Prof.univ.dr.ing. Ioan Dumitrache

3302
  • MEMBRU TITULAR
  •  Electronică, Automatică
  •  26 august 1940

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Ion Dumitrache, n. 26 August 1940, Dărmăneşti, jud. Arges. După absolvirea cursurilor Liceului „ N. Bălcescu” din Piteşti (1954-1957) Institutului Politehnic, Facultatea de Energetică din Bucureşti (1957-1962) si-a continuat specializarea  în SUA, Germania, Franţa. În 1970 a obţinut titlul de doctor inginer în specializarea automatică. Din 1962 a urcat toate treptele ierarhiei universitare: din 1982 este profesor la Catedra de Automatică din cadrul Universităţii Politehnice din Bucureşti. Din 1996 este şef al Catedrei de Automatică şi Ingineria Sistemelor; a fost prodecan (1976-1984) şi apoi decan (1984-1990) al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare. Între 2000-2004 a fost Rector al Universităţii Politehnice din Bucureşti. Opera sa ştiinţifică cuprinde: elaborarea unei teorii unitare pentru analiza şi sinteza sistemelor fluidice discrete bazate pe fenomenul ataşării jeturilor la pereţi solizi, incluzând elaborarea de modele matematice generale pentru funcţionarea elementelor logice, elaborarea unui sistem unitar de elemente fluidice logice (pentru aplicaţii industriale), elaborarea conceptuală şi fizică a primului element fluidic cu logica de prag şi dezvoltarea unei metodologii unitare de sinteză a sistemelor fluidice cu logica de prag; conceperea şi elaborarea unor altgoritmi de reglare şi conducere a proceselor, structuri şi altgoritmi robuşti de reglare cu predicţie pentru procesele cu timp mort, proceduri de alegere şi acordare a regulatoarelor respective în funcţie de tipul proceselor, metodologii de reglare cu predicţie pentru procese multivariabile cu timp mort, conceperea şi elaborarea biblioteciii de altgoritme de reglare pentru sistemul distribuit SDC, dezvoltarea şi testarea unor altgoritmi neliniari cu structură variabilă; conceperea unor structuri adaptive de conducere a proceselor şi analiza robusteţei altgoritmilor adaptivi; conceperea  şi dezvoltarea unor sisteme de programe pentru proiectarea şi simularea sistemelor dinamice; cercetarea şi elaborarea unor modele metamatice pentru caracterizarea unor biosisteme şi procese biotehnologice, în special în domeniul controlului inteligent; a creat primul „Centru de cercetare de control inteligent şi bioinginerie”. A coordonat mai multe programe de cercetare în domeniul automaticii şi al conducerii inteligente a proceselor, este preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării din Învăţământul Superior din anul 1998. Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în peste 280 de lucrări (monografii, cursuri şi manuale universitare, volume publicate în calitate  de editor, articole publicate în reviste de specialitate,  studii şi comunicări) apărute în ţară şi peste hotare. Doctor Honoris Causa al Universităţii Politehnica din Timişoara (2000), al Universităţii din Craiova,  al Universităţii din Piteşti (2001) şi al Universităţii Tehnice din Cluj Napoca. În 1973 a fost distins cu Premiul „Traian Vuia” al Academiei Române, membru în comitetul Tehnic  IFAC „Componente şi Instrumente” din anul 1979, membru în Comitetul Tehnic „Optimal Control” din 1996, Preşedintele Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică din anul 1991, membru în colectivele de redacţie al revistelor „Studies in Informatics and Automatics” editată de ICI, „Journal of Information Science and Techonology” editată de Academia Română, editor al revistei „Control Engineering and Applied Informatics” editată de Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică. Este editor a peste 14 volume ale conferinţei internaţionale „CSCS” şi a patru volume ale unor conferinţe IFAC.  Membru in comitetul editorial al revistei „Higher Education in Europe”  editată de UNESCO-CEPES. Membru în Board of Governors al Joint Research Center (JRC) şi European Science Foundation (ESF). Membru în peste 30 de comitete internaţionale de program pentru conferinţe internaţionale organizate sub sigla IFAC şi IEEE.