Prof.univ.dr.ing. Cătălin Fetecău – Secretar

3778

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Absolvent al Liceului Vasile Alecsandri din Galați în anul 1978; absolvent al Universității din Galați, Facultatea de Mecanică, Specializarea TCM în anul1984; Titlul de Doctor în Inginerie Industrială obţinut în anul 1997, cu teza “Sinteza unor procedee de ascuţire a burghielor elicoidale cu tăişuri curbe“. Domenii de interes în cercetare: Prelucrarea și caracterizarea materialelor polimerice; Modelarea şi simularea proceselor de prelucrare a materialelor polimerice; Aşchierea metalelor; Perfecţionarea constructiv-funcţională a sculelor aşchietoare; Biomecanică. Membru în organizaţii: Society of Manufacturing Engineers, SUA, SME, 2005; Societatea Română de Biomateriale, 2006; Asociația Universitară de Ingineria Fabricației – AUIF -2007; Asociația Generală a Inginerilor din România (61742/2011); Societatea Inginerilor de Automobile din România (3771801/2012); The American Society of Mechanical Engineers (ASME Membership number 101162030); Societatea Română de Reologie (SRR75). Membru al CNATDCU, Comisia de specialitate Inginerie Industrială și Management 2012-2017; Membru al Consiliului General al CNATDCU, Președinte al Comisiei de specialitate Inginerie Industrială și Management 2017 -2020; Preşedinte al Comisiei de specialitate Ingineria şi Managementul Producţiei, Membru al panelului pe domeniul fundamental Știinţe Inginereşti CANTDCU 2020 până în prezent; Membru al: Comitetului de Coordonare inițiat de Renault Technologie Roumanie, 2009 – 2011; Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Învățământul Profesional și Tehnic – CLDPSIPT, 2004 – 2015.  

EXPERIENŢA MANAGERIALĂ

2000 – 2008 – Director al Departamentului de Formare Continuă si Transfer Tehnologic, din cadrul Universitatii „Dunărea De Jos” din Galaţi. 2008 – 2012 – Decan al Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (decizia nr. 312/29.02.2008). 2012 – 2014 – Decan al Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (decizia nr. 696/06.04.2012). 2014 – 2016 – Decan al Facultăţii de Inginerie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (decizia nr. 1901/29.09.2014). 2018 – 2019 Director general al Platformei de cercetare multidisciplinară – ReForm UDJG (decizia nr. 1484/31.07.2018); Preşedinte al Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, decizia Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 3764/18.12.2019.

STUDII

Inginer proiectant / Șef Atelier Prelucrări Mecanice în cadrul Intreprinderii de Utilaje Grele pentru Construcții din Galați (1984-1987); Activitate didactica universitară, în cadrul Universităţii din Galați, Facultatea de Mecanică începând cu anul 1987 până în prezent, parcurgând toate gradele didactice de la cel de asistent până la cel de profesor, obţinut în anul 2002; Conducător de doctorat în specialitatea „Inginerie industrială“ din anul 2005; Director al Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universităţii din Galați (2000-2008). Stagii și cooperări internaționale: 1993 Centre de Mise en Forme des Materiaux Sophia Antipolis (France); 1998 Universitatea Valladolid (Spania); 2000, 2003, 2007 Universitatea Nova Lisabona (Portugalia); 2001 Oficiul de Colaborare Universitară, Madrid (Spania); 2001 Centre de Formation Continue, Le Havre (Franţa); 2002 Université de Poitiers (Franţa); 2007 ENSAM PARIS (Franţa); 2010 Universitatea Catolică din Leuven (Belgia); 2011 Universitatea Tor Vergata Roma (Italia).

PUBLICAŢII Autor a 8 cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute, dintre care amintim: Burghie cu durabilitate ridicată, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998; Injectarea materialelor plastice. Ediția a doua, Editura Didactică și Pedagogică R. A. Bucureşti, 2007; Model biomecanic pentru optimizarea protezelor de șold, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2008.

Lucrări publicate în reviste cotate ISI – 46.

Lucrări publicate în ISI Proceedings – 30. Articole publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională – 69.

Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale – 66. Lucrări premiate – 37 (dintre care 14 medalii de aur, două medalii de argint, două medalii de bronz la saloane de inventică).

Prezentare de postere – 44. Brevete de invenţie acordate – 5 (prim autor)/ 4 (coautor). Cereri de brevet de invenție – 2.

PREMII Premiul Municipiului Galaţi în 2001, 2004, 2007; Distincţia ”Profesor Bologna” în 2011; Diploma de Onoare a Judeţului Galaţi în 2012; Medalia de Aur a Universităţii Tehnice a Moldovei; Insigna de Onoare, Distincţia Supremă a Universităţii Tehnice a Moldovei în 2015. Cetatean de onoare al Municipiului Galaţi în 2019. Diploma de Excelență, acordată de Uniunea Artiștilor Plastici, Filiala Galați pentru promovarea și susținerea creației plastice, în 2019. Cetățean de onoare al Judeţului Galaţi, în 2020; Premiul Academiei Române „Henri Coandă“ la categoria Științe, în 2020; Best Poster Awards at The American Society of Mechanical Engineers – ASME, International Manufacturing Science and Engineering Conference, Purdue University, College of Engineering, West Lafayette, Indiana, USA, 2022; Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, martie 2023.