se pot enumera,: Pangroup SA Craiova, Bega Pam SA Timișoara (panificaţie), Cargill-OLPO Podari (ulei de floarea soarelui şi margarină), Galacta Galați (produse lactate) etc În a doua categorie, se au în vedere Regia Autonomă de Ape, Instalaţia de tratare a apelor reziduale Işalniţa – Dolj, Staţia industrială de tratare a apelor reziduale de la Fabrica de Prefabricate din Beton – SC ELPRECO SA Craiova etc. [A29-2008]

C4. Modelarea matematică a sistemelor cu întârzieri dependente de stare. Aplicații pentru instalațiile cu bandă transportoare

Cercetarea se referă la o clasă specială de sisteme cu întârziere și anume acele sisteme în care valoarea timpului de întârziere depinde de starea sistemului. Aceste modele sunt descrise prin ecuații diferențiale cu întârziere dependentă de stare State-Dependent Delay Differential Equation (SDDDE), de forma unde v(t) este valoarea la momentul curent a marimii de comandă și x(t) este vectoryul general de stare. Astfel de sisteme pot fi întâlnite în diverse industrii cu bandă transportoare (alimentară, chimică, metalurgică) unde anumite caracteristici ale materialului transportat, la momentul în care acesta părăsește transportorul trebuie să îndeplinească anumite condiții, [Z2 2018]. Aceste caracteristici depind de timpul de rezidență pe banda transportoare din interiorul acelei instalații. În lucrarea [A6 2016] s-a analizat un model cu o singură zona de temperatură extinsă în lucrarea [A5 2017] la instalații cu mai multe zone de temperatură. Ideea principală este de a considera intervalele de timp în care materialul este rezident într-o anumită zonă ca și componentă a vectorului de stare[A8 2015]. În acest fel modelul matematic al instalației cu bandă transportoare poate fi exprimat ca o conexiune serie între două obiecte abstracte: Obiectul Viteza-Interval AOSP(Abstract Object Speed-Period) și un Obiect Abstract Interval- mărime de comandă AOPCV(Abstract Object Period-Controlled Variable). Forma generală a acestui model este de tipul SDDDE. Abordarea este noua și se întrevăd multe aplicații practice. Lucrarea [A6 2016] a primit Best Paper Award, IEEE International Carpathian Control Conference ICCC 2016, Tatranská Lomnica, Slovak Republic, Mathematical modelling of systems with state dependent delays. Applications for conveyer belt plants, High Tatras, Slovak Republic, 2016, DOI: 10.1109/ CarpathianCC.2016.7501145, ISBN 978-1-4673-8606-7, Publisher: IEEE, authors: C. Marin, D. Popescu, E. Petre, D. Selișteanu. [IEEE Xplore]. În anul 2000 am desfăşurat o colaborare cu o firmă din Australia legată de modelarea matematică a proceselor din industria hartiei folosind rezultatele de mai sus.

C5. Conducerea şi coordonarea activităţilor economice şi intelectuale prin structuri complexe integrate

Activitatea în acest domeniu se înscrie în categoria cercetărilor pentru dezvoltarea şi implementarea unor structuri heterogene în care se aplică incluziunea favorabilă a factorului uman pentru conducerea şi coordonarea unor activităţi complexe din cele mai diverse domenii: economic, intelectual, biologic, militar, etc. Se poate considera ca fiind o nouă direcţie de dezvoltare şi aplicare a conceptului modern CPS (Cyber Physical Systems) în care activităţile din domeniile menţionate mai sus sunt asimilate proceselor fizice specifice CPS. În [Z6 2014] este propusă o structură de conducere care evidenţiază interacţiunea dintre factorul uman de conducere şi procesele fizice reprezentate prin echipamentele numerice de conducere şi prin procesele conduse. O problemă particulară pentru conducerea activităţilor economice o constituie existenta pauzelor, definite ca şi perioade de timp de inacvtivitate când toate sau numnai anumite componente ale stării sunt menţinute constante astfel că modelele clasice nu mai sunt în general valabile. Acestea reprezintă o nouă categorie de sisteme şi anume Sisteme cu Blocare a Stării (SBS), [A11 2013]. O prezentare sistematica și completă a acestei abordări este efectuataă în [G5 2018], [G6 2018] cu multe detalii de implementare. Se dezvolta astfel proceduri de conducere optimală cu durată finită a regimului tranzitoriu [A8 2015] în domeniul politicii financiare. Consecințele economice ale unor astfel de abordari reprezinta o mare perspectivă pentru cercetari viitoare fructuoase.

D) LISTA PRINCIPALELOR CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL AUTOMATICII; PREOCUPĂRI ŞI REZULTATE ORIGINALE

D1. Estimarea stării sistemelor stochastice

Am dezvoltat o teorie a estimării recursive a stării şi parametrilor sistemelor stochastice cu grad înalt de incertitudine privind cunoaşterea modelului matematic al proceselor şi zgomotelor, bazat pe conceptul de memorie finită şi cunoscută sub numele de estimare recursivă cu memorie finită (ERMF). Algoritmele de estimare obţinute în această teorie reprezintă o generalizare a cunoscutelor metode de estimare in sens Kalman care, aşa cum este bine cunoscut, determină divergenţa estimării dacă modelul matematic nu este cunoscut. Conceptele fundamentale ale ERMF după criteriul varianţei minime pentru sisteme omogene au fost prezentate în /A97/, /A94/, extinsă la sisteme neomogene discrete, sisteme continuale /A106/, /A93/. S-au obţinut ecuaţii de estimare cu memorie finită după criteriul CMMP , /A96/, sau folosind tehnica segmentelor alunecătoare /G30/. O formă generală a ERMF este prezentată în /A87/, /A49/. Teoria estimării cu memorie finită a fost extinsă la sisteme neliniare în diferite norme/A92/. Un criteriu de analiză a divergenţei estimării a fost prezentat în /A82/. Rezultatele obţinute în domeniul sistemelor stochastice cu memorie finită au fost experimentate la Universitatea din Nagoya, Japonia în domeniul sistemelor biotehnologice. Am primit solicitări ale unor preprinturi din Japonia, USA, Canada, India etc. Prin discuţii directe au fost apreciate de Prof.M.Grimblede la Stratchyde University, Anglia, Prof.D.Atherton, de la Sussex University, Anglia, Prof.D.Fisher, Alberta, Canada etc. O parte din aplicaţiile făcute la firma Mark IV au la baza rezultatele teoretice referitoare la sistemele cu memorie finită.

D2. Sisteme optimale – optimizate

Am dezvoltat o serie de algoritmi de sinteză optimală a unor sisteme de reglare automată, sau a unor procese economice şi o teorie a sistemelor optimale stochastice cu memorie finită si orizont finit glisant /A107/, /A84/ rezultînd o serie de algoritme de optimizare cu aplicaţii în chimie /A91/, hidroenergetică /G30/, /G29/, /G28/. Experimentări privind metodele de optimizare dezvoltate de mine au fost experimentate în Japonia, Kyoto University, Prof. I. Hoshimoto; Australia, Monash University, Prof.Y.Sidrak, etc. De asemenea am primit mai multe solicitări din ţara şi străinătate pentru preprinturi.

D3. Sisteme adaptive

Am obţinut noi structuri de conducere adaptivă a sistemelor folosind algoritme de identificare cu memorie finită, care: Asigură menţinerea valorilor proprii intr-un domeniu dat /A90/; Asigură menţinerea unui punct optim de funcţionare definit în regim staţionar /A85/, /G28/; Compensează caracteristica neliniară a elementului de execuţie /G22/; Asigură conducerea dual-adaptiva /Z5/ .In cadrul cercetărilor întreprinse în Anglia au fost obţinute şi aplicate multe rezultate noi privind sistemele adaptive clasice si fuzzy. Solicitări de preprinturi si citări au apărut din Japonia: Prof. K. Shimizu, Kyushu Institute of Technology, Canada: Prof.R. Das; Italia: Prof. Bolognani şi Prof. Ziglioto. Din partea acestora am primit solicitări scrise de colaborare.

D4. Modelare matematică

Pentru o serie de procese tehnologice şi dispozitive de automatizare s-au obţinut modele matematice originale care au fost utilizate pentru dezvoltarea unor algoritme de sinteză sau pentru studiul proprietăţilor acestor sisteme. Se pot menţiona: Modelarea matematica a sistemelor cu modulare in durată de impulsuri şi în amplitudine de impulsuri/; Modelarea matematică a sistemelor de reglare a ortogonalităţii în industria textila, /A1/, /A2/, /A3/, /G2/, /G24//; Modelarea matematică a sistemelor de reglare a umidităţii cu benzi transportoare /G25/, /A88/; Modele matematice ale unor procese din termoenergetică /A96/, /G27/, /G26/.

D5. Structuri si algoritmi de conducere a sistemelor; Regulatoare automate

Printre rezultatele obţinute în aceste domenii se pot enumera: Metode de sinteză a sistemelor de reglare a vitezei de rotaţie cu perturbaţii stochastice şi cu structură variabilă /A72/, bipoziţionale /A108/, tripoziţionale cu reacţie dinamică /G1/, /A21/, cu comanda în frecvenţă de impulsuri /G7/. Structuri şi algoritme de conducere a unor sisteme speciale: pentru sisteme de argument comandat /A6/, neliniare cu semnal Dither /Z7/ şi singular perturbate /A82/. Algoritmi numerici de reglare implementabili pe echipamente cu microprocesoare /G7//.

D6. Sisteme singular-perturbate

Am obţinut rezultate în domeniul sistemelor stochastice singular-perturbate astfel: Extinderea estimării cu memorie finită la sistemele singular-perturbate cu intrări stochastice discrete şi continuale /A82/; O teoremă de decompoziţie a estimării în sistemele singular-perturbate /A83/, Conducerea sistemelor singular-perturbate stochastice /A82/, Conducerea compozită cu 2 scări de timp a unui reactor de biosinteză /A7/.

D7. Identificarea sistemelor

Este cunoscut faptul că pentru realizarea unui sistem complex de conducere, problema identificării procesului condus este deosebit de dificilă şi importantă. O buna parte din efortul de cercetare, care continuă şi în prezent este dedicat acestei problematici. Am dezvoltat metode şi proceduri originale de identificare a sistemelor folosind metoda momentelor ponderate, care face şi obiectul brevetelor internaţionale /B4/, /B3/, şi ulterior publicate, /A101/, /A71/, /A51/, /A70/. O direcţie originală cu remarcabile aplicaţii practice este legată de utilizarea teoriei distribuţiilor în probleme de identificare /A58/, /A56/, /A63/, /A64/ sau în spații Fock /A14/.

D8. Sisteme cu cauzalitate variabilă

Am dezvoltat un nou concept de conducere a sistemelor în care relaţia de cauzalitate dintre variabilele terminale poate fi comandată din exterior: /A105/, /A104/, /A55/, cu rezultate remarcabile aplicate pentru conducerea roboţilor mobili: /A94/, /A104/, /A53/, /A37/, /A41/. Intreaga problematică a sistemelor cu cauzalitate variabilă este prezentată în cartea /M1/ care este in curs de traducere /G3/

E) REZULTATE ALE UNOR TEME DE CERCETARE CE AU DETERMINAT PROGRESE TEHNICE CARE, PRIN APLICARE ÎN PRODUCŢIE, AU AVUT CONSECINŢE ECONOMICE POZITIVE.

Printre cercetările aplicate în producţie se pot menţiona:

§ Optimizarea randamentului turbinelor hidraulice, aplicate la Centrala Hidroelectrică Porţile de Fier: Temă rezolvată în cadrul unor contracte cu ICEMENERG Bucureşti.

§ Cercetări privind funcţionarea grupurilor energetice de 330 MW fabricate în ţară în domeniul de sarcină 60%-100%, concretizate prin stabilirea acordurilor optime in funcţie de sarcină pentru buclele de reglare şi stabilirea structurii optime a schemelor de reglare pentru întregul bloc, toate acestea în cadrul unor alte contracte încheiate cu ICEMENERG Bucureşti; aplicate la Termocebtralele Turceni și Rovinari.

§ Determinarea modelului matematic şi optimizarea conducerii instalaţiilor din industria textilă, în cadrul unor contracte încheiate cu IPA Bucureşti, aplicate la Întreprinderea textilă Slatina

§ Cercetări finalizate prin realizarea unor serii de dispozitive numerice de achiziţie şi redare a mărimilor analogice în cadrul unor contracte încheiate cu IAMSAT Bucureşti aplicate la Electroputere Craiova.

§ În cadrul a două contracte unde am fost director, încheiate cu CNCSIS, beneficiar Educaţiei şi Cercetării, s-au elaborarat şi implementat structuri neuro-fuzzy de autoacordare a legilor de reglare bazate pe utilizarea metodei momentelor ponderate.

§ Cercetări realizate în cadrul unui consorțiu de cercetare alcătuit din patru parteneri: trei organizații de cercetare (Universitatea din Craiova-coordonator, Universitatea “Politehnica” din Timișoara, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi) cu experiență națională și internațională de cercetare, și o companie privată (SC Moara Calafatului), cea mai mare moară şi întreprindere de producere a pâinii din regiunea de sud a judeţului Dolj, finalizate prin implementarea rezultatelor în doua categorii de activități: 1. Producția de produse alimentare; 2. Tratarea apelor reziduale şi monitorizarea apelor potabile. Algoritmii de conducere avansata au fost implementați și verificați la SC Moara Calafatului pentru prima categorie și la Stația de epurare apelor Calafat.

§ In perioada august 1991- iulie 1992, am lucrat ca consultant ştiinţific la compania MARK IV Industries Inc. cu sediul central în Texas USA, în cadrul Diviziei West Instruments, Departamentul de cercetare din Brighton Anglia. Angajarea mea în această activitate s-a efectuat la solicitarea firmei, pe baza recomandărilor unor profesori englezi, cu aprobarea Biroului Senatului Universităţii din Craiova de întrerupere pentru un an de zile a activităţii didactice. Menţionez că grupul MARK IV Inc. produce echipamente de înaltă tehnologie în domeniile: automatizări, aviaţie, spaţial şi de apărare. Sarcinile mele concrete s-au referit la Sisteme adaptive de conducere, Sisteme neliniare incluzând conducerea inteligentă şi bazată pe teoria mulţimilor vagi. Cercetarea efectuată a avut atât caracter teoretic cât şi aplicativ, finalizată printr-o serie de patente de invenţie în USA şi Anglia. Datorită caracterului specific al Companiei, pentru o perioadă de timp nu toate rezultatele sunt admise spre publicare.

§ Începând cu luna decembrie 1992 am desfăşurat o activitate de cercetare prin colaborare în cadrul unor contracte încheiate cu industria, la Universitatea din Padova, Catedra de Electronică şi Informatică, grupul de cercetare condus de Prof. Paolo Tenti. Grupul este compus din mai mulţi doctori in ştiinţe şi numeroşi doctoranzi precum si studenţi care-şi pregătesc teza de master. Tematica de cercetare s-a referit la: Metode avansate de conducerea automată a echipamentelor electronice (conducere fuzzy, conducerea neliniară cu structură variabilă, etc.). Rezultatele au fost aplicate la sisteme radar în cadrul unor contracte între Universitatea din Padova și NATO.

§ Am oferit peruiodic consultanţă ştiinţifică firmei MARK IV în Anglia pentru lansarea în producţie a unor serii noi de regulatoare adaptive bazate pe patentele al căror autor sunt. De exemplu seriile 6000 şi 8000 de regulatoare adaptive conform patentelor mele sunt produse într-un număr de peste 10000 exemplare pe an, o parte din ele fiind asimilate sub licenţă şi de firmele Honeywell şi ABB. Aceasta producție continua și în anul 2022.

§ În perioada noiembrie 1994-1996 am desfășurat o activitate de cercetare ştiinţifică cu tema „Sisteme de testare folosind calculatoare de proces a vehiculelor” în cadrul unui contract cu firma OEMCE-Milano, în colaborare cu firma AEIC Craiova. Cercetarea s-a finalizat printr-un prototip de stand funcţional prezentat și premiat la Tîrgul Internaţional din Bologna Italia în Mai 1995. Pe baza acestei cercetări s-a dezvoltat la IUG Craiova o activitate de producţie de serie pentru astfel de standuri, majoritatea exportate în Italia.

§ În anul 2000 am desfăşurat o colaborare cu o firmă din Australia legată de modelarea matematică a proceselor din industria hartiei folosind rezultatele obțin+ute în modelarea matematică a sistemelor cu întârzieri dependente de stare.

F) RELEVANŢA RECUNOAŞTERII REALIZĂRILOR DE CĂTRE SPECIALIŞTI ŞI INSTITUŢII

§ Rezultatele obţinute în domeniul sistemelor stochastice cu memorie finită au fost experimentate la Universitatea din Nagoya, Japonia în domeniul sistemelor biotehnologice. Am primit solicitări ale unor preprinturi din Japonia, USA, Canada, India etc. Prin discuţii directe au fost apreciate de Prof.M.Grimblede la Stratchyde University, Anglia, Prof.D.Atherton, de la Sussex University, Anglia, Prof.D.Fisher, Alberta, Canada etc.O parte din aplicaţiile facute la firma Mark IV au la baza rezultatele teoretice referitoare la sistemele cu memorie finită.

§ Experimentări privind metodele de optimizare dezvoltate au fost experimentate în Japonia, Kyoto University, Prof. I. Hoshimoto; Australia, Monash University, Prof.Y.Sidrak, etc.

§ In cadrul cercetărilor întreprinse în Anglia au fost obţinute şi aplicate multe rezultate noi privind sistemele adaptive clasice si fuzzy. Solicitări de preprinturi si citări au apărut din Japonia: Prof. K. Shimizu, Kyushu Institute of Technology, Canada: Prof.R. Das; Italia: Prof. Bolognani şi Prof. Ziglioto. Din partea acestora am primit solicitări scrise cu propuneri de colaborare.

§ Pe baza patentelor mele (B4, B3) se produc anual peste 10000 regulatoare numerice adaptive, iar una din firmele proprietare ale patentelor, WEST INSTRUMENTS UK, a obţinut în 1998 Premiul naţional britanic pentru export. Trebuie menţionat faptul că înainte de aplicarea acestor invenţii, datorită taxelor de royalitate pe care firma constructoare trebuia să le plătească pentru algoritmele de autoacordare folosite, exportul era necompetitiv iar în 1991 firma de mai sus a fost într-o situație dificilă.

§ Din informaţiile existente au suscitat interes pentru dezvoltarea unor cercetări proprii următoarele: Cercetările privind estimarea recursivă cu memorie finită , pentru: Prof. Kazuyuki Shimizu, Kyushu Institute of Technology, Iizuka Japan; Prof. Michael Grimble, Stratklyde University, Glasgow, UK; Prof. Derek Atherton, Sussex University, Brighton, UK.

§ Profesorul Michael Grimble, editor la Prentice Hall, mi-a facut o ofertă scrisă sa scriu o carte pentru Prentice Hall despre estimare în sistemele stochastice.

§ Cercetările privind sistemele adaptive şi fuzzy, pentru: Prof. Paolo Tenti, Universita degli Studi di Padova Italia; Prof. Silverano Bolognanii, Universita degli Studi di Padova, Italia Dr.N.Trainito,CNR Padova,Director laboratoare automatizări.

§ În perioada august 1991 – iulie 1992, consultant ştiinţific la compania MARK IV Industries Inc. cu sediul central in Texas USA, in cadrul Diviziei de Instrumentaţie, Departamentul de cercetare din Brighton Anglia.

§ În perioadele Februarie-Martie 1993 şi Iulie-August 1994, am fost profesor invitat la Universitatea din Padova.

§ In 1992 am desfăşurat o activitate de cercetare prin colaborare în cadrul unor contracte încheiate cu industria, la Universitatea din Padova, Catedra de Electronică şi Informatică, grupul de cercetare condus de Prof. Paolo Tenti. Grupul este compus din mai mulţi doctori in ştiinţe şi numeroşi doctoranzi precum si studenţi care-şi pregătesc teza de master. Tematica de cercetare s-a referit la: Metode avansate de conducerea automată a echipamentelor electronice (conducere: fuzzy, neliniară, cu structură variabilă, etc.)

§ În Martie 1993 şi Februarie 1995 am oferit consultanţă ştiinţifică firmei MARK IV în Anglia pentru lansarea în producţie a unor serii noi de regulatoare adaptive bazate pe patentele al căror autor sunt.

§ De exemplu seriile 6000 şi 8000 de regulatoare adaptive sunt produse într-un numar de peste 50000 exemplare pe an, o parte din ele fiind asimilate sub licenţă şi de firmele Honeywell şi ABB.

§ În perioada 1994- 1996 am desfăşurat o activitate de cercetare ştiinţifică cu tema „Sisteme de testare folosind calculatoare de proces a vehiculelor” în cadrul unui contract cu firma OEMCE-Milano, în colaborare cu firma AEIC Craiova. Cercetarea s-a finalizat printr-un prototip de stand funcţional prezentat si premiat la Tîrgul Internaţional din Bologna Italia în Mai 1995. Pe baza acestei cercetări s-a dezvoltat la IUG Craiova o activitate de producţie de serie pentru astfel de standuri, majoritatea exportate în Italia.

G) RELEVANŢA UNOR LUCRARI ORIGINALE REPREZENTATIVE

M5: Marin C., Sisteme cu eşantionare, Editura SITECH Craiova, 2007,ISBN978-973-746- 384pg.

M10: Marin, C., Structuri şi legi de reglare automată, Editura Universitaria Craiova, ISBN: 973-8043-96-8, 2000, Craiova, 2000, 276pg.

M7: Marin, C., Sisteme discrete în timp, Editura Universitaria Craiova, ISBN 973-8043-61-1, Craiova, 2005, 406pg.

M1: Marin C., Identificarea şi conducerea sistemelor cu cauzalitate variabilă. Aplicaţii pentru roboţi mobili, Editura SITECH, ISBN 978-606-11-0786-5, Craiova, 2010.

A1: Marin C., Popescu D.; Petre E.; Selişteanu D, Modeling and Control of the Orthogonalization Plants in Textile Industry, Published in: IEEE Transactions on Industry Applications, Volume: 55, Issue: 4, July-Aug. 2019 Page(s): 4247–4257, Date of Publication:27 March 2019, ISSN Information: INSPEC Accession Number:18794265, DOI:10.1109/TIA.2019.2907893,[ISI]

A51: Marin, C., Markov Parameters Evaluation by Integral Methods, Control Engineering and Applied Informatics, Volume 6, Number 1, January 2004, Bucharest, 2004, pp:3-9.

A67: Marin, C., System Identification by the method of weighted moments, Control Engineering and Applied Informatics, Volume 1, Number 1, December 1999, Bucharest,.pp:18-24.

A56: Marin, C., System Identification Based on Distribution Theory, Proceedings of the IASTED International Conference Applied Simulation and Modelling (ASM 2002), Crete, Greece, June, 2002, 6pg.

A61: Marin, C., Marin, E.D., Fuzzy Functional Sets for Object Qualification, 13th International Conference on Control Systems and Computer Science, CSCS 13, Bucharest, 2001, 4pg. A69.Marin, C., Marin, E.D., The qualification problem of systems classes based on weighted moments, Proceedings of the IASTED International Conference CONTROL AND APPLICATIONS, Banff, Canada, July 1999, pp:590-593.