Prof.univ.em.dr.ing. Gheorghe Șerban Raicu

3939
  • MEMBRU TITULAR
  • Ingineria Transporturilor
  • 30 septembrie 1940

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Şerban Gh. Raicu: n. 30.09.1940, Pietroşiţa-Dâmboviţa; absolvent al Inst. Politehnic Bucureşti, facultatea Transporturi (1962), doctor inginer (1973), cu teza “Stabilirea parametrilor optimi ai staţiilor de triaj în vederea mecanizării şi automatizării staţiilor de triaj din România”;profesor (1990), prodecan (1981-1989), decan al Facultăţii Transporturi (1996-2004), prorector al U.P.B. (din 2004), membru fondator al ASTR, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Româno-Americane (din 1999), membru al IFAC – Technical Committee on Transportation Systems (din 1966), membru al Comisiei de Ştiinţe Inginereşti a CNCSIS (din 2000). Domenii de interes: modelarea matematica a procesului de transport, informatica si cibernetica in transporturi, simularea cu calculatorul a proceselor de transport, strategii de dezvoltare a sistemelor de transport, fiabilitatea functionala a sistemelor de transport, logistici de aprovizionare/distributie, logistici integrate,  sisteme informatice pentru transporturi, analiza economica in transporturi, transport public urban, trafic urban, corelaţii amenajarea teritoriului, urbanism şi transporturi. Membru fondator.