Prof.univ.em. Malcolm Crocker

1683
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Mecanica tehnică
  •  10 septembrie 1938

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Malcolm Crocker; n. 10 septembrie 1938 în oraşul Portsmouth din Anglia; cetăţean USA; studii, liceul din oraşul Dorset 1957; cursurile Universităţii din Southampton (Anglia) obţinând diploma B.S. în 1961 şi MSE în domeniul „Zgomote şi vibraţii” în 1964; diploma de PhD la Universitatea Southampton (Anglia) în domeniul ştiinţei inginereşti, specialitatea acustică (1969); între 1962-1963 a fost asistent în cercetare la Universitatea Southampton; în anii 1963-1966 membru al Consiliului ştiinţific al laboratoarelor din Huntsville (Alabama); între 1966 – 1967 cercetător la  Centrul de cercetări din Anaheim (California); între 1967 – 1969 cercetător la Universitatea din Liverpool (Anglia); în 1969 – 1973 profesor asociat de inginerie mecanică la Universitatea Purdue, Lafayette ( Indiana, SUA ); între 1973 – 1983 profesor de inginerie mecanică la aceiaşi universitate; în anul 1976 a fost visiting profesor la Universitatea din Sydney ( Australia ) şi visiting fellow la Universitatea Southampton (Anglia); iar din 1976 – 1983 director adjunct pentru acustică al laboratoarelor Ray W. Herrick de la Universitatea Purdue (Indiana, SUA); în perioada 1983- 1990 a fost profesor şi şef al departamentului de inginerie mecanică la Universitatea Auburn, iar din 1990 şi până în prezent este la departamentul de inginerie mecanică al aceleaşi universităţi, profesor universitar distins. Are un număr de 49 titluri onorifice, de premii şi de recunoaştere pe plan internaţional; a publicat 33 de cărţi, la unele fiind colaborator; 115 articole în reviste ştiinţifice prestigioase şi peste 100 de comunicări ştiinţifice în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; a organizat şi a condus lucrările secţiilor a 21 de conferinţe naţionale şi internaţionale. A fost consultant în 68 de probleme tehnico-ştiinţifice. Este membru al unor institute şi societăţi prestigioase pe plan mondial, dintre care cităm: The Institute of Acoustics (London ); The Acoustical Society of America; The Institute of Noise  Control Engineering; The American Society for Engineering Education; The American Society of Mechanical Engineers; The International Institute of Acoustics and Vibrations. La cele de mai sus se adaugă 2 rapoarte prezentate la NASA, 73 contracte de cercetare şi granturi şi 185 de prezentări orale de lucrări ştiinţifice.