Prof.univ.dr.ing. Adrian Dima – Vicepreședinte

2602
  • MEMBRU TITULAR
  •  Vicepreședinte – Știința și ingineria materialelor
  •  18 iulie 1943

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Adrian I. Dima: n. 18 iulie 1943 ,Raducăneni, jud.Iaşi; absolvent al Inst. Politehnic “Gheorghe Asachi” din Iaşi (1967), Facultatea de Mecanică, specializarea Tehnologia Construcţiilor de Masini; doctor inginer (din 198o), cu teza “Contribuţii la studiul asupra diminuării efectelor coroziunii sub tensiune la aliaje de aluminiu româneşti, printr-un ciclu de tratament termic adecvat”; profesor universitar (1992-2008), actualmente profesor consultant  la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi; Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice de Stat din Viniţa,Ucraina (1999) şi Profesor de Onoare a Universităţii “Dunarea de Jos” din Galaţi (2007).A efectuat numeroase studii şi cercetări, fiind conducător de contracte de cercetare în domeniile utilaje şi instalaţii de incălzire utilizate în ingineria materialelor şi ştiinţa materialelor,publicând peste 32o de lucrări in ţară şi străinătate (9 lucrări in reviste ISI), şi peste 23 de cărţi si manuale de specialitate. A primit premiul special Alma Mater Iassyensis pentru demersul ştiinţific al lucrării “Restaurarea si conservarea obiectelor metalice”, premiu acordat de Institutul Naţional pentru Societatea şi Cultură Română (2002) şi Diploma de excelenţă a Senatului Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru intreaga activitate ştiinţifică şi didactică (2007). Este conducător ştiinţific de doctorat in domeniul Ingineria materialelor (14 doctori ingineri până in prezent) participând totodată ca membru în comisii de acordarea titlului de doctor (86 comisii în Bucureşti, Braşov, Cluj, Timişoara, Craiova, Galaţi şi Iaşi) şi în comisii de acordarea titlului academic de Doctor Honoris Causa (Iaşi ,Galaţi şi Braşov). Este membru in colectivele de redacţie a 5 reviste de specialitate (o revistă cotată ISI-Metalurgia  International) şi membru în numeroase societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale. A organizat primele patru Congrese internaţionale de Ştiinţa si Ingineria Materialelor la Iaşi (1994-2002) şi a făcut parte din comitetele de organizare a numeroase manifestări ştiinţifice naţionale.