Prof.univ.em.dr.ing.DHC Valeriu V. Jinescu – Presedinte ASTR

5081
  • MEMBRU TITULAR
  • Presedinte ASTR – Inginerie mecanică
  • 10 octombrie 1940

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Valeriu V. Jinescu: n. 10.10.1940, Ruseni, jud. Hotin. A absolvit liceul „Vasile Alecsandri” – Galaţi, Institutul Politehnic Bucureşti-Facultatea de Mecanică (1963), specialitatea Maşini şi a  parate pentru industria chimică; doctor inginer (1972) cu teza “Contribuţii la teoria maşinii de extrudere cu un melc”. Ca şef de promoţie, a fost reţinut în IPB unde a fost pe rând: asistent (1963-1972), şef de lucrări (1972-1976), conferenţiar (1976-1990) şi profesor (1990). Doctor Honoris Causa, al Universităţii Politehnice Timişoara (2008) şi al Universităţii din Bacău (2006). Între 1975 şi 1985 a fost şeful catedrei de Utilaj Tehnologic-Chimic, iar din 1992 şi în prezent este şeful catedrei Echipamente de Proces. Este conducător de doctorat din 1985. I s-au acordat: premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Române (1971); premiul Revistei de Chimie (1999); premiul „Opera Omnia” al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (2001); diploma Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (2004). A susţinut prelegeri în străinătate ca profesor-invitat. A predat cursurile: Calculul şi construcţia utilajului chimic, Echipamente de proces, Maşini pentru prelucrarea materialelor polimerice, Reologie aplicată, Termomecanica şi dinamica structurilor mecanice, Deteriorarea materialelor şi calculul duratei de viaţă. A efectuat cercetări, fiind şi conducător de contracte de cercetare, în domeniile: echipamente sub presiune, maşini pentru prelucrarea materialelor polimerice, reologie aplicată, analiza stărilor de tensiuni, principiile şi legile energiei; suprapunerea efectelor la solicitarea materialelor cu comportare neliniară; calculul structurilor solicitate la oboseală, în regim tranzitoriu şi în condiţii de fluaj; dispozitive de amestecare ş.a. A publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice. A formulat: principiul energiei critice, principiul accesibilităţii energiei, principiul ireversibilităţii, principiul reluctanţei, precum şi legea stărilor critice ale materiei, legea echivalenţei proceselor şi fenomenelor, legea coexistenţei şi complementarităţii ordinii şi dezordinii şi legea regimurilor tranzitorii. A creat un nou domeniu Energonica, în legătură cu care a publicat lucrări şi a susţinut conferinţe în ţară şi în străinătate. Pentru conceptul de participaţie a energiei specifice, introdus de principiul energiei critice, s-a propus denumirea de „criteriul Jinescu” (1999). Principiile şi legile descoperite sunt cuprinse şi în volumele: Energonica, Principiile şi legile Energonicii (ediţie bilingvă) şi Principiul energiei critice şi aplicaţiile sale. A publicat 24 de volume, între care: „Aparate de tip coloană”, „Proprietăţile fizice şi termomecanica materialelor plastice”, „Utilaj tehnologic pentru industrii de proces”, „Calculul şi construcţia utilajului chimic, petrochimic şi de rafinării”, „Maşini cu elemente elicoidale”, „Creatorii civilizaţiei”. A iniţiat şi coordonat realizarea unor proiecte de execuţie pe baza cărora au fost fabricate în regim de prototip/serie maşini şi instalaţii noi: instalaţie pentru extrudarea foliilor tubulare din polipropilenă, extractor cu tambur rotativ pentru zahăr, instalaţie pentru turnarea în forme vidate, extruder de laborator, reometru cu piston ş.a. A participat la reabilitarea unor echipamente din unele instalaţii ale industriilor chimică şi petrochimică. Membru al colegiilor editoriale la: Revista de Chimie, Materiale Plastice, Polymer Process Engineering Journal” (SUA), Modelling and Optimisation in the Building Field, Academic Journal of Manufacturing Engineering, Tehnologie Inovativă (Construcţia de Maşini).