Prof.univ.dr.ing. Nicolae Posea

3456
  • MEMBRU TITULAR
  •      Mecanica tehnică
  •  12 octombrie 1928

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Nicolae Posea: n. 12 octombrie 1928, Nehoiaşi, Buzău; diplomat al facultăţii de Poduri şi Construcţii Masive, Institutul de Construcţii Bucureşti (1951); dr. inginer (1962); profesor de Rezistenţa materialelor, Stabilitate-Elasticitate-Plasticitate, Mecanica ruperii, Metoda elementului finit şi profesor consultant al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti; laureat al premiului „Anghel Saligny” al Academiei Române (1991); membru al GAMM (Gesellschaft fur Angewandte Mathematik und Mechanik (din 1968); membru al ARTENS; membru al ARMR; expert tehnic MLPAT (din 1993); verificator de proiecte MLPAT (din 1994); director al Centrului de cercetare privind rezistenţa, stabilitatea, dinamica şi durabilitatea structurilor din domeniul industriei petroliere şi petrochimice, din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti.Autor a unor lucrări ştiinţifice publicate în reviste şi edituri din ţară şi străinătate, de referinţe în domeniul său de activitate.