Prof.univ.dr.arh. Emil Barbu Popescu

3160
  •  MEMBRU TITULAR
  •  Construcții și Urbanism
  •  15 septembrie 1938

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Emil Barbu Popescu: născut la data de 15.09.1938. A absolvit in 1964 Şcoala Tehnică Postliceală de Arhitectură din Bucureşti şi in 1970 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”. In 1980 a susţinut teza de doctorat pe tema „Construcţiile de cultură şi coeziune socială pentru tineret”. De la absolvire, a avut in permanenţă funcţia de bază la Institutul de Arhitectură (devenit Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu), succesiv cu funcţiile de asistent, şef de lucrări, conferenţiar şi profesor. A avut succesiv funcţiile de decan (1996), prorector (1998), rector (2000) şi preşedinte (2008 – 2012) al UAUIM, unde in prezent deţine calitatea de preşedinte de onoare. Activitatea didactică s-a desfăşurat la nivelul atelierului de proiectare, completand aceasta cu activitatea metodologică şi de management de atelier. A urmărit in permanenţă modernizarea procesului de pregătire a studenţilor la atelierul de proiectare, a formulat in calitate de decan noul plan de invăţămant, cu trecerea la sistemul de credite. A dezvoltat activitatea specifică de informatică, cu modernizarea sistemului de documentare şi informare şi a organizat manifestări de specialitate la nivel naţional sau internaţional. A iniţiat dezvoltarea mai multor centre de cercetare, proiectare şi studii de specialitate. A organizat cursuri postuniversitare de specialitate, a condus reorganizarea sistemului de invăţămant postuniversitar şi a coordonat Comisia de Implementare a Programului de formare continuă. Activitatea profesională in domeniul arhitecturii s-a soldat cu realizarea a peste 80 de proiecte de construcţii, cele mai importante făcand obiectul unor premii naţionnale sau internaţionale de arhitectură. Intre acestea sunt de menţionat complexe pentru studenţi sau pentru tineret, lucrări pentru domeniul sportului (construcţii, stadioane), refacerea Bibiotecii Naţionale, construcţii ale unor facultăţi ale Universităţii Politehnica Bucureşti. Activitatea profesională in domeniul urbanismului s-a soldat cu lucrări de anvergură de tip PUG, PUZ sau PUD pentru cca. 20 de proiecte, privind Municipiul Bucureşti sau localităţi din provincie. A avut o susţinută prezenţă in calitate de profesionist arhitect in organizaţii profesionale şi societăţi ştiinţifice de specialitate : membru in consiliile de administraţie a unor institute de proiectare, conducerea de jurii de specialitate, membru in comisii de specialitate de nivel naţional sau european, calitatea de preşedinte al unor societăţi sau comisii. De asemenea, a avut calitatea de membru şi funcţii de răspundere in cadrul mai multor comisii sau organizaţii de nivel naţional sau european. Activitatea depusă s-a reflectat intr-un număr mare de publicaţii de specialitate. A avut de asemenea prezenţe in mai multe expoziţii de specialitate, printre care şi o expoziţie personală, şi a organizat expoziţii de arhitectură romanească in străinătate. Realizările pe parcursul carierei au fost onorate prin numeroase distincţii şi premii de prestigiu, obţinute in ţară sau din partea unor institute sau organizaţii din străinătate. Privită pe ansamblu, activitatea pe plan didactic şi profesional a d-lui prof. dr. arh. Emil Barbu Popescu poate fi apreciată ca o contribuţie de excepţie la dezvoltarea activităţii de arhitectură şi urbanism şi poate justifica primirea sa in cadrul membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romania.