Prof. univ. dr. ing. Anghel Chiru

769
  • Membru de onoare
  • Ingineria Transporturilor
  • 14.04.1949

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ  

Născut la 14. 04. 1949 în localitatea Ciobanu-Constanța. Absolvent al Universității din Brașov, Facultatea de Mecanică, Specializarea : “Automobile și Tractoare” ( 1972). Doctor Inginer – Universitatea din Brașov, Domeniul: Inginerie Mecanică/Motoare cu ardere internă (1986). Titlul tezei “Cercetări privind forțarea motoarelor cu aprindere prin comprimare”. Profesor universitar – Universitatea “ Transilvania” din Brașov (1993). Conducător de doctorat -domeniul “Inginerie Mecanică“ (2000). 28 teze de doctorat finalizate . Coordonator programe  de studii: ETT –“L’Electrotechnique et le Transport Terrestre”-studii aprofundate  (2002) – parteneriat cu universitățile din Belfort-Montbeliard, Comiegne și Troyes și ATV – “Autovehiculul și Tehnologiile Viitorului” –master (2004).

Membru fondator SIAR – Societatea Inginerilor de Automobile din România ( 1990). Membru al SAE –International- Society of Automotive Engineers ( 1996…) . Chairman SAE –Brasov Group  (1997…). Director/Redactor șef adj. RIA – Revista Inginerilor de Automobile ( 1990-2005). Vicepreședinte SIAR ( 1999…)

Șef de catedră “Autovehicule  și Motoare “ –UTBv (2000-2004). Decan al Facultății de Inginerie Mecanică –UTBv (2004-2012). Director CCDAMET – Centru de Cercetare Dezvoltare pentru Autovehicule, Masini și Echipamente Termice (2000), Membru al Comitetului Tehnic și Știintțific al Congresului Internațional FISITA 2004 – Barcelona, Director Centru de Excelență CESAMET –(2001), Director Platforma de cercetare SAVAT ( 2006). Coordonator Centru de Cercetare “ Produse High-Tech pentru Autovehicule “–Institut ICDT-UTBv(2008-2020), Responsabil parteneriat academic cu Wayne State University- Detroit și Universitățile din Konstanz, Zwickau, Malaga, Karlsruhe, Hamilton și Marrakech(2000…). Președinte-Comitet de organizare /  Comitet științific  / Congres  Internațional CONAT 2004, 2010,2016 . Președinte Comisie CNATDCU “ Inginerie Aerospațială, Autovehicule si Transporturi “ / Membru Consiliul General CNATDCU ( 2016-2020). Membru CNATDCU ( 2006…). Membru în Comisii de evaluare  teze de doctorat ( 89) și de  abilitare (14) .

Participare cu lucrări științifice la Congrese științifice internaționale organizate de FISITA – Federația Internațională a Societăților Inginerilor de Automobile, EAEC- Organizația Europeană a Societăților Inginerilor de Automobile, SAE –USA, ATA-Italia, IMech-Marea Britanie, VDI-Germania, SIA-Franța, STA-Spania, UBIA-Belgia,  KIVI – Olanda , SAE-C – China, JSAE –Japonia ,KSAE –Coreea și SIAR – România ( 1992…).Autor / Cooautor a 45 tratate, manuale și cursuri universitate ( publicate în  edituri internaționale și naționale ) și a peste 300 articole și comunicări științifice susținute și publicate în reviste și buletine ale unor congrese științifice internaționale / naționale cotate sau indexate ISI Thomson Reuters, SAE sau în BDI.

Director / Membru în echipa –  Contracte  de cercetare științifică câștigate prin competiție  sau încheiate cu firme din UE si România (80). Domenii de cercetare : Procese gazodinamice și de ardere  din motoarele  cu ardere interna; Combustibili alternativi  pentu automobile; Protecția mediului; Proiectare și optimizare motoare cu ardere internă; Inovare în domeniul sistemelor auxiliare ale motoarelor cu ardere internă; Standuri / Echipamente pentru încercarea sistemelor automobilului ; Materiale și tehnologii noi în industria de automobile.

Documentare /Specializare /Profesor invitat /Activitati didactice în Programele SOCRATES si ERASMUS în Germania, Franța, USA, Belgia, Maroc, Spania, Canada, Austria, China, Japonia și Liechtenstein ( 1992…).

Recunoaștere națională / internațională: Diplome de excelență /Premii/ Medalii: SAE (1998, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006, 2011); FISITA (1992, 2004); SIAR (2010, 2015); Universitatea TRANSILVANIA din Brașov (2005…2019). Expert CNCSIS, ARACIS.