Prof.univ.dr.ing. Ion Visa – Presedinte

2994
  • MEMBRU TITULAR
  •  Presedinte – Inginerie mecanică
  •  03 septembrie 1949

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

S-a născut la 3 septembrie 1949, in Campina, jud. Prahova Absolvent al Facultăţii de mecanică a Universităţii Braşov, in 1972 Doctor inginer in anul 1982, cu teza „Optimizarea sintezei cinematice a mecanismului suspensie direcţie al automobilului”. Conducător de doctorat in Inginerie mecanică. Activitatea profesională. Este profesor la catedra Organe de Maşini şi Mecanisme din Facultatea de Mecanică a Universităţii din Braşov. Este responsabil al cursurilor Mecanisme şi Dezvoltare Durabilă in programele de studii ale universităţii, promotor şi coordonator al programelor de studii de licenţă Design Industrial (in limba romană şi engleză), Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile şi Ingineria Designului de Produs. Are 8 publicaţii didactice (cursuri, indrumare, culegeri) Activitatea ştiinţifică. A publicat peste 200 lucrări ştiinţifice. Domeniul major de cercetare: Sisteme Mecanice. Este promotor al teoriei sistemelor multicorp in modelarea unitară a mecanismelor simple şi a sistemelor mecanice complexe, şi promotor al cercetărilor integrate privitor la sistemele de energii regenerabile şi metodele moderne in educaţie şi in cercetarea ştiinţifică. Activitatea tehnică şi de cercetare finanţată. A realizat 7 brevete de invenţie şi 47 de granturi de cercetare. Unele rezultate au fost aplicate in industria autovehiculelor (Autoturisme Piteşti, ARO Campulung, INMT Bucureşti, ICSITT Braşov etc.) etc. Strategie şi management in domeniul didactic: – a implementat şi dezvoltat studiile de Design Industrial in Romania, – a implementat studiile de Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile in Romania, – a dezvoltat şi implementat un concept integrat de studii Licenţă – Masterat – Doctorat – Formare continuă; – colaborări cu peste 170 de universităţi europene incepand cu programul Socrates ş.a. Managementul cercetării ştiinţifice. A fost coordonatorul Centrului de Cercetare Ştiinţifică „Sisteme de Energii Regenerabile şi Reciclare” şi este Directorul General al Institutului de Cercetare Dezvoltare al Universităţii Transilvania din Braşov (din martie 2012). A iniţiat şi coordonat Institutul de Cercetare Ştiinţifică Produse High – Tech pentru Dezvoltare Durabilă, precum şi Campusul de Formare a resurselor umane inalt calificate. – Funcţii deţinute: – Prodecan al Facultăţii Inginerie Tehnologică; – Şef catedră (Organe de Maşini, Mecanisme şi Roboţi); – Decan al Facultăţii de Inginerie Tehnologică; – Rector al Universităţii Transilvania din Braşov; – Vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor. Domenii de consacrare – Sisteme mecanice (domeniu major); – Sisteme de energii regenerabile; – Design de produs pentru dezvoltare durabilă. Recunoaşteri – a fost ales vicepreşedinte al Comitetului Tehnic Sustainable Energy Systems, din cadrul Federaţiei Internaţionale pentru Ştiinţa Mecanismelor, IFToMM; – i s-a conferit titlului de Doctor Honoris Causa de către Universitatea Bloomfield din SUA.