Prof.univ.dr.ing. Alfred Ioan Letia

3243
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  •  13 mai 1944

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Alfred Letia: n. 13 mai 1944, Aiud, România; absolvent al Inst. Politehnic din Cluj (1967), specialitatea electrotehnică; PhD in Systems Science la City University, Londra, UK (1975); profesor (din 1993) la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.A efectuat studii şi cercetări în domeniul inteligenţei artificiale, fiind conducător de doctorat in domeniul ştiinţei calculatoarelor. A publicat lucrări în reviste ca International Journal of Artificial Intelligence Tools. la conferinţe ca Intelligent Agent Technology (Franta), precum şi 10 cărţi şi manuale de specialitate. A prezentat lucrări de specialitate la universităţi în UK, Singapore, Cipru, Japonia, unde a efectuat vizite de cercetare. A fost membru în comitetele program ale unor conferinţe internaţionale din Ungaria, SUA, China, Franta, Portugalia, Brazilia, Hong Kong, România. Membru în IEEE Computer Society (1992-1994, 2006), Association of Computing Machinery (1995-1998, 2004-06), Gesellschaft fur Informatik (1991-1998).