Prof.univ.dr.ing. Leontin Drugă

2926
  •   MEMBRU TITULAR
  •  Știința și ingineria materialelor
  •  03 aprilie 1944

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Leontin Drugă, n.03 aprilie 1944, Ludisor, Braşov. După absolvirea liceului în Braşov(1965) a urmat cursurile Institutului Politehnic Braşov obtinand diploma de inginer in anul 1970.In anul 1979 a susţinut teza de doctorat cu titlul “Contibuţii la dezvoltarea utilajelor şi tehnologiilor de încălzire în vederea realizării tratamenteor termice în pat fluidizat”.A depus o bogată activitate  ştiinţifică şi didactică:1973-1976 – Cercetător ştiinţific la ICSITPSC;1976-1985 – cp gr.III;1985-1990 – cp gr. II ;1990-2006 – cp gr. I; 1991-2000 – profesor asociat la Universitatea “Transilvania” Braşov.A predat cursuri de Cuptoare Industriale, Tehnologii Neconvenţionale la Univ. Transilvania Braşov. Funcţii deţinute:1975-1985 şef colectiv cercetare ;1985-1990 şef laborator cercetare; 1990-1995 şef secţie cercetare ;1995-2005 Director Executiv INTEC;1995-2006 Preşedinte Consiliu Ştiinţific INTEC ;1997-2006 Preşedinte al Asociaţiei de Tratamente Termice şi Ingineria Suprafeţelor ;2001- 2006 Editor al  revistei “Tratamente Termice şi Ingineria Suprafeţelor “.Din anul 2001 este conducător de doctoranzi   la Universitatea Politehnica Bucureşti, până în prezent absolvind un număr de 6 doctoranzi, în curs de finalizare încă 4. A desfăşurat o intensă muncă ştiinţifică în domenii ca: tratamente termice şi termochimice, ingineria suprafeţelor, utilaje metalurgice,  modelarea proceselor de transfer de căldură şi de masă, siguranţa instalaţiilor, imbunătăţirea condiţiilor de muncă în sectoarele calde, optimizarea proceselor metalurgice. Lucrări de specialitate publicate:Cuptoare şi Instalatii de incălzire – 1983,Tehnologii şi instalaţii moderne de incălzire în metalurgie -1986,Tratamente termice în strat fluidizat – 1988,Tehnologii neconvenţionale cu transformări de fază -1997, Bazele managementului mediului şi ergonomiei muncii în sectoarele de tratamente termice şi termochimice – 2003. In cele peste 120 de lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, cele 40  de lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, şi cele 20 de brevete inregistrate a abordat teme ca: modelarea proceselor de transfer de căldură şi de masă la tratamente termochimice, optimizarea proceselor de carburare şi nitrurare în atmosferă controlată, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în secţiile de tratamente termice, depunerea de straturi dure de tip diamant, producerea şi utilizarea atmosferelor controlate, realizarea de straturi rezistente la uzuri şi coroziune, tratamente termice şi termochimice la presiuni scăzute. Profesor Onorific la Universitatea Transilvania Braşov. Membru fondator al Asociaţiei de Tratamente termice şi Ingineria Suprafeţelor-ATTIS. Membru în : Comisia de cercetare-dezvoltare a ASM International-Heat Treating Society ASM-HTS,Comitetul European de Cuptoare şi Instalaţii de Incălzire-CECOF, Biroul Executiv al Federaţiei Inginerilor Metalurgi-FIM. Bibliografie: Dictionarul Specialiştilor în Ştiinţa şi Tehnica Românească 2000. Who s Who in Science and Engineering Marquis 2000-2003.