Prof.univ.dr.ing. Alexandru Woinaroschy

2136
  • MEMBRU TITULAR
  •  Inginerie chimică
  •  29 august 1947

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

1.Date personale Data şi locul naşterii: 29 august 1947, Bucureşti. 2.Studii -Studii universitare: Facultatea de Chimie Industrială, Institutul Politehnic Bucureşti, absolvită in 1970 cu media generală de absolvire 9,54 si media 10 la Examenul de Stat. Titlul obţinut : inginer chimist. -Studii postuniversitare: 1970 : CEPECA, Romania, Programare in sisteme automate de prelucrare a datelor; 1996 : Bursă Tempus, Politecnico di Torino, Modelarea proceselor din ingineria chimică; 1996 : Bursă Tempus, Darlington College of Technology, Perfectionare lb. engleză; 1998 : Bursă Leonardo da Vinci, HIPROTECH Barcelona, Simularea proceselor chimice; 2000: UMIST, Manchester, Curs de Integrarea proceselor. -Doctorat in specialitatea Procese şi Aparate in Industria Chimică, titlul tezei „Simularea Sistemelor Industriale”, conducător ştiinţific prof.dr.ing. Raul Mihail. Titlul obţinut: doctor inginer, 1985, la Institutul Politehnic Bucureşti. -Limbi străine : engleză-fluent (atestat), germană-mediu. 3. Evoluţia profesională 1970-1973 : inginer proiectant la IPROSIN Bucureşti; 1973-1974 : analist la Centrul de Calcul al Industriei Chimice; 1970-1974 :asistent suplinitor la catedra Inginerie Chimică, Institutul Politehnic Bucureşti; 1974-1980 : asistent titular, aceeaşi catedră; 1980-1990 : sef lucrări titular, aceeaşi catedră; 1990-1994 : conferenţiar titular, aceeaşi catedră, Universitatea Politehnica Bucureşti; 1994-prezent : profesor titular, aceeaşi catedră, Universitatea Politehnica Bucureşti; 4. Activitatea didactică universitară – Cursuri predate la catedra Inginerie Chimică: – Ingineria sistemelor si fiabilitate*; – Optimizarea proceselor din industria chimică; – Metode avansate de modelare si optimizare* (studii de masterat). – Cursuri predate la Facultatea de Inginerie in Limbi Străine (in lb.engleză): – Transport Processes; – Unit Operations in Chemical Engineering; Cursurile notate cu * le-am introdus pentru prima dată in invăţămăntul de inginerie chimică din Romania. Din anul 1992 am adaptat şi tradus cursul general de Inginerie Chimică pentru a fi predat in limba engleză la Facultatea de Inginerie in Limbi Străine pentru prima data in invăţămăntul de inginerie chimică din Romania (sub forma a doua cursuri desfaşurate fiecare pe durata a două semestre). – Conducător de doctorat in specializarea: „Inginerie chimică” (au obţinut titlul 7 doctori). 5. Activitatea ştiinţifică Direcţii de cercetare ştiinţifică: – Optimizarea proceselor chimice şi biochimice; Simularea dinamică a proceselor chimice; Analiza şi sinteza sistemelor; Modelarea reactoarelor chimice şi biochimice; Aplicaţii ale reţelelor neurale in ingineria chimică şi biochimică. Publicaţii: -14 cărţi (din care 6 in edituri centrale), 74 de articole ştiinţifice in reviste naţionale şi internaţionale (din care 66 in reviste cotate ISI), 105 de comunicări la congrese şi conferinţe din care 45 lucrări publicate in extenso in volumele unor congrese şi conferinţe internaţionale cu recenzenţi ştiinţifici , 59 de proiecte şi contracte de cercetare (director la 34). Participarea la programe de cercetare naţionale: -Programul ORIZONT 2000 (1997-2000) – director de proiecte şi evaluator; -Programul RELANSIN (1999-2002) – membru in colective de cercetare si evaluator ; -Programul CALIST (2001-2004) – evaluator; – Programul MATNANTECH (2001) – evaluator; – Granturi CNCSIS (2000-2006) – director de proiecte şi evaluator; -Grant IDEI (2009-2011) – director de proiect. Distincţii ştiinţifice: -Premiul „Nicolae Teclu” al Academiei Romane pe anul 1996 pentru grupul de lucrări: „Aplicarea reţelelor neuronale in ingineria chimică”; -Premiul Revistei de Chimie pentru cel mai citata articol din anul 2008; -Nominalizat in enciclopediile: Marquis Who s Who in Science and Engineering, Ed. 2002-2011, Marquis Who s Who in the World, de la 18th Ed. 2001 la 25th Ed. 2008, Who s Who in Romania, Ed. 2002-2011. 6. Activitatea tehnică – in perioada 1973-1974 in care am activat ca inginer proiectant la IPROSIN am participat la elaborarea de studii tehnico-economice şi proiecte de execuţie pentru instalaţii industriale la Terapia Cluj-Napoca, CFA Brăila, UFS Săvineşti, Victoria Lupeni, Uzina de Medicamente Bucureşti etc.; -In perioada in care am activat ca analist la Centrul de Calcul al Industriei Chimice am făcut parte dintr-o comisie CAER pentru introducerea tehnicii de calcul in proiectarea proceselor din industria chimică; -O serie de contracte de cercetare la care am fost director sau participant au fost aplicate industrial la Combinatul. Petrochimic Brazi, Intreprinderea Dermatina Timişoara, Rafinăria Anatolia Centrală Turcia, Combinatul Petrochimic Midia-Năvodari, Combinatul Chimic Craiova, Rafinăria Campina, Verachim S.A. Giurgiu etc. ; -Pentru colaborarea la proiectarea obiectivelor industriei chimice am primit o diplomă omagială (oct. 1988); 7. Alte activităţi – Expert ARACIS; -Membru in Editorial Board la revistele de specialitate internaţionale Current Chemical Research şi The International Journal of Environmental, Cultural, Economic & Social Sustenability; -Recenzor la revistele de specialitate internaţionale: Computers and Chemical Engineering, Industrial and Engineering Chemistry Research, Chemical Engineering Science, Journal of Solid State Chemistry, Chemical Papers si naţionale: Revue Roumaine de Chimie, Revista de Chimie; -Membru in Consiliul de Administraţie la VERACHIM S.A. (1999) şi COLOROM CODLEA S.A. (1999-2000); – Membru in Consiliul Profesoral al Facultatăţii de Chimie Industrială in perioada 1996-2000 şi 2004-2012. 8. Calitatea de membru al unor societăţi ştiinţifice -Membru fondator al Societăţii de Inginerie Chimică din Romania (afiliată la Federaţia Europeană de Inginerie Chimică – EFCE şi la Asociaţia Generală a Inginerilor din Romania – AGIR) – vicepresedinte intre 1995-2010; – Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romania, secretarul ştiinţific al Secţiei 8 – Inginerie Chimică.