Prof.univ.dr.ing. Eugen Pay

2138
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Inginerie mecanică
  •  22 aprilie 1940

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Eugen Pay, n.22 aprilie 1940 Văleni, judeţul Cluj. După absolvirea Şcolii Medii Mixte din Huedin, jud. Cluj, a urmat cursurile Institutului Politehnic din Cluj Napoca, obţinând în 1962 diploma de inginer în specialitatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini. În 1970 şi-a susţinut teza de doctorat „Contribuţii privind influenţa unor factori tehnologici asupra preciziei de prelucrare a roţilor dinţate cilindrice prin frezare cu freza melc-modul”, devenind doctor inginer. A desfăşurat şi desfăşoară o bogată activitate didactică la Institutul Politehnic din Cluj Napoca, Institutul de Învăţământ Superior din Baia Mare şi la Universitatea din Baia Mare: preparator (1962-1965), asistent (1965- 1969), şef lucrări (1969-1979), conferenţiar (1979-1990) şi profesor (din 1990), predând cursuri de Desen şi Geometrie Descriptivă, Mecanisme şi Organe de Maşini, Tehnologia materialelor şi Maşini Unelte, Organe de Maşini, Cinematica şi generarea roţilor dinţate. În 1990 a fost decan, iar între 1990-1996 rector la Universitatea din Baia Mare. Din 1996 până în 2005 a fost şef de catedră la Catedra de Construcţii de Maşini, Universitatea de Nord din Baia Mare. Profesorul Pay desfăşoară o intensă muncă ştiinţifică în domeniul tribologiei, roţilor dinţate şi a mecanismelor hidrostatice. Are importante contribuţii în domeniul preciziei de prelucrare prin aşchiere, cu aplicaţii la roţi dinţate, a unor noi tipuri de angrenaje şi a unor mecanisme hidrostatice ce au fost aplicate în industria minieră pentru separarea hidrogravitică a wolframului din sterilul de flotare. În cele peste 100 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, în volumele unor conferinţe internaţionale. A abordat numeroase aspecte ale unor probleme de prelucrare a roţilor dinţate (precizie, uzare, temperatură, deformaţii, forţe, erori), angrenaje cu roţi dinţate (angrenaje melcate cu melc interior, angrenaje necirculare, modelarea şi prelucrarea melcului butoi), mecanisme hidrostatice (variaţia presiunii în fluid la inversarea sensului de mişcare, vibraţii în sistemele hidrostatice, modelarea mişcării mecanismelor hidrostatice) cu realizarea unor utilaje omologate în industria minieră. Are mai multe invenţii aplicate în legătură cu problemele abordate, este conducător de doctorat din 1990 în domeniul Tribologie şi a condus 13 doctori cu teze de larg interes şi actualitate. Este preşedinte din 1996 al Conferinţelor Multidisciplinare Internaţionale şi la Întâlnirea Internaţională a specialiştilor în roţi dinţate, din zona carpatică care se desfăşoară în Baia Mare, alternativ din doi în doi ani. Este directorul Şcolii Doctorale în domeniul Ingineriei mecanice de la Universitatea de Nord din Baia Mare, este membru al Congregaţiei Doctorilor Academiei de Ştiinţe a Ungariei şi membru extern al Comisiei de Ştiinţa materialelor şi Tehnologie a Academiei de Stiinte a Ungariei. Este posesorul medaliei SIGNUM AUREUM UNIVERSITATIS, Universitatea din Miskolc, Ungaria şi Dr. H.C. al Universităţii din Ujgorod, Ukraina. Este directorul Centrului de cercetări pentru roţi dinţate.