Prof.univ.as.dr.ing. Dan Constantinescu

2108
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Construcții și Urbanism
  •  20 mai 1946

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Dan Constantinescu: născut in Bucureşti, la data de 20 mai 1946. A absolvit Liceul Mihai Viteazul in 1964 şi Facultatea de Instalaţii pentru Construcţii din cadrul Institutului de Construcţii din Bucureşti in 1969.Urmare mediei 10 obţinute la examenul de diplomă, a fost repartizat in cercetare, la INCERC, unde a lucrat pană la pensionarea pentru limită de varstă, in 2011. A lucrat in cadrul Secţiei de Instalaţii, unde a avut succesiv funcţiile de inginer şi, din 1973, cercetător ştiinţific. Din 1974 a lucrat in cadrul colectivului de energie solară, al cărui şef a devenit in 1976. Ulterior, a devenit cercetător ştiinţific principal gradul III (1989), gradul II (1990) şi gradul I (1992). In perioada 1995 – 2010 a avut funcţii de conducere: şef de laborator, şef de secţie, director ştiinţific adjunct de department, director ştiinţific de department, director tehnic INCERC, director general INCERC şi preşedinte al Consiliului de Administraţie INCERC. In perioada 1991 – 2010 a fost cu continuitate membru al Consiliului Ştiinţific INCERC. In activitatea de cercetare in cadrul institutului a elaborat peste 370 de lucrări. In 1988 a susţinut teza de doctorat pe tema „Contribuţii la calculul şi optimizarea sistemelor pasive şi mixte de incălzire solară”, obţinand titlul de doctor inginer in specialitatea Termotehnică. A efctuat stagii de specializare in Franţa (bursă ACTIM – CNRS) şi Marea Britanie (bursă British Council). A elaborat un nou concept de sistem de incălzire solară pasivă, implementat in Franţa, unde a prezentat şi o metodă originală de analiză a răspunsului termic. In calitate de director al Programului romanesc de utilizare termică de joasă temepratură a energiei solare, a participat la peste 15 conferinţe internaţionale din Europa şi Asia. In 1990 – 1991 a fost profesor invitat in SUA. In anul 2010, in calitate de coordonator ştiinţific, a elaborat oferte pentru două proiecte europene. In anul 2006, in legătură cu accederea la funcţia de director general, a absolvit la ASE cursul de managementul şi administrarea cercetării – dezvoltării şi a proiectelor de cercetare. Contribuţiile ştiinţifice elaborate, care au beneficiat de o excelentă pregătire matematică a autorului, se incadrează intr-o mare varietate de domenii. Rezultatele obţinnute au stat la baza a peste 250 de articole de specialitate şi a 9 cărţi, dintre care „Tratat de inginerie termică, vol. I”, publicată sub egida ASTR şi AGIR, a fost distinsă cu diploma de excelenţă a Editurii AGIR. Este autor principal sau coordonator al unor importante reglementări tehnice de specialitate. A devenit membru al unor societăţi internaţionale de specialitate. Este membru fondator al mai multor asociaţii de specialitate din Romania. Este preşedinte al Comitetului roman pentru incălzire şi energie solară. Este preşedintele CTS 13 al MDRT şi expert european ASRO.Este autor, coautor sau utilizator al mai multor programe de calcul de specialitate. Din 2006 este editor şef al revistei Construcţii (serie nouă), indexată CNCS in categoria B+. Din 1977 (incepand ca asistent) a avut o susţinută activitate didactică, devenind din 1992 profesor universitar asociat la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, unde predă mai multe cursuri, apoi predand in paralel şi in cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” şi al Universităţii „Politehnica”. In semn de recunoaştere a meritelor şi rezultatelor obţinute, a primit mai multe distincţii de prestigiu.Privită pe ansamblu, activitatea pe plan ştiinţific, profesional şi didactic a d-lui dr. ing. Dan Constantinescu poate fi apreciată ca o contribuţie deosebită, reală şi utilă, la dezvoltarea cunoaşterii şi activităţii de construcţii şi poate justifica primirea sa in cadrul membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romania.