Prof. univ. dr. hab. Rodica Sturza

1102

MEMBRU DE ONOARE • Inginerie chimică • 06 ianuarie 1960

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Rodica Sturza, născută la 6 ianuarie 1960, s. Caracușenii Vechi, Republica Moldova. După absolvirea școlii medii din satul natal își continuă studiile la Universitatea de Stat din Chișinău (1976-1981). În anul 1989 susține teza de doctor în chimie întitulată: “Proprietăţi electrochimice ale anozilor titan-dioximanganici obţinuţi prin metoda cu scântei electrice”, specialitatea Electrochimie, în cadrul Institutului de Chimie și Tehnologie Chimică al Academiei de Științe din Lituania (Vilnius). Din anul 1991 activează în calitate de conferențiar universitar, prodecan, șef catedră, profesor universitar, șef departament în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM). A predat cursuri de chimie fizică, electrochimie, biocaptoare, metode instrumentale de analiză a alimentelor. Pentru rezultate marcante a fost nominalizată cu titlul ”Profesorul anului” în anii 2005 și 2015 (UTM). În anul 2008 susține teza de doctor habilitat în tehnica intitulată:”Principii teoretice şi practice de fortificare a alimentelor cu micronutrimente: iod, fier, calciu”, specialitatea Tehnologia produselor alimentare. Aria preocupărilor științifice: Tehnologia produselor alimentare; siguranța alimentelor: diminuarea riscurilor contaminării chimice, biochimice, microbiologice ale alimentelor; contaminanți tehnogeni ; falsificare de produse ; materiale de ambalaje neconforme ; controlul alimentelor de-a lungul lanțului alimentar. A contribuit la crearea unui laborator performant pentru testarea calității produselor vinicole, cu acreditare și recunoaștere internațională (2007-2014). Este coordonatorul Programei de Stat SECURITATEA ȘI SIGURANȚA ALIMENTARĂ ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE DEMOGRAFICĂ (2018-2021), membru al secției Științe Exacte și Inginerești a Academiei de Științe a Moldovei (din 2018); punct Național de Contact Horizon 2020: 17. Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy; Biotechnology. A creat o școală științifică în domeniul ingineriei alimentelor, fiind conducător a tezelor de doctorat – 10 doctori în știință formați, 5 în formare. Este autor a 18 brevete de invenție si peste 300 lucrări științifice, inclusiv 12 monografii și 8 manuale, editate în țară și peste hotare. A coordonat (9) și participat la realizarea a 12 proiecte de cercetare internaționale și naționale. Este redactor responsabil al revistei UTM: Journal of Engineering Science (https://jes.utm.md/), membru al comitetului de redacție a unor reviste științifice indexate: Scientific Study & Research – Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry; Journal of Food Engineering ; Revue de Génie Industriel. Revue électronique internationale pour la science et la technologie; Chemistry Journal of Moldova. În anul 2012 a obținut Premiul Academiei Oamenilor de Știință din România “Gherasim Constantinescu” pentru cartea Inofensivitatea produselor uvologice și Titlul Doctor Honoris Causa al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Pentru rezultate marcante în cercetare în anul 2017 a obținut premiul Academiei de științe a Moldovei ”Nicolae Gărbălău”.