Dr.ing. Ion Vasilică Șereș

2270
  • MEMBRU TITULAR
  •  Inginerie mecanică
  •  13 februarie 1950

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Director General al Societăţii PLASTOR SA Oradea. S-a născut la 13 februarie 1950, in comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa. A absolvit liceul in comuna Valea lui Mihai, judeţul Bihor, in 1969 şi Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti, in 1974. Doctor inginer in anul 2003, cu teza „Modelarea şi optimizarea procesului de injectare a materialului termoplastic cu influenţă asupra calităţii pieselor injectate”. Activitatea profesională s-a desfăşurat in aceeaşi unitate, Plastor, de la absolvire şi pană in prezent. A fost, pe rand, inginer tehnolog, inginer proiectant, inginer şef, director tehnic şi director general. A proiectat matriţe pentru injectat, organele active ale unor maşini de extrudere şi coextrudere şi instalaţii in premieră in Romania, care au fost realizate industrial. Dintre acestea se remarcă: realizarea unui extruder cu degazare pentru poliamida 6 (invenţie); proiectarea unei instalaţii de metalizare in vid cu aluminiu pentru piese injectate; proiectarea unei instalaţii pentru suflarea corpurilor cave cu capacitate de 30 l.; realizarea unei fabrici pentru producerea fermoarelor injectate (maşini, tehnologie, organizare); realizarea in firma Plastor conceptului de modernizare şi automatizare a proceselor de producţie. Activitatea tehnico – ştiinţifică. Deşi implicat in producţie a publicat 70 de lucrări ştiinţifice/tehnice, dintre care 66 ca unic autor, in reviste din ţară şi din Germania, SUA şi Italia. Este autorul a 7 inovaţii aplicate industrial şi a unei invenţii. A publicat cinci cărţi in domeniul său de preocupări, la patru dintre ele fiind unic autor. A susţinut, ca invitat, conferinţe la Universitatea Politehnică din Timişoara, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca şi Universitatea din Oradea şi a indrumat realizarea practică a componentelor, dispozitivelor, procedeelor prevăzute in unele teze de doctorat, in cuprinsul cooperării invăţămant superior Plastor. Organizarea de manifestări ştiinţifice A organizat simpozioane ştiinţifice in cuprinsul firmei Plastor, a participat activ la organizarea in Romania sub egida ASTR a „Conferinţei naţionale de ingineria prelucrării polimerilor” (Oradea – 2006), precum şi a două conferinţe internaţionale care s-au desfăşurat la Galaţi in 2007 şi 2009, „International Conference on Polymers Processing in Engineering” (PPE – 2007 şi PPE – 2009). Activitatea de management. A contribuit la privatizarea (metoda MEBO) a societăţii Plastor. A realizat Grupul de firme Plastor pentru prelucrarea materialelor plastice care cuprinde nouă filiale in care lucrează 1300 de angajaţi. A realizat „centre de excelenţă” europene pentru: injectarea materialelor termoplastice, fabricarea corpurilor cave şi pentru proiectarea şi fabricarea matriţelor. Incepand cu anul 1994 a susţinut şi intreţinut colaborarea intre Societatea Plastor şi invăţămantul superior (Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Oradea şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi). Recunoaşteri Este membru al colegiului editorial al revistei Materiale Plastice (ISI), „Senior member” al Society of Plastics Engineering din SUA, „Senator de onoare” al Universităţii Tehnice din Cluj Napoca (2003), „Honorary Professor” al Facultăţii Construcţii de Maşini a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (2005) şi Profesor asociat (din 2011) al Universităţii de Vest din Timişoara. A primit premiul revistei de Materiale Plastice pentru lucrările publicate in anul 2001. Domenii de consacrare – Inginerie mecanică in domeniul maşinilor pentru prelucrarea materialelor termoplastice; – Tehnologia prelucrării materialelor termoplastice.