Prof.univ.dr.ing. Constantin Marin

1978
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Electronică, Automatică
  •  18 iunie 1942

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Date biografice: Data şi locul naşterii: 1942, Iunie 18, Mănaşi, Cetatea Albă; Starea civilă: Căsătorit, 2 copii; Cetăţenia: Romană. Studii universitare şi activităţi desfăşurate: A absolvit in 1965 Facultatea de Energetică, Secţia Automatică la Institutul Politehnic Bucureşti, obţinand diploma de Inginer in specialitatea Automatică. A lucrat, Dec.1965-Iun.1966, ca inginer stagiar la Intreprinderea Electrocentrale Craiova. Din Iulie 1966 pană in prezent este cadru didactic la Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică devenită din 1990 Facultatea de Automatică şi Calculatoare. A parcurs toate gradele universitare astfel: 1966 Preparator; 1968 Asistent; 1972-Şef Lucrări; 1978-Conferenţiar, 1991-Profesor universitar, 2011-Profesor universitar asociat. In perioada 1991–1992 a fost Consultant ştiinţific la firma MARK IV Industries Inc.Texas USA, Divizia de Instrumentaţie, Departamentul de Cercetări din Brighton, Anglia. In 1994, a fost Profesor invitat la Universitatea din Padova, Italia, Facultatea de Inginerie Electrică. Doctorat: A obţinut titlul de doctor in anul 1977, la Universitatea din Craiova sub conducerea Prof. Dr. Ing. Constantin Belea in domeniul Sisteme automate avand titlul tezei „Elaborarea algoritmului de calcul şi structurii de conducere a sistemelor cu criterii cumulative şi memorie finită”. Specializări: 1977: Universitatea Tehnică din Praga, Catedra de Automatică, Prof. J.Beneş, in domeniul Teoria sistemelor, Sisteme optimale si adaptive ; 1982: Universitatea din Kyoto, Japonia, Prof. Takeichiro Takamatsu, in domeniul: Conducerea cu calculatoare a proceselor industriale, in cadrul acordului ştiinţific incheiat intre CNST şi JSPS (Japan Society for Promotion of Science); 1990: Universitatea din Scheffield, Anglia, Prof. D. A. Linkens, 1990: Universitatea din Southampton, Anglia, Prof. C. J. Harris şi P. Caunigham, 1991: Universitatea din Stratclyde din Glasgow; Scoţia, Prof. M.Grimble; 1992: Universitatea din Padova, Catedra de Electronică şi Informatică, Italia, 1998: Universitatea din Torino, Catedra de Automatică, Italia Funcţii indeplinite: Secretar ştiinţific al Facultăţii de Electrotehnică (1984–1988); Şeful Catedrei de Automatică.: (1987–1990, 1999–2002); Directorul Departamentului de Automatică şi Mecatronică (2002–2004); Membru al Consiliul Profesoral al Fac. de Electrotehnică.(1968–1990); Membru al Consiliului Profesoral al facultăţii de, Automatică, Calculatoare şi Electronică.(2000–2004); Membru al Senatului Universităţii din Craiova, (2000–2004); Preşedintele filialei Craiova a SRAIT (1993–2012); Conducător de doctorat: Domeniul Automatică, (2005–prezent). Apartenenţa la societăţi ştiinţifice sau profesionale: Societatea Romană de Automatică şi Informatică Tehnică (SRAIT); Societatea Romană de Robotică (SRR); Societatea IASTED, Canada; Membru al Comitetului IFAC pentru Sisteme Stochastice Activităţi didactice desfăşurate: Activităţi de curs, seminar şi laborator la disciplinele: Ingineria reglării automate, Sisteme automate, Teoria sistemelor şi reglare automată, Conducerea inteligentă a proceselor, System theory. Lucrări publicate: 20 cărţi publicate in edituri recunoscute CNCSIS, din care: 10 unic autor, 6 prim autor; 5 manuale publicate in Reprografia Universităţii din Craiova, din care: 3 unic autor, 1 prim autor; 36 articole publicate in reviste de specialitate indexate sau recunoscute CNCSIS, din care, 14 unic autor, 9 prim autor; 4 brevete de invenţie naţionale şi internţionale, din care: 2 brevete internaţionale; 69 articole publicate in volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale, din care:16 unic autor, 27 prim autor; 24 articole publicate in volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale, din care: 16 unic autor, 15 prim autor; 26 proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant , din care:6 director de proiect. Premii, decoraţii, distincţii: Titlul de Conferenţiar Universitar Evidenţiat, acordat de Ministerul Educaţiei şi Invăţămantului prin Ordinul nr. 7626 din 15 iunie 1987. Limbi străine cunoscute: Engleză, franceză, rusă (citit) Preocupări şi rezultate in activitatea ştiinţifică: A avut preocupări şi a obţinut rezultate originale in diferite domenii dintre care se menţionează: 1. Estimarea stării sistemelor stochastice: A dezvoltat o teorie a estimării recursive a stării şi parametrilor sistemelor stochastice cu grad inalt de incertitudine privind cunoaşterea modelului matematic al proceselor şi zgomotelor, bazat pe conceptul de memorie finită şi cunoscută sub numele de estimare recursivă cu memorie finită (ERMF). 2. Sisteme optimale şi sisteme adaptive: A dezvoltat o serie de algoritmi de sinteză optimală a unor sisteme de reglare automată, sau a unor procese economice şi o teorie a sistemelor optimale stochastice cu memorie finită si orizont finit glisant. A obţinut noi structuri de conducere adaptivă a sistemelor folosind algoritme de identificare cu memorie finită. 3. Structuri si algoritmi de conducere a sistemelor; Regulatoare automate: A dezvoltat noi metode de sinteză a sistemelor de reglare cu perturbaţii stochastice şi cu structură variabilă 4. Identificarea sistemelor: A dezvoltat metode şi proceduri originale de identificare a sistemelor folosind metoda momentelor ponderate, care face şi obiectul brevetelor internaţionale. O direcţie originală cu remarcabile aplicaţii practice este legată de utilizarea teoriei distribuţiilor in probleme de identificare. Contribuţii la dezvoltarea mediului educaţional/economic, prin proiecte de cercetare pe bază de contract: A participat la realizarea a 24 proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant din care la 6 a fost director de proiect; incheiate cu: CNCSIS-Ministerul Educaţiei şi Cercetării; ICEMENERG Bucureşti; IAMSAT Bucureşti; IPA Bucureşti. Se pot menţiona: 1.Metode si algoritmi de identificare a sistemelor neliniare in timp continuu, Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare – PN II , Programul Idei, 2007-2010; Optimizarea randamentului turbinelor hidraulice, cu aplicaţie la Centrala Hidroelectrică Porţile de Fier: temă rezolvată in cadrul unor contracte cu ICEMENERG Bucureşti; Cercetări privind funcţionarea grupurilor energetice de 330 MW fabricate in ţară in domeniul de sarcină 60%-100%, in cadrul unor alte contracte incheiate cu ICEMENERG Bucureşti; Determinarea modelului matematic şi optimizarea conducerii instalaţiilor din industria textilă, in cadrul unor contracte incheiate cu IPA Bucureşti; in Martie 1993 şi Februarie 1995 a oferit consultanţă ştiinţifică firmei MARK IV in Anglia pentru lansarea in producţie a unor serii noi de regulatoare adaptive bazate pe patentele al căror autor este. De exemplu seriile 6000 şi 8000 de regulatoare adaptive sunt produse intr-un număr de peste 50000 exemplare pe an, o parte din ele fiind asimilate sub licenţă şi de firmele Honeywell şi ABB.   CURRICULUM VITAE
  1. Date de identificare personală
Numele şi prenumele:       MARIN CONSTANTIN Data şi locul naşterii:        1942, Iunie 18, Mănaşi, Cetatea Albă, Ucraina. Adresa:                           Romania, Craiova
  1. Studii (perioada, institutia, specializarea)
Studii liceale 1956–1959: Liceul teoretic „Ioniţă Asan” Caracal, Jud Olt. Studii universitare 1960–1965: Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Energetică, secţia Automatică. Studii postuniversitare 1966–1967: Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Automatică. Studii doctorale 1968–1977: Instituţia: Universitatea din Craiova, Anul susţinerii publice:1977, Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Constantin Belea, Domeniul: Sisteme automate, Titlul tezei: „Elaborarea algoritmului de calcul şi structurii de conducere a sistemelor cu criterii cumulative şi memorie finită”. Specializări postdoctorale  1977: Specializare de 3 luni in R.S.Cehoslovacia la Universitatea Tehnică din Praga, Catedra de Automatică, prof. J.Beneş, în domeniul Teoria sistemelor, Sisteme optimale si adaptive. 1982: Specializare de 1 lună în Japonia la Universitatea din Kyoto, sub îndrumarea Prof. Takeichiro Takamatsu, în domeniul: Conducerea cu calculatoare a proceselor industriale, în cadrul acordului ştiinţific încheiat între CNST şi JSPS (Japan Society for Promotion of Science). 1990: În perioada martie – iunie 1990 vizită de documentare în Anglia în diferite universitaţi şi institute de cercetare: Universitatea din Scheffield – Prof. D. A. Linkens, Universitatea din Southampton – Prof. C. J. Harris si P. Caunigham, Universitatea din Stratclyde din Glasgow – Prof. M.Grimble. 1991: În perioada august 1991 – iulie 1992, consultant ştiintific la compania MARK IV Industries Inc. cu sediul central in Texas USA, in cadrul Diviziei de Instrumentaţie, Departamentul de cercetare din Brighton Anglia. 1992: În perioada 30 Nov. – 13 Dec.1992  în cadrul programului TEMPUS o vizită de documentare în Italia la Universitatea din Padova, Catedra de Electronică şi Informatică. 1993: În perioadele Februarie-Martie 1993 şi Iulie-August 1994, profesor invitat la Universitatea din Padova, Catedra de Electrotehnică.
  1. Activitate profesională
Poziţii ocupate 1965-1966: Inginer stagiar la Intreprinderea Electrocentrale Craiova. 1966–1991: Asistent, Lector, Conferenţiar la Universitatea din Craiova, Facultatea de  Electrotehnică, din anul 1990, Facultatea de Automatică şi Calculatoare. 1991–1992: Consultant ştiinţific la firma MARK IV Industries Inc.Texas USA, Divizia de Instrumentaţie, Departamentul de Cercetări din Brighton, Anglia. 1992–2011: Profesor titular la Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică,Calculatoare şi Electronică. 2012–prezent: Profesor asociat la Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică,Calculatoare şi Electronică. În 1993 şi 1994: Profesor invitat la Universitatea din Padova, Italia, Facultatea de Inginerie Electrică. Funcţii îndeplinite: 1984–1988: Secretar ştiinţific al Facultăţii de Electrotehnică. 1987–1990 şi 1999–2002: Şeful Catedrei de Automatică. 1968–1990: Membru al Consiliul Profesoral al Facultăţii de Electrotehnică. 1993–2010: Preşedintele filialei Craiova a SRAIT. 2000–2004: Membru al Senatului Universitatii din Craiova. 2000–2004: Membru al Consiliului Profesoral al facultăţii de, Automatică, Calculatoare şi Electronică. 2002–2004: Directorul Departamentului de Automatică şi Mecatronică 2005—prezent: Conducător de doctorat: Domeniul Automatică Realizări deosebite Cofondator al învăţământului de automatică la Universitatea din Craiova Cofondator al Filialei IPA în cadrul Universităţii din Craiova
  1. Activitate ştiinţifică (Lista de lucrări este anexată)
Domenii de competenţă    Sisteme de reglare automată; Sisteme adaptive şi optimale; Identificarea sistemelor; Sisteme fuzzy; Lucrări ştiinţifice abordate 20 cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS 5 manuale publicate în Reprografia Universităţii din Craiova 38 articole publicate în reviste de specialitate indexate ISI şi BDI sau recunoscute CNCSIS 71 articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale 24 articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale, Brevete de invenţie 2 brevete internaţionale în Anglia şi USA 2 brevete de invenţie naţionale 26 proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant
  1. Activitate tehnică
Produse concepute şi introduse în fabricaţie Pe baza celor două patente intrenaţionale, companiile West Instruments Anglia şi Danaher Corp. USA, produc din 1992 anual peste 30000 regulatoare autoacordabile. Tehnologii şi servicii valorificate în producţie O serie de rezultate ale cercetărilor aplicative care au făcut obiectul contractelor de cercetare conform anexei, au fost valorificate în producţie la: Hidrocentrala Porţile de Fier; Combinatul Chimic Craiova; Termocentralele Işalniţa şi Turceni; Electroputere Craiova; IAMSAT Bucureşti, etc. Consultanţă 1991-1992, angajat ca şi consultant ştiinţific la compania Mark IV Industries, Filiala din Brighton Anglia. 1993-1994, consultanţă ştiinţifica la Universitatea din Padova, Italia, Laboratorul de Convertoare de putere.
  1. Recunoaştere naţională
Membru în asociaţii profesionale Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică (SRAIT) Societatea Română de Robotică (SRR) Membru Corespondent al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania Premii Titlul de Conferenţiar Universitar Evidenţiat, acordat de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului prin Ordinul nr. 7626 din 15 iunie 1987.
  1. Recunoaştere internaţională
Membru în organizaţii profesionale Societatea IASTED – Canada Membru al Comitetului IFAC pentru Sisteme Stochastice Număr de citări pentru lucrările relevante     17