Prof.univ.dr.ing. Cleopatra Oprea

1946
  •  MEMBRU DE ONOARE
  •      Inginerie chimică
  •  25 noiembrie 1934

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Cleopatra Oprea T., n.25 noiembrie 1934, Iași. După  absolvirea liceului “Oltea Doamna”Iaşi,urmează cursurile Facultăşii de Chimie Industrială, din cadrul Institutului Politehnic Iași. In 1965 susține teza de doctorat, intitulată: ”Untersuchungen ữber den mechano-chemischen Abbau von Polyamiden und die Herstellung einigerneuer makromolekularer Verbindungen”, elaborată la “Technische Hochscule fữ Chemie Leuna Merseburg”,Germania.Intreaga activitate didactică și-a desfășurat-o la Facultatea de Chimie Industrială Iași. A fost asistent universitar(1958-1962);doctorand cu frecvență la “Technische Hochschule fữr Chemie Leuna-Merseburg”Germania(1962-1965);șef de lucrări(1965-1970);conferențiar (1970-1980),profesor(1980-2004);profesor-consultant(2004-prezent).A fost prorector al Institutului Politehnic Iași în perioada 1984-1990.A predat cursuri de: Chimia Polimerilor,Fizico-Chimia polimerilor,Mecano-chimia polimerilor,Tehnologia polimerilor, Tehnologia obținerii materialelor compozite. A desfășurat o bogată activitate științifică în domeniul mecano-chimiei și chimiei compușilor macromoleculari, tehnologiei polimerilor,realizând și conducând numeroase cercetări privind: ”Studiul proceselor de distrucție și sinteză mecano-chimică a polimerilor.Mecanismul mecano-chimic al deformării și ruperii polimerilor”;”Studiul sistemelor chemo-mecanice.Polimeri Inteligenți”;”Studiul relației dintre parametrii sintezei-structura-proprietățile și domeniile de utilizare a polimerilor”;”Valorificarea superioara a deșeurilor din industria chimică”. Are contribuții originale,recunoscute de școli proieminente la nivel mondial, la elucidarea mecanismului degradării mecano-chimice a unor polimeri heterocatenari: poliamide,poliesteri,celuloză și derivați,proteine.Rezultatele obținute au permis dezvoltarea sintezei mecano-chimice prin grefare și bloccopolimerizare și fundamentarea unor  direcții inaugurale,în domeniul mecano-chimiei polimerilor,precum și a unor compuși organic. O alta prioritate obținuta în domeniul mecano-chimiei polimerilor  a constituit-o demonstrarea mecanismului mecano-chimic al deformării și ruperii polimerilor.Rezultatele au fost prelucrate în studii și monografii,cărți,tratate,cursuri, din domeniul științei polimerilor,precum:”Mecano-chimia compușilor macromoleculari”(1967);”Tratat de chimia compușilor macromoleculari”(1973);”Chimiemacromoleculară”(1985);“Polimeri.Teoria Proceselor de sinteza “(1986);”Polimeri.Structură și proprietăți”(1986);”Ruperea Polimerilor. Teorie și Aplicații”(1992);”Tehnologia Polimerilor”(1999);”Macromolecular Mechano-chemistry”(2006,2007). In paralel a desfășurat o intensă activitate în domeniul creativității și inventicii,care a avut ca rezultat acordarea de catre OSIM a peste 40 de brevete și participarea la saloane de invenții, organizate în țara și străinătate,în cadrul cărora a obținut numeroase distincții,precum “Brevetul de Inventator de Elita”,diplome și medalii,dintre care: Brevetul și Medalia de aur,cl.I-a Henri Coandă,pentru merite deosebite, în creația tehnică; Diploma et Meّdaille d`Or avec Mention speّciale du jury,pour invention:”Proceّdeّ de complexation avec des ions de Co2+ des Celluloses”Brussels EUREKA`96;Diploma et Meّdaille d`Or avec Mention speّciale du jury, pour invention: ”Composition avec medicaments pour le traitement des Brữlures”,Brussels EUREKA`96;Diploma et Meّdaille d`Or pour invention:”Valorisation des lessives reّsiduelles de l`industrie de la cellulose”, Brussels EUREKA`95 ;Diploma et Meّdaille d`Or avec Mention speّciale du jury,pour invention:Celluloses microniseّe et microcrystallines”,Brussels EUREKA`94. Pentru cercetările în domeniul mecano-chimiei polimerilor i s-a conferit în anul 1981 Premiul Academiei “Gh.Spacu”, iar pentru întreaga activitate CNCSIS i-a acordat în 2003,premiul “Opera Omnia” și placheta pentru excelență în cercetarea științifică.