Prof. emerit dr. ing. Radu BĂNCILĂ

2356
  • MEMBRU DE ONOARE
  • Construcții și urbanism
  • 21.04.1945 Timișoara

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Prof. emerit dr. ing. Radu BĂNCILĂ ⦁ n. 21.04.1945 Timișoara ⦁ Studii & Carieră universitară: ⦁ Absolvent Liceul ”N. Lenau” (lb. de predare germ.) 1962 ⦁ Facultatea de Construcții (CCIA) – UP Timișoara 1962-1967 ⦁ ISPE (Filiala Timișoara) 1967 – 1970, inginer proiectant ⦁ 1970 Asistent Universitatea Politehnica Timișoara ⦁ Doctor inginer din 1981 (conduc. Acad. Prof. D. Mateescu) ⦁ 1979 șef lucrări – disciplina de Poduri ⦁ 1990 Conferențiar ⦁ 1993 Profesor universitar ⦁ 2012 Profesor emerit Universitatea Politehnica Timișoara ⦁ Limbi străine: Germană, Engleză, Franceză – scris, citit, vorbit (cu atestate) ⦁ Activitate doctorat: din 1997 Școala Doctorală UPT – 8 doctori cu diplomă toți cu Comisii internaționale, 5 doctoranzi in stagiu la ora actuală ⦁ Activitate interdisciplinară: din 1998 Lector la ASR și ISIM pentru cursul Inginer Sudor Internațional (IWE) și Proiectant de Construcții Metalice Sudate (IWSD), Cursuri organizate în Serbia, Turcia, Republica Moldova, membru in Comisia de examinare ASR-Cert-Pers ⦁ Activitate internațională: din 1990 – prezent numeroase stagii la Universități renumite, Profesor invitat – Visiting Profesor la UT Graz (1994), ETH – Zuerich (1995), TU Muenchen (1998, 2002, 1007) ⦁ Conferințe, cursuri la Universități Europene: Bratislava, Budapesta, Belgrad, Liege, Nottingham, Hamburg, Konstanz, Novisad, Pecs, etc. ⦁ Activități de manageriat in învățământ – Inițiatorul și coordonatorul specializării cu limba de predare germană (înființ. 1991). Realizarea unui program de diplomă dublă cu Universitatea Tehnică din Muenchen (Universitate de excelență, ranking: locul 1 în Germania). La ora actuală specializarea are 340 absolvenți, dintre care 30 cu diplomă dublă TUM/UPT ⦁ Prodecan (ales) din 1999 – Decan (2004 – 2008) – Fac. de Construcții – UPT ⦁ Recunoașteri ale performantelor didact./educat.: Distincție Primăria din Graz (pentru relații reciproce)-1994, Distincția de argint (2000) și de aur (2018) a Tu Muenchen, Profesor onorific al Universității din PECS– 2006, Diploma naționala APDP, Profesor emerit al UPT (2012), Crucea de merit clasa 1 a Republicii Federale Germania (2012), Medalia ASR ”C. Miklosi” / 2018. ⦁ Cetățean de onoare a stațiunii turistice Bran – Brașov. ⦁ Membru fondator al Asociației ”European Steel Design Education Programme (ESDEP) – 1994 ⦁ Membru fondator al conferinței ”Danube Bridges” (din 1992 se desfășoară la 3 ani); anul acesta va avea loc la Viena – septembrie 2019. ⦁ Expert și verificator proiecte MLPAT A4, B2, D2 (poduri) ⦁ Membru asociat ”Fakultätentag (Asociația Facultăților de Construcții)” din spațiul de limba germană (Germania, Austria, Elveția) ⦁ Inițiatorul acordului de cooperare cu Deutsche Bahn (Calea Ferată Germană), cu firma Max Boegl, cu Bayerische Bauindustrie, cu SSF Muenchen (peste 50 de studenți și absolvenți angrenați în diferite faze). ⦁ Numirea în colegiul de redacție a mai multor reviste (”Building Materials and Structures” editată de Universitatea din Novisad, Pollack Proceedings – Gyor, redactor sef, buletinul UPT – construcții, etc.) ⦁ Acordarea de către Convenția Europeană pentru Construcții Metalice ECCS, la categoria „Reabilitarea podurilor existente”, a locului I pe plan european pentru lucrarea: „O nouă viață pentru un pod metalic istoric peste Mureș la Săvârșin“ (www.steelconstruct.com)” ⦁ Activitatea științifică și tehnică de proiectare și cercetare-domenii: Determinarea siguranței în exploa-tare a construcțiilor si podurilor metalice cu durată mare în exploatare, Reabilitarea sustenabilă si con-solidarea podurilor metalice istorice (Săvârșin, Arad, Lipova etc.), Poduri cu secțiune compusa oțel – beton pentru deschideri mici si mijlocii, pentru autostrăzi (pod de autostradă în soluție inovativă peste Mureș la Simeria etc. Inițiator masa rotundă: ”Progrese în construcțiile metalice sudate”, Sept. 2018. ⦁ Publicații științifice: 110 de lucrări publicate în publicații de prestigiu- 10 cărți specialitate, 4 in limba engleză, 2 în limba germană (Springer Verlag). Martie 2019 Radu Băncilă