Prof. univ. asoc. dr. ing. Petru IANC

2157
  • MEMBRU DE ONOARE
  • Știința și Ingineria materialelor
  • 25 martie 1946
ACTIVITATE PROFESIONALĂ Născut la 25 martie 1946, com. Mărgău, jud. Cluj. Formare: absolvent al liceului Aurel Vlaicu București, în 1963; absolvent al Institutului Politehnic București (IPB) în 1968. A obținut titlul de doctor inginer la Institutul Politehnic din București în anul 1980 cu teza „Comportarea austenitei în timpul și după deformarea plastică la cald a oțelurilor microaliate”; absolvent al Institutului Carl Duisberg Gesellschaft CDG Koln Germania 1992, cu tema „Managementul strategic al restructurării industriei”. CARIERA:1968-1993: Institutul de Cercetări Metalurgice ICEM București, parcurgând toate gradele științifice 3,2,1, Șef Laborator, Director Științific, Director General, Cadru didactic asociat la IPB și Universitatea din Galați. Perioada 1993-2010-Ministerul Economiei – 1993-1995 – Ministru secretar de stat, șef al departamentului de Metalurgie; – 1995-1998 – Director General Metalurgie; – 1998-2003 – Director General Metalurgie-Chimie; – 2003-2010 – Director General al Departamentului de Politică Industrială; Membru CA la SIDEX Galați, Siderurgica Hunedoara, Câmpia Turzii, Petrotub Roman, SN CFR, Laminorul Turnu Severin, Nuclearelectrica; Perioada 2011–prezent, Director General al Societății Române de Metalurgie SRM, Consultant în cadrul patronatului de metalurgie, Uniromsider, Federația Metalurgia și confederația CONPIROM, membru al Comisiei pentru dezvoltare  economică și competitivitate din cadrul Consiliului Economic și Social (CES). PUBLICAȚII ȘI REALIZĂRI TEHNICE: Peste 100 de articole publicate în țară și străinătate, precum Italia, Cehoslovacia, U.R.S.S., Bulgaria, S.U.A., Polonia. Din cadrul acestor articole, menționez: – Precipitarea nitrurilor de aluminiu și vanadiu în cursul încălzirii și răcirii oțelurilor cu conținut scăzut de carbon Rev. Metalurgia nr. 7 1982; – Confronto de la dimensioni del grano austenitico determinante con diferenti metodiRev. Trattamenti del Metali nr. 2, 1972. – Research works on niobium molybdenum and vanadium steel for large size structural pipe lines” ASM, Philadelphia nr. 8306-075, 1983, USA. Studii științifice publicate de OID-MIM, din care menționez: – Formarea structurilor cristaline la solidificarea metalelor”, 1977; – Imperfecțiuni ale rețelei cristaline” 1978. Invenții brevetate în țară și străinătate (Franța, Germania, Maroc). Pe baza lucrărilor de cercetare științifică, în colaborare cu specialiștii din industrie (Galați, Hunedoara, Câmpia Turzii, Roman, Târgoviște) au fost întocmite tehnologii și realizate oțeluri pentru construcția unor obiective, cum ar fi: podurile peste Dunăre, nave și platforme marine, vase sferice și conducte cu diametrul mare pentru stocajul și transportul fluidelor energetice în condiții de coroziune, presiuni mari și temperaturi coborate și anvelopa uzinei de apa grea Turnu Severin.  Coordonarea, în calitate de Președinte CA la Nuclearelectrica a lucrărilor de finalizare a Unității nr. 2 până la stadiul de probe, în perioada, 2003-2005. Elaborarea studiilor strategice pentru fundamentarea și negocierea capitolului de Concurență-Siderurgie cu C.E. pentru aderarea României la UE, în 2004 și a Programului de viabilizare post-aderare, 2004-2009. Elaborarea, în calitate de autor, coautor și consultant de studii de strategie, analiză și prognoză industrială, din care mentionez: – Avantaje comparative ale industriei prelucrătoare din România în UE”  publ. ASPES 2007; – Reindustrializarea României-politici și strategii” publ. ASPES, 2010. Articole pe teme industriale în ziarele cu profil economic, Ziarul Financiar și Bursa – perioada 2011- până în prezent.