Prof.univ.dr.ing. Cătălin Fetecău

1272

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Absolvent al Liceului Vasile Alecsandri din Galați în anul 1978; absolvent al Universității din Galați, Facultatea de Mecanică, Specializarea TCM în anul1984; Titlul de Doctor în Inginerie Industrială obţinut în anul 1997, cu teza Sinteza unor procedee de ascuţire a burghielor elicoidale cu tăişuri curbe“.Cursuri de specializare: 1989, 1990 – Tehnologii moderne în construcţii de maşini, Universitatea din Galaţi; 2002 – Didactica învăţământului la distanţă, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi; 2003 – Elaborarea şi managementul proiectelor, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi; 2003 – Comunicare și relații publice, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi; 2003 – Integrarea europeană şi relaţii comunitare, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi; 2008 – Internal Audit Training – Internal Auditor Qualification for the Quality management System Acording to ISO 9001, Galați; 2009, 2011 – Training de Formare a Evaluatorilor Externi în domeniul calităţii învăţământului superior, ARACIS, Bucureşti; 2009 – Implementarea și menținerea sistemelor de managenment al calității, Galaţi; 2012 – Managementul calității în învățământul superior, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 2012 – Scratch, Indentation and Tribology seminar organizat de CSM Instruments, Switzerland la Institutului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare: Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă, Universitatea Transilvania din Brașov; 2016 – De la Lider la Lider de Elită cu Gerard O’Donovan, CEO al Noble-Manhattan Coaching Group, Curs leadership, Galați. Domenii de interes în cercetare: Prelucrarea și caracterizarea materialelor polimerice; Modelarea şi simularea proceselor de prelucrare a materialelor polimerice; Aşchierea metalelor; Perfecţionarea constructiv-funcţională a sculelor aşchietoare; Teoria generării suprafeţelor prin înfăşurare; Biomecanică. Membru în organizaţii: Society of Manufacturing Engineers, SUA, SME, 2005; Societatea Română de Biomateriale, 2006; Asociația Universitară de Ingineria Fabricației – AUIF -2007; Asociația Română de Tensometrie, Gl-25, ARTENS – 2008; Asociația Generală a Inginerilor din România (61742/2011); Societatea Inginerilor de Automobile din România (3771801/2012); The American Society of Mechanical Engineers (ASME Membership number 101162030); Societatea Română de Reologie (SRR75). Membru al CNATDCU, Comisia de specialitate Inginerie Industrială și Management 2012-2017; Membru al Consiliului General al CNATDCU, Președinte al Comisiei de specialitate Inginerie Industrială și Management 2017 pȃnă ȋn prezent; Evaluator pentru Centrul Naţional de Burse de Studii în Străinătate – Domeniul Inginerie Industrială, 2011; Evaluator Consiliului Naţional de Echivalare a Diplomelor pe Domeniul Ştiințe Inginerești Aplicate, 2006; Expert evaluator ARACIS. Membru al: Comitetului de Coordonare inițiat de Renault Technologie Roumanie, 2009 – 2011; Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Învățământul Profesional și Tehnic – CLDPSIPT, 2004 – 2015.

EXPERIENŢA MANAGERIALĂ

2000 – 2008 – Director al Departamentului de Formare Continua si Transfer Tehnologic, din cadrul Universitatii „Dunărea De Jos” din Galaţi. 2008 – 2012 – Decan al Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (decizia nr. 312/29.02.2008). 2012 – 2014 – Decan al Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (decizia nr. 696/06.04.2012). 2014 – 2016 – Decan al Facultăţii de Inginerie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (decizia nr. 1901/29.09.2014). 2018 – Director general al Platformei integrate de cercetare interdisciplinară competitivă „Dunărea de Jos” – ReForm (decizia nr. 1484/31.07.2018).

STUDII

Inginer proiectant / Șef Atelier Prelucrări Mecanice în cadrul Intreprinderii de Utilaje Grele pentru Construcții din Galați (1984-1987); Activitate didactica universitară, în cadrul Universităţii din Galați, Facultatea de Mecanică începând cu anul 1987 până în prezent, parcurgând toate gradele didactice de la cel de asistent până la cel de profesor, obţinut în anul 2002; Conducător de doctorat în specialitatea „Inginerie industrială“ din anul 2005; Director al Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universităţii din Galați (2000-2008). Stagii și cooperări internaționale: 1993 Centre de Mise en Forme des Materiaux (ENSMP) Sophia Antipolis (France); 1998 Universitatea Valladolid (Spania); 2000, 2003, 2007 Universitatea Nova Lisabona (Portugalia); 2001 Oficiul de Colaborare Universitară, Madrid (Spania); 2001 Centre de Formation Continue, Le Havre (Franţa); 2002 Université de Poitiers (Franţa); 2007 ENSAM PARIS (Franţa); 2010 Universitatea Catolică din Leuven (Belgia); 2011 Universitatea Tor Vergata Roma (Italia).

PUBLICATII

Autor a 14 cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute, dintre care amintim Burghie cu durabilitate ridicată, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998, Injectarea materialelor plasticeEdiția a doua, Editura Didactică și Pedagogică R. A. Bucureşti, 2007, Model biomecanic pentru optimizarea protezelor de șold, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2008. A publicat 33 de lucrări în reviste cotate ISI (International Journal of Material Forming, Journal of Material Processing Technology, Mechanics of Time-Dependent Materials, Journal of Adhesion Science and Technology, Composites: Part B etc.); 27 de lucrări publicate în ISI Proceedings (11 la conferințe patronate de Society of Manufacturing Engineers și American Society of Mechanical Engineers); a participat cu lucrări la peste 90 manifestări stiinţifice (conferinţe, saloane de inventică etc.); 4 brevete de invenție prim autor, 4 în calitate de coautor și 4 cereri de brevet de invenție.

PREMII

Premiul Municipiului Galaţi în 2001, 2004, 2007; Distincţia ”Profesor Bologna” în 2011; Diploma de Onoare a Judeţului Galaţi în 2012; Medalia de Aur a Universităţii Tehnice a Moldovei (Brevet nr. 533/2015); Insigna de Onoare, Distincţia Supremă a Universităţii Tehnice a Moldovei (Brevet nr. 453/2015).