Prof.univ.dr.ing. Alexandru Serbanescu

2465
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  •  03 februarie 1943

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Alexandru Şerbănescu: n.3 februarie 1943, Bucureşti; absolvent al Inst. Politehnic din Bucureşti (1965), specialitatea Telecomunicaţii; doctor   inginer (din 1975), cu teza “Probleme specifice în analiza şi sinteza filtrelor electrice tratate cu ajutorul calculatorului”; profesor şi conducător de doctorat (1991-prezent) în Academia Tehnică Militară din B Bucureşti; A efectuat numeroase studii şi cercetări, fiind conducător de contracte de cercetare în domeniile Teoriei circuitelor, sistemelor şi al Prelucrării numerice a semnalelor în comunicaţii, publicând peste 100 de lucrări în ţară şi străinătate şi peste 20 de cărţi şi manuale de specialitate. A primit premiul Gheorghe Cartianu (1999), din partea Academiei Române. Este senior membru al Institution of Electrical and Electronics Engineers – IEEE (din 2004) şi Armed Forces Communications and Electronics Association – AFCEA (1994). Are ordinul Meritul ştiinţific cl. III (1981) şi Steaua României în gradul de Cavaler (2001). Domenii de competenţă: Telecomunicaţii / Comunicaţii; Teoria semnalelor, circuitelor şi sistemelor; Prelucrarea numerică a semnalelor; Proiectarea asistată de calculator a circuitelor şi sistemelor pentru comunicaţii; Echipamente şi reţele de transmisiuni/telecomunicaţii. Membru în colective de cercetare ştiinţifică din cadrul proiectelor – în ultimii 3 ani-Program MATNANTECH “Filtre reconfigurabile pe siliciu în unde milimetrice” ATM-IMT, 2003-2006;Program Sectorial MapN “Studii avansate pentru dezvoltarea sistemelor de comunicaţii militare”, 2005;Program SECURITATE  “Sisteme de criptare bazate pe tehnologii noi” ATM-ACCTM-UTI , 2005-2006;Grant CNCSIS “Sisteme micro-electromecanice pentru aplicaţii în domeniul microundelor” ATM-IMT,  2006 Organizarea de manifestări ştiinţifice:Conferinţele interne şi internaţionale în ATM din 1982 până în prezent;Conferinţa “Communication” 1996, 1998,  2000, 2002, 2004, 2006; Simpozionul internaţional de Telecomunicaţii ICT 2001 Bucureşti, 4-7 iunie, 2001.