Prof. univ. dr. ing. Anca Duță – Capră

1062

  • MEMBRU CORESPONDENT
  •   Inginerie chimică
  •   8 decembrie 1961

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Născută la 8.12.1961, Zărnești, jud. Brașov, este absolventă a Facultății de Inginerie Chimică din cadrul Universității Politehnica București (1985), universitate la care a obținut și titlul de doctor inginer în anul 1996. A parcurs treptele ierarhiei didactice (asistent -1990, șef de lucrări – 1994, conferențiar – 1998, profesor – 2002) ȋn Universitatea Transilvania din Brașov și este conducător de doctorat ȋn domeniul Ingineria Materialelor (2004) coordonậnd 14 tineri care au dobậndit titlul de doctor inginer iar un alt doctorand se află ȋncă sub ȋndrumare.

Activitatea științifică s-a concentrat asupra dezvoltării de mono-materiale și materiale compozite solar-active utilizate ȋn realizarea de celule solare non-siliciu, de acoperiri pentru colectoare solar-termice și de fotocatalizatori pentru aplicații de mediu. Activitatea derulată s-a concretizat prin publicarea a 22 de cărți și monografii, 375 de lucrări incluse ȋn Google Scholar (hGS = 37) dintre care 197 publicate ȋn jurnale ISI (hWoS = 30) și 11brevete, alte 5 propuneri aflậndu-se ȋn evaluare.

A fost implicată ca și coordonator sau responsabil al echipei Universității Transilvania din Brașov ȋn derularea a 27 de granturi și contracte de cercetare științifică finanțate pe plan național (20) sau European (7). A activat ca responsabilă administrativ-financiar ȋn Comitetul de Management al proiectului finanțat prin fonduri structurale prin care s-a realizat Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov (2009-2012, POS-CCE, Nr. 11/2009).

Din 2020 este coordonator al Centrului de Cercetare Științifică Sisteme de Energii Regenerabile și Reciclare (RESREC).

A activat/activează ȋn 8 granturi de educație și formare (5 ca și coordonator) cu finanțare europeană prin care s-a ȋntărit oferta de studii și de formare continuă ȋn domeniul sistemelor de energii regenerabile și ȋn ingineria mediului și a reciclării.