• MEMBRU TITULAR
  • Președinte de onoare ASTR – Ingineria Transporturilor
  • 14 septembrie 1930

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Mihai Mihăiţă: n.14 septembrie 1930, com. Voloiac, jud. Mehedinţi. Studii: Liceul teoretic “Mihai Viteazul” din Bucureşti (1950); Institutul de Cãi Ferate Bucureşti, specialitatea Tehnologia transportului feroviar (1955); doctor inginer la Institutul Politehnic Bucureşti (1977). Specializãri: informaticã – Institutul Politehnic Bucureşti (1972); gestiunea întreprinderilor – Franţa (1973); analist – Marea Britanie (1974); management şi informaticã în instituţii naţionale de profil  (1978-1989); program complex de formare în management şi fondator de întreprinderi pentru economia de piaţã organizat de RKW Nordhrein Westfalen Germania (1994); EurIng (1997). Inginer în ateliere de proiectare şi în activitãţi feroviare operaţionale (1955-1958); şef de complexe feroviare (1958-1960); director (1961-1962); ministru adjunct la Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1962-1967); director general al Regionalei CF Bucureşti (1967-1972); director al Centrului de Calcul Electronic al MTTc (1972-1989); reprezentant al României în organisme internaţionale de specialitate în domeniul transporturilor. A participat la proiectarea a patru sisteme informatice feroviare internaţionale şi a realizat peste 100 de proiecte şi studii în domeniul feroviar şi informaticã în transporturi. A participat la şase proiecte internaţionale în cadrul Programului Leonardo Da Vinci şi FP 6 şi la peste 20 de proiecte finanţate de organisme coordonatoare a activităţii de cercetare din ţară (programele Mener, Ceres, Relansin, Calist, Ceex, Invent etc).Membru în Colegiul Consultativ pentru Cercetare Dezvoltare şi Inovare (2005-),Profesor asociat la Universitatea “Politehnica” Bucureşti, Facultatea de Transporturi (1981-); profesor onorific al Universitãţii “Politehnica” din Timişoara; membru în: consiliul profesoral al Facultãţii de Transporturi din Institutul Politehnic Bucureşti (1962-1982); conducãtor de proiecte de diplomã; referent în comisii de doctorat; membru în Comisia de etică a MECT. A publicat în reviste de specialitate din ţarã şi strãinãtate peste 90 lucrãri ştiintifice şi peste 70 lucrãri cu caracter de analizã retrospectivã, istoria tehnicii, orientare, perspectivã şi atitudine. A participat cu comunicări ştiinţifice publicate în volum la peste 80 de conferinţe interne şi internaţionale. Membru al Consiliul tehnico-ştiinţific al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1962-1967), preşedinte al Consiliului tehnico-ştiinţific Departamentului Cãilor Ferate Române (1962-1967) şi preşedinte al Consiliului tehnicio-ştiinţific pentru activitate informaticã în transporturi (1972-1989); membru în Consiliul tehnico-ştiinţific al Institutului de Matematicã (1971-1975). Preşedinte al Colegiului de redacţie al “Revistei Cãilor ferate” (1962-1967); al buletinului “Informatica în transporturi” (1972-1989); membru în Colegiul de redacţie al “Revistei Transporturilor” (1972-1989) şi al “Buletinului AGIR” (1994-). Director fondator al publicaţiei “Univers ingineresc” (1990-). Membru fondator şi vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR) (1997-), membru fondator al Academiei Oamenilor de Ştiinţã din România (AOŞ) (2007-); membru în Comisia de ciberneticã a Academiei Române (1972-); membru corespondent al Pan American Academy (2003-); membru al Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române (2005-). Activitate în organizaţii profesionale din ţarã şi strãinãtate: Consiliul Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor (CNIT), Secţia de transporturi şi telecomunicaţii, preşedinte (1962-1989); Asociaţia Generalã a Inginerilor din România (AGIR), preşedinte (1990-). Membru fondator al Fundaţiei Premiul Român pentru Calitate “J.M.Juran”, preşedinte (2003-); membru al Fundaţiei internaţionale “Sãnãtate, mediu, dezvoltare durabilã” (1994-). Membru în Comitetul de tehnologie al Federaţiei Mondiale a Organizaţiilor Inginereşti (FMOI) (1995-). Membru în Comitetul executiv al Federaţiei Europene a Asociaţiilor Naţionale Inginereşti  FEANI (1996 – 2000). Membru în Comitetul executiv al Federaţiei Mondiale a Organizaţiilor Inginereşti (2001-).

Membru fondator.