Prof. univ. dr. ing. Anca Duță – Capră

846

  • MEMBRU ASOCIAT
  •   Inginerie chimică
  •   8 decembrie 1961

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Născută la 8.12.1961, Zărnești, jud. Brașov, este absolventă a Facultății de Inginerie Chimică din cadrul Universității Politehnica București (1985), universitate la care a obținut și titlul de doctor inginer în anul 1996.

Este conducător de doctorat în domeniul Ingineria Materialelor (din 2004).

Activitatea științifică s-a concentrat asupra dezvoltării de materiale avansate solar-active utlizate în realizarea de celule solare în stare solidă, de acoperiri pentru colectoare solar-termice și de fotocatalizatori pentru aplicații de mediu. Activitatea derulată s-a concretizat în publicarea a 22 de cărți, monografii sau captiole în monografii, 177 de lucrări dintre care 134 publicate în jurnale ISI Web of Science (hWoS = 26) și 10 brevete, alte 6 propuneri aflându-se în evaluare.

A fost implicată drept coordonator sau responsabil al echipei Universității Transilvania din Brașov în derularea a 27 de granturi și contracte de cercetare științifică finanțate pe plan național sau european. A activat ca responsabil administrativ- financiar în Comitetul de Management al proiectului finanțat prin fonduri structurale care a condus la realizarea Institutului de Cercetare – Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov (2009 – 2012, POS-CCE, Axa 2, O2.2.1, Nr. 11/2009).

Din 2020 este coordonator al Centrului de Cercetare Științifică Sisteme de Energii Regenreabile și Reciclare (RESREC).