Prof.univ.dr.hab. Valeriu Dulgheru – Secretar filiala Chișinău

2296
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Inginerie mecanică
  •  09 martie 1956

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

STUDII, ACTIVITATEA PROFESIONALĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ Absolvent (1978) Institutul Politehnic din Chişinău, Facultatea de Mecanică, Chisinau, Republica Moldova; doctor în ştiinţe tehnice (1987), doctor habilitat în Maşinologie şi Fiabilitatea Maşinilor (1995); conferenţiar (1991); profesor universitar (2009); şef departament „Bazele Proiectării Maşinilor” (1995 – prezent); conducător de doctorat – 5 doctori ingineri pregătiţi. DECORAŢII ŞI APRECIERI PROFESIONALE ŞI ACADEMICE INTERNAŢIONALE Titlu onorific „Inventator de elită al României” (1994); Medalia de Aur HENRI COANDĂ (1996); Membru-corespondent al Academiei Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte (2001); Medalie de Aur, Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală (OMPI), Geneva, Elveţia (2004); Ordinul „Merite de l’Innovation”, diplome de CHEVALIER, Bruxel (2008); Ordinul „Leonardo da Vinci”, Iaşi, România (2009); Ordinul „Gogu Constantinescu”, Cluj Napoca, România (2012); Premiul Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI), Geneva, Elveţia (2013); D.H.C. al Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi (2015). DISTINCŢII NAŢIONALE             Om Emerit (Inventator Emerit) al Republicii Moldova1995; Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii1998; Inovatorul Anului, Academia de Ştiinţe a Moldovei (2007); Ordinul de Stat „Gloria Muncii” (2014); Laureat al săptămânalului „Literatura şi Arta” pentru anii: 1998, 1999, 2000,2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; 2014. SPECIALIZĂRI: Transmisii planetare precesionale; Energii regenerabile. Creativitate tehnică. PUBLICAŢII Ø  Monografii, manuale, îndrumătoare, cărţi – 52; Ø  Publicaţii ştiinţifice – 580; Ø  Brevete de invenţie – 175; Ø  Participări la expoziţii internaţionale – 70; Ø  Aprecieri la expoziţii internaţionale, medalii aur, argint, premii– apr. 200; Ø  Publicaţii în presă – 500.