Prof.univ.dr.ing. Stoian Petrescu

2527
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Inginerie mecanică
  •  22 decembrie 1939

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Stoian Petrescu A.T., n.22 decembrie 1939, Braşov.După absolvirea Liceului “Ion Luca Caragiale” din Bucureşti, a urmat cursurile Institutului Politehnic Bucureşti, obţinând în 1961 diploma de Inginer Mecanic în  specialitatea Maşini Termice. În 1969 ţi-a susţinut teza de doctorat “Contribuţii la Studiul Interacţiunilor şi Proceselor de Ne-Echilibru în Maşinile Termice”, devenind doctor inginer. În 1967-1968 a fost Fulbright Visiting Scholar la Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, USA, unde a făcut cercetări în domeniul Termodinamicii cu viteza finită. Parte din aceste cercetări au intrat în teza de doctorat, constituind apoi o preocupare dominantă a cercetărilor ulteriore. A desfăşurat şi desfăşoară o bogată activitate didactică: asistent (1961-1967), şef de lucrări (1967-1975), conferenţiar (1976-1990), profesor (din 1990), predând cursuri de Termotehnica, Termotehnica şi Maşini Termice, Curs General de Maşini, la Institutul Politehnic Bucureşti. În 1991 a fost Visiting Professor la Helsinki University of Technology, Finlanda, unde a predat cursul de New Sources of Energy. În 1991-1993 a fost Visiting Professor la Duke Univesity, Durham, North Carolina, USA, unde a predat cursul de Termodinamică. Între 1993-1998 şi apoi între 2001-2006 a fost Visiting Professor la Bucknell University, Lewisburg, Pennsylvania, USA unde a predate numeroase cursuri: Thermodynamics, Thermodynamics and Heat Transfer, Energy Conversion, Advanced Energy Conversion, Internal Combustion Engines, Thermal Design, Mechanics. În 2000 a fost Profesor invitat la Univesitatea “Henri Poincare” din Nancy, Franţa, pentru a preda cursul de Advances Energy Conversion. Între 1970-1974 a fost Prodecan la Facultatea Mecanică din Institutul Politehnic Bucureşti, iar între a 1982-1992 şi apoi între 2000-2001 a fost Şeful Catedrei de Termotehnică şi Maşini Termice din Facultatea Mecanică, a UPB. A desfăşurat o intensa muncă ştiinţifică în domeniul Termodinamicii Ireversibile, dezvoltând un nou domeniu numit “Termodinamica cu viteza finita”. În cele peste 150 de articole publicate în ţară şi străinătate, dintre care 56 la Congrese Internaţionale (Germania, Olanda, Franţa, Turcia, Norvegia, Suedia, Italia, Maroc, USA) şi în cele peste 45 de cărţi publicate în ţară şi străinătate. Abordează atât probleme din tematica fundamentala a Termodinamicii: Principiile Termodinamicii (1983, în colaborare cu Valeria Petrescu), Metode şi Modele în  Termodinamica (1988, în colaborare cu V. Petrescu), Thermodynamics and Heat Transfer (2006,USA), cât şi probleme practice de mare actualitate: Utilizarea Energiei Solare (1980, în colaborare cu A. Danescu şi S. Bucurenciu), New Sources of Energy, (1991, Finlanda), Advanced Energy Conversion (2006, USA), Solar Energy versus Fossil Fuel Energy (2003, USA), Thermodynamics and Heat Transfer (2006, USA), Energy Conversion (2004, USA), New Sources of Energy (1995, USA), Scheme de Calcul şi Optimizare a Proceselor Irevesibile în Masinile Stirling (2000, în colaborare cu T. Florea şi Elisabeta Florea). Este coautor la 3 brevete de inventie (în colaborare cu V. Petrescu). Este Membru al ASME din 1992 (American Society of Mechanical Engineering).