Prof.univ.dr.ing. dr.hab. Vasile Marina

1865
  •  MEMBRU DE ONOARE
  •      Mecanica tehnică
  •  21 octombrie 1947

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Prof.dr.ing.dr.hab. în ştiinţe fizico-matematice. Rector, Acad. de Administrare Publica