Prof.univ.em.dr.ing. Corneliu Berbente

3789
  • MEMBRU TITULAR
  •  Ingineria Transporturilor
  •  08 august 1937

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Corneliu Berbente, n.08 august 1937, com. Stavropoleos, jud. Dambovita. Profesor universitar, disciplinele: Dinamica gazelor şi aerotermochimia, Metode numerice de calcul, Facultatea de Inginerie Aerospaţială, UPB; Dr. inginer în Aerodinamică (1970), Conducător de doctorat (1986);membru al American Mathematical Society(1986-prezent).Membru corespondent al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe (1996-prezent);branch director;Premiul “Aurel Vlaicu” al Academiei Române (1981); Specilizări: Stanford University (1970 -71); Virginia Polytechnic Institute and State University (1976); Colaborări cu: Forschunszentrum Karlsruhe; Washington State University; Rhein.-Westf.Technische Hochschule Aachen; Université Catholique de Louvain; Technische Universität Darmstadt;Funcţii academice deţinute: prorector UPB (2002-2008);decan Facultatea de Inginerie Aerospaţială (1981-1989;2000-2004); şef Catedra de Ştiinţe aerospaţiale “E.Carafoli” (2004-2008); Publicaţii de specialitate:articole ştiinţifice: 92 (22 în reviste de prestigiu din  străinătate: S.U.A., Anglia, Germania, Italia);monografii : 4;manuale : 14. Contracte de cercetare ştiinţifică (responsabil): 33 , dintre care 3 contracte internaţionale; Patente:Kolbenmotor, Patentschrift DE 4136223 C1(1991),Instalaţie pentru încălzirea aerului în motoare cu reacţie, Nr. 108268 B1, Romania 1993 Publicaţii literare :“Epigrame şi … altele” (1996), “Spre aducere aminte” (2006).