Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu – Secretar științific

3013
MEMBRU TITULAR
  • 18.10.1954
  • Secretar – Ingineria Petrolului, Minelor si Geonomiei
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Mihail Minescu, născut la 18 octombrie 1954 în comuna Surani-Prahova este absolvent al Facultății de Utilaj Tehnologic din cadrul Institutului de Petrol şi Gaze din Ploieşti, actuala Universitate Petrol-Gaze din Ploiești, promoția 1980. A terminat studiile ca șef de promoție, motiv pentru care a primit repartiție dublă, la Institutul de Petrol și Gaze și la Întreprinderea UPETROM – 1 Mai din Ploiești pentru efectuarea stagiului în producție. După finalizarea stagiului în producție, în anul 1982, a revenit în institut ca asistent suplinitor în cadrul Catedrei Tehnologia Construcției de Utilaj Petrolier, unde lucrează și în prezent. A parcurs toate treptele specifice carierei universitare, dobândind în anul 2003 gradul didactic de profesor universitar.    . Pe plan ştiinţific în 1997 obţine titlul de doctor inginer în  ştiinţe tehnice, specializare Utilaj petrolier, în 2001 obţine o diplomă de master EMBA în domeniul „Dezvoltarea economică a întreprinderii”, iar în  decembrie 2020 a susţinut public Teza de abilitare cu titlul “Contribuții la creșterea performanțelor tehnice ale unor echipamente din industria de petrol și gaze” şi a obţinut dreptul de conducere de doctorat. S-a specializat la universități din Franța, Italia și Marea Britanie ș.a.Activitatea managerială cuprinde un mandat de prodecan (2004-2008) și  două mandate de decan (2008-2016) la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, iar între anii 2016- 2020 a  ocupat funcția de prorector al Universitații Petrol-Gaze din Ploiesti. Din anul 2020 este Președintele Senatului din UPG. În paralel cu activitățile didactice realizează o bogată activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul științei materialelor, tehnologiilor de fabricaţie, metodelor de creştere a durabilităţii pieselor, verificării stării tehnice a echipamentelor petroliere şi pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere, transportul şi distribuţia gazelor naturale. În ceea ce privește activitatea publicistică, este autorul unic sau coautorul a 7 cărți de specialitate publicate în edituri naționale, recunoscute CNCSIS, 4 monografii, 7 îndrumare de laborator, un capitol într-o carte publicată în străinătate, 17 articole cotate ISI, 13 articole   in   reviste indexate in alte baze de date internationale de referință, 18  articole în reviste indexate în alte baze de date internaționale de referință pentru domeniu, 11 articole publicate în reviste de specialitate și 46 lucrări publicate și prezentate la manifestări științifice. De asemenea, este coautor la 9 brevete de invenție. În ceea ce privește activitatea de cercetare pe bază de contract, se consemnează 2 proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare obținute prin competiție pe bază de grant, în calitate de director, 44 de contracte în calitate de membru, 15 contracte cu societăți comerciale în calitate de director de proiect și alte 56 de contracte cu societăți comerciale din domeniul petrol și gaze, în calitate de membru în colectivele de cercetare. Prin aceste contracte de cercetare, cât și prin fondurile pe care le-a atras prin proiecte PHARE, POSDRU , POSCCE sau Fonduri Norvegiene a înființat și amenajat în Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică o serie de laboratoare didactice și de cercetare, care sunt dotate cu aparatură și echipamente de ultimă generație. Din iunie 2016 este președintele Asociaţiei Române de Mecanica Ruperii (ARMR). Totodată, este membru al următoarelor societăți științifice și asociații profesionale: European Structural Integrity Society (ESIS), Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR), Society of Petroleum Engineers (SPE) și Asociaţia de Sudură din România (ASR).  De asemenea, este membru in Comitetul director al CNR-CME. Din anul 2012 este Membru în Comitetul Tehnic Național de Standardizare pentru domeniul 169 – Materiale, echipamente și structuri marine pentru industriile petrolului și gazelor (ASRO/CT 169). Este membru în colectivele de redacție ale revistelor:  Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti Seria Tehnică, Journal of Engineering Sciences and Innovation,