prof.univ. dr. ing. Anton Hadăr

3820
  • MEMBRU CORESPONDENT
  • Secția Mecanică Tehnică
  • 01.12.1958

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Anton Hadăr: n. 01.12.1958, comuna Ludeşti, judeţul Dâmboviţa. Este absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti, Facultatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (1984). În perioada 1984-1990 activează ca inginer mecanic la I.C.M.P. Bucureşti. Devine doctor inginer al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (1997), în specialitatea “Rezistenţa materialelor, Elasticitate şi Plasticitate”, în urma susţinerii tezei de doctorat intitulată: “Probleme locale la materiale compozite”. Din 1990 este cadru didactic universitar la Departamentul / Catedra de Rezistenţa materialelor din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti: asistent universitar (1990-1994), şef de lucrări (1994-1999), conferenţiar (1999-2003) şi profesor universitar (2003-până în prezent). În anul 2008 devine conducător de doctorat în domeniul Inginerie mecanică”. Este Vicepreşedinte al Senatului Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (2012-până în prezent) şi se ocupă de relaţia universităţii cu mediul economic şi social. A participant la mai multe cursuri de specializare din domeniul rezistenţei materialelor, urmate în afara ţării (Franţa, Anglia, Italia, Grecia). La studiile de licenţă, de-a lungul anilor, a predat mai multe cursuri, cum ar fi: Rezistenţa materialelor, Metoda elementelor finite, Metode şi programe pentru calculul structurilor, Metode numerice etc. Pentru studenţii de la masterat a introdus şi a predat mai multe cursuri noi, precum: Analiza structurilor, Rezistenţa materialelor compozite, Modelarea structurilor, Tehnici experimentale de validare a modelelor CAE, Structuri din materiale compozite. Domenii de competenţă: rezistenţa materialelor; analiza numerică şi experimentală a structurilor realizate din materiale izotrope şi anizotrope; inventică; biomecanică; antreprenoriat, transfer tehnologic, protejarea proprietăţii intelectuale. Activitatea de cercetare desfăşurată în universitate (11 proiecte coordonate ca director ori ca responsabil de proiect, obţinute prin competiţie) este materializată prin crearea unor standuri experimentale, lucrări de laborator, modele experimentale şi prototipuri (8), dar şi prin publicaţii ştiinţifice (peste 250 lucrări, 42 fiind publicate în reviste cotate ISI iar 27 la conferinţe cu volume indexate ISI), cărţi (17 cărţi publicate în edituri recunoscute, în calitate de autor sau de coautor, două dintre ele fiind apărute în Editura Academiei Române şi în Editura AGIR) ori prin brevete de invenţie (şapte brevete şi 10 cereri de brevet). Are multe citări în Web of Science (indice Hirsch 10) şi Scopus (indice Hirsch 11). A participat la peste 70 manifestări ştiinţifice internaţionale, la care a prezentat lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, prototipuri, modele experimentale etc. Este realizator al prototipului unui hidrociclon destinat separării fracţiilor solide din hidromase, al prototipului unui aparat pentru măsurarea maselor şi a greutăţilor, al prototipului unui dispozitiv pentru măsurarea sarcinilor axiale în elementele structurilor de rezistenţă, al prototipului unui dispozitiv pentru corectarea scoliozei şi a cifozei, folosit în intervenţii chirurgicale. A participat la realizarea unor modele anatomice şi a unor modele ale unor ghidaje chirurgicale personalizate (în funcţie de anatomia pacientului), destinate intervenţiilor ortopedice (cerere de brevet). A mai participat la conceperea, proiectarea, realizarea, testarea şi introducerea în fabricaţie de către compania Maschio Gaspardo România, a unui nou tip de vibro-combinator (brevet de invenţie de la O.S.I.M., privitor la o daltă reversibilă arcuită pentru vibro-combinatoare). În urma participării la diferite saloane de invenţii (Geneva, Bruxelles, Budapesta, Barcelona, Varşovia, București etc.) a primit mai multe distincţii – peste 35 premii, medalii şi diplome de excelenţă, după cum urmează: 23 medalii de aur, 9 medalii de argint, 6 premii speciale etc. A fost membru al juriului la EUREKA Barcelona (2017). A participat la competiţiile de obținere a unor proiecte finanţate din fonduri europene şi a câştigat patru proiecte, la care a fost manager de proiect / responsabil de proiect din partea U.P.B., cum ar fi: Comunitate virtuală interuniversitară pentru ştiinţă, tehnologie, inovare şi valorificare a proprietăţii intelectuale, ACTIV pe Piaţa Muncii: Abilităţi şi Competenţe Tehnice pentru Integrare şi Valorificare pe Piaţa Muncii”. Este distins cu şase titluri onorifice D.H.C., primite din partea unor universităţi cu care are colaborări ştiinţifice foarte bune, cum ar fi: Universitatea “Gheorghe Asachi” din Iaşi (2016), Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş (2015), Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi (2012) etc. Este membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (2015), membru CNATDCU ȋn Comisia de inginerie mecanică, mecatronică și robotică (din 2011-pȃnă ȋn prezent), membru al Consiliului ARACIS (2015-pȃnă ȋn prezent) şi membru al Consiliului de conducere al Agenţiei de Investigare Feroviară Română (AGIFER) (2015-pȃnă ȋn prezent). A fost preşedinte al Comisiei Eco-Nano-Tehnologii şi Materiale avansate” din cadrul Colegiului Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (2014-2016), este expert evaluator al unor proiecte din cadrul programelor naţionale de cercetare, expert evaluator C.N.C.S.I.S. şi U.E.F.I.S.C.D.I. Este editor şef adjunct şi referent ştiinţific al revistei I.S.I. “Materiale plastice” şi referent ştiinţific la revista I.S.I. Journal of Composite Materials” (2014). A fost membru al Comisiei Prezidenţiale pentru analiza şi elaborarea politicilor din domeniul educației și cercetării din România (2006-2008) şi este membru al grupurilor de lucru alcătuite în cadrul programului prezidenţial “România educată” (2017).