Prof.univ.dr.ing. Ion Gheorghe Gheorghe

3470
  •  MEMBRU DECEDAT
  •      Inginerie mecanică
  •  14 septembrie 1946

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Director General al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării (INCMTN). S-a născut la 14 septembrie 1946. A absolvit Liceul Nr. 3 din Piteşti, in anul 1965 şi Secţia Mecanică Fină a Facultăţii TCM a Institutului Politehnic Bucureşti in anul 1970. Doctor inginer in anul 1997 in domeniul Mecanică Fină, Robotică şi Mecatronică, la Universitatea Tehnică din Timişoara. Activitatea profesională. De-a lungul timpului a urmat mai multe cursuri de specializare postuniversitară la firme de renume din Germania, Italia, Suedia, Austria precum şi la ASE Bucureşti. A obţinut calitatea de inginer european, EUR ING. A fost, pe rand, inginer proiectant, cercetător ştiinţific, şef compartiment marketing, consilier, Director şi director general al INCDMTM, funcţie pe care o ocupă şi in prezent. De la absolvirea facultăţii a fost in permanenţă cadru didactic asociat al catedrei de Mecanică Fină şi Mecatronică din Universitatea Politehnica din Bucureşti, a activat in cumul la Universitatea „Valahia” din Targovişte şi la Universitatea Titu Maiorescu. A organizat un laborator modern pentru studenţi la disciplina Metodologia Cercetării Ştiinţifice. Activitatea ştiinţifică şi tehnică. A elaborat / participat la realizarea a 22 de brevete de invenţie şi este autor / coautor a 390 lucrări publicate in reviste şi in volumele unor conferinţe şi simpozioane naţionale şi/sau internaţionale, dintre care 20 in reviste cotate ISI. Este autorul / coautorul a mai multor volume in probleme de ingineria metrologiei, tehnologii de fabricare asistate de calculator, mecatronică aplicată, ingineria instrumentaţiei, tehnica măsurării, senzori şi traductoare pentru aplicaţii industriale ş.a., intre care se remarcă: MicroNanoRobotica Inteligentă ; 2010, ca unic autor; ISBN 978-606-92267-6-6; MicroIngineria Inteligentă; 2009; ca unic autor; ISBN 978-606-92267-2-8; Manualul Inginerului de Mecanică Fină, Mecatronică şi Integronică; 2006; ca prim autor; ISBN 973-87042-6-X; ISBN 978-973-87042-6-8. A participat la rezolvarea a 110 proiecte de cercetare finanţate, obţinute prin competiţie. Unele din rezultatele cercetărilor au fost implementate in industrie. A realizat prototipuri, precum: Robot de control dimensional integrat cu cinci grade de libertate şi sistem automat de recunoaştere a formei geometrice pentru industria de mecanică fină – produs mecatronic complex cu funcţii informaţionale şi decizionale şi acurateţe inaltă; Echipament inteligent de măsurare in 3D cu afişare digitală şi programare pe calculator – produs mecatronic la nivel comparativ cu cele existente pe piaţa internaţională şi implementat in fabricaţia industrială; Echipament inteligent de măsurare abateri de formă şi de poziţie cu afişare digitală şi programare pe calculator – produs mecatronic ultraprecis şi implementat in fabricaţia industrială; Sisteme şi traductoare fotoelectrice incrementale de deplasare liniară şi unghiulară – produse mecatronice de inaltă performanţă metrologică şi implementate in fabricaţia industrială; Sisteme / microsisteme mecatronice / micromecatronice high-tech ultraprecise, integrate in platforme tehnologice pentru modernizarea şi calificarea europeană a industriei inteligente. Este o personalitate ştiinţifică consacrată prin valoarea rezultatelor originale ale cercetărilor sale in domenii precum ingineria instrumentaţiei şi a sistemelor inteligente, a senzorilor şi a actuatorilor, precum şi in domeniul roboticii. Activitatea managerială. A creat şi organizat noi laboratoare: „Centrul de ADAPTRONICĂ”, pentru Echipamente complexe inteligente nanometrice; „Laboratorul C-D pentru MEMS & NEMS Mecatronice”, pentru Şcoala Doctorală; „Centrului Mix de Formare şi Evaluare in Mecatronică”, pentru Educaţie continuă in domeniu. A creat Revista Romană de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică (in limba engleză) cotată B+ şi inscrisă in Baze de Date internaţionale (EBSCO şi SCOPUS). A organizat conferinţe Internaţionale in domeniul Mecatronicii (ex. MECAHITECH) şi coorganizează Conferinţa Internaţională COMEFIM, impreună cu cinci Universităţi (UPB, UPT, UT Cluj, U Transilvania – Braşov şi UT Iaşi). Recunoaşteri. Pentru activitatea sa a obţinut mai multe premii naţionale (ANCS, Academia Oamenilor de Ştiinţă, COMEFIN) şi internaţionale (Diploma şi medalia de aur şi respectiv de argint la Saloanele INVENTIKA – Bucureşti, EUREKA – 2002 Brusseels, Salonul de invenţii Geneva ş.a.). Domenii de consacrare. Mecatronică. Tehnica măsurării inteligente. Robotică şi microrobotică.