Prof. univ. dr. ing. Caius Priscu

749
  • MEMBRU DE ONOARE
  •  Construcții și Urbanism
  •  12 martie 1965

Născut la București, 12 martie 1965, a absolvit în 1989 ca șef de promoție, Facultatea de Hidrotehnică, Drumuri, și Căi Ferate, specializarea Construcții Hidrotehnice din cadrul Institutului de Construcții București. A urmat studii post-universitare la McGill University, în Montreal, Canada unde a obținut titlurile de Master of Engineering (M.Eng), specialitatea Inginerie Geotehnică în 1993 și de Doctor of Philosophy (Ph.D) în Inginerie Minieră, 1999. Teza de Doctorat a avut titlul ”Evaluarea Stabilității Barajelor de Steril de Mină Construite Rapid prin Metoda Amonte”.

În anul 2020, devine Profesor adjunct în cadrul Departamentului de Inginerie Minieră de la Universitatea British Columbia (UBC) din Vancouver, Canada și predă atât cursuri de licență cât și cursuri postuniversitare în domeniul Minelor.

Dr. Priscu este un voluntar neobosit și un adevărat susținător al multor organizații tehnice non-profit inclusiv Asociația Canadei Baraj (CDA), Asociația Minieră din Canada (MAC), Institutul Canadien de Mine, Metalurgie și Explorare (CIM) , Societatea Canadiană de Geotehnică (CGS), Comitetul Național Chilean pentru Baraje Mari (ICOLD Chile), membru al Comitetului H ICOLD pentru Siguranța Barajului și Consiliul Internațional pentru Minerit și Metale (ICMM) și subcomitetele sale de lucru privind iazurile de decantare. În prezent, este președintele Comitetului de onoare și premii al Asociației Canadei de Baraj, începând cu ianuarie 2020.

În 2020, Dr. Priscu a fost numit profesor adjunct în cadrul Departamentului de Inginerie Minieră de la Universitatea British Columbia (UBC) din Vancouver, Canada unde a predat atât cursuri de licență cât și cursuri postuniversitare în domeniul Minelor.

Se ocupă de managementul deșeurilor miniere, evaluarea riscurilor de iazuri și baraje de apă, mecanica solului, instrumentație, modelare numerică, proiectare geosintetică, geotehnică, risc și fiabilitate în practica geotehnică.

A participat la peste 25 de ateliere din întreaga lume legate de managementul deșeurilor miniere, evaluarea riscurilor de iazuri și baraje de apă, mecanica solului, instrumentație, modelare numerică, proiectare geosintetică, geotehnică, risc și fiabilitate în practică.

A publicat sau prezentat peste 50 de lucrări științifice în domeniu. A fost invitat la multiple conferințe internaționale ca și Guest Speaker, precum Tailings and Mine Waste (2019, Canada), Dam World Conference (2018 Brazilia, 2021 Portugalia), Canadian Institute of Mining (2019, 2021), Brazilian National Committee on Large Dams Symposia (2021), World Mining Congress (Rio de Janeiro, 2016), Australian Center for Geomechanics Paste 2019 (Cape Town, 2019) și International Tailings Seminar (2017, 2018, în Santiago, Chile).