Prof.univ.dr.ing. Constantin Ispas

2665
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Inginerie mecanică
  •  21 februarie 1941

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Constantin Ispas, n. 21.02.1941, com. Zarnesti, jud. Buzau. De profesie inginer mecanic (1965), doctor inginer din anul 1973, cu teza: „Cercetări privind fenomenele vibratorii ale maşinilor-unelte”. Din anul 1965 şi până în prezent a desfăşurat o bogată activitate didactică, la Universitatea Politehnica din Bucureşti, trecând prin toate gradele didactice şi activând în toate formele activităţilor universitare de la preparator la profesor în România, Maroc şi Franţa (profesor invitat la INSA Lyon şi Universitatea Bordeaux I, ca titular din anul 2000), la o serie de discipline ca: Proiectarea maşinilor-unelte; Metode de prelucrare, Fabricarea şi cercetarea maşinilor-unelte; Vibraţiile maşinilor-unelte; Management de proiect ş.a. Pe lângă vocaţia de eminent profesor s-a remarcat şi ca om de ştiinţă, fiindu-i recunoscută consacrarea, în importante domenii ale ştiinţei şi tehnicii ca de exemplu: comportarea statică şi dinamică a sistemelor mecanice; elaborarea unor sisteme de diagnosticare tehnică a elementelor componente şi sistemelor de maşini; implementarea unor materiale (compozite, ceramice, betoane) în elementele de structură ale maşinilor; stabilirea unor metodologii de proiectare, realizare şi optimizare a celulelor, sistemelor flexibile şi sistemelor CIM, precum şi a instrumentaţiei şi întreprinderilor virtuale. Stagii de perfecţionare în „Management de proiect” la INSA Lyon; „Metode de cercetare” şi „Materiale compozite”, precum şi „Materiale ceramice şi polimerice” la Ecole Centrale de Lyon; Director responsabil în cadrul reţelei franco-române de laboratoare – PROMOTEUR; Director de studii în cadrul programului TEMPUS; participarea în comisii de doctorat la INSA – Lyon şi ENSAM – Aix en Provence Franţa; Expert evaluator al CNRS Franţa începând cu anul 2002 şi Director de Cercetare asociat CNRS începând cu anul 2003. A condus şi realizat 56 de contracte de cercetare ştiinţifică, a organizat şi dotat un modern laborator în cadrul Centrului Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, conduce un număr mare de doctoranzi. Este Doctor Honoris Causa al Universităţii de Nord din Baia Mare. I s-a acordat premiul Academiei Române pentru cartea “Vibraţiile maşinilor – unelte” (1990), medalia de aur la Geneva (2004), pentru invenţia Sistem de prelucrare prin aşchiere in-situ. Este autor sau coautor la 31 de cărţi (5 în străinătate), peste 110 articole publicate în reviste de prestigiu; 95 comunicări ştiinţifice susţinute la diverse congrese şi conferinţe (42 în străinătate). Pe linie administrativă, a fost Decan al facultăţii I.M.S.T. din U.P.B. din anul 1990 pana în anul 2004; Şef de catedră din 2004 la catedra Maşini şi Sisteme de Producţie; Director General al Centrului Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice; membru în Consiliul de Conducere al Institutului de Cercetare SIMTEX SA; Consilier al societăţilor „TITAN-LINII AUTOMATE şi MAŞINI GRELE din Bucureşti; membru în Asociaţia Română de Robotică şi Tribologie ş.a.