Prof.univ.dr.ing. DHC Florea Chiriac

2536
  • MEMBRU TITULAR
  •  Inginerie mecanică
  •  28 aprilie 1938

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Florea Chiriac,n.28 aprilie 1938, Potlogi-Dâmboviţa. După absolvirea Liceului “Matei Basarab” din Bucureşti, a urmat cursurile Institutului de Construcţii Bucureşti, obţinând în 1960 diploma de inginer în specialitatea Instalaţii pentru Construcţii. În anul 1969 a absolvit şi Facultatea de Matematică a Universităţii Bucureşti, secţia de Mecanică. In anul 1972 şi-a susţinut teza de doctorat cu tema “Contribuţii la studiul proceselor de transfer de căldură şi masă în sistemele multifazice apă-aer” devenind doctor inginer.A desfăşurat şi desfăşoară o bogată activitate didactică la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti: asistent (1960-1966), şef de lucrări (1966-1968), conferenţiar (1968-1980) şi profesor (din 1980) predând cursuri de Termotehnică, Transfer de căldură, Sisteme de cogenerare, Maşini şi instalaţii frigorifice. A făcut cursuri de specializare şi a fost “Visiting professor” la diverse universităţi din lume, precum Germania, Japonia, Franţa, U.S.A. Din anul 1980 este conducător de doctorat în domeniul “Ştiinţe tehnice”, specialitatea “Inginerie mecanică”. Între anii 1976-1985 a fost Prorector al Institutului de Construcţii Bucureşti şi între 1985-1990 Rector. Din anul 2001 este şeful Catedrei de Termotehnică a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti. Este preşedintele unor societăţi profesionale din România şi  preşedintele societăţii americane “ASHRAE Danube Chapter” pentru Europa centrală şi de Sud-Est. Din anul 2003 este membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România. Desfăşoară o susţinută activitate ştiinţifică în domeniile ”Termodinamică aplicată, frig, pompe de căldură şi recuperarea energiei” şi “Transfer de căldură în sistemele de construcţii şi în sistemele termice industriale”. În cele peste 100 de studii şi articole publicate în reviste şi publicaţii ştiinţifice interne şi internaţionale, cât şi în volumele conferinţelor naţionale şi internaţionale, prof. Chiriac a abordat aspecte ale transferului de căldură prin elemente de construcţii, termodinamică şi transferul de căldură în sisteme multifazice apă-aer, amoniac-apă, în aparatele termice ale instalaţiilor industriale, procese şi optimizarea ciclurilor termodinamice ale maşinilor frigorifice, pompelor de căldură, utilizarea surselor regenerabile de energie în procese de încălzire şi răcire. Din lucrările reprezentative se citează: Transferul de căldură şi masă în procese industriale (1982, 1988); Maşini şi instalaţii frigorifice (1972, 1975, 1979, 1980, 2005); Calculul şi proiectarea maşinilor şi instalaţiilor frigorifice (1974, 1979, 1980); Instalaţii frigorifice cu energie solară pentru prepararea de apă rece şi gheaţă (1979, 1980); Transformatoare de căldură cu absorbţie amoniac – apă, utilizarea drept recuperatoare de căldură pe marile platforme industriale (1985, 1986, 1987-1989); Utilizarea schimbătoarelor complete cu microcanale în diverse sisteme de încălzire şi răcire (2000-2005), sisteme eficiente cu “Ice-Slurry” în condiţionarea aerului (2002-2005). În cadrul universităţii a format şi construit un laborator de încercări sisteme şi echipamente termice şi hidraulice, acreditat naţional, care corespunde normelor internaţionale de testare (1995-2005).