Prof.univ.dr.ing. Viorel Bostan – Președinte filiala Chișinău

1933
 • MEMBRU DE ONOARE
 •      Mecanica tehnică
 •  27 august 1972

EXPERIENTA PROFESIONALA

1997-2004 – Teaching Assistant, Department of Mathematics, The University of Iowa, Iowa City, USA; 2004-2008 – Lector superior, catedra “Matematica”, Universitatea Tehnică a Moldovei. 2008-prezent – director Filiera Anglofonă, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei. 2008-2014 – Conferenţiar universitar, catedra “Automatica și tehnologii informaționale”, Universitatea Tehnică a Moldovei. 2014-prezent – Expert național al Republicii Moldova în comitetul ”Spațiu” al programului Horizon 2020, UE 2015-prezent – Profesor universitar, catedra “Automatica și tehnologii informaționale”, Universitatea Tehnică a Moldovei. Domeniile de activitate științifică: Mecanica mediilor continui; Probleme de contact; Dinamica computațională a fluidelor; Sisteme de conversie a energiilor regenerabile; Modelarea matematică a inundațiilor; Controlul atitudinii micro-sateliților; Analiza numerică; Metoda elementelor și volumelor finite, Modelare matematică. Specializări, perfecţionări: Mai-August 2001 – Safety Research and Development Department, Ford Research   Laboratory, Ford Motor Company, Detroit, MI, USA; Iulie-Septembrie 2010 – Hochshule Konstanz, Konstanz, Germania. Activitate ştiinţifică şi inventivă:
 • Monografii, 5;
 • Manuale, 1;
 • Articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, lucrări la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 168;
 •     Brevete de invenţie, 22.
Decorări, aprecieri:
 • Conference Fellowship for Outstanding Research, Massachusetts Institute of Technology, USA (2003);
 • Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate excelente, decernat cercetătorilor tineri (2006);
 • Premiul Senatului UTM ”Savantul Anului” (2013);
 • Premiul Academiei de Științe a Moldovei ”Savantul Anului 2014” (2014);
 • Premiul Senatului UTM ”Cel mai bun Cadru Didactic al Anului” (2014);
 • 6 Premii speciale ale juriului, 45 Medalii de aur, 13 Medalii de argint, 2 Medalii de bronz la 45 Saloane și Expoziții de Inventică și Transfer Tehnologic;
Domeniile de aplicare a cercetărilor științifice:
 1. Probleme de contact în calculul organelor de mașini
 2.    Modele şi metode matematice de descriere a proceselor aero-hidrodinamice în sisteme de conversie a energiilor regenerabile
 3. Modelarea și simularea inundațiilor
 4. Elaborarea micro-satelitului „Republica Moldova”
 5. Elaborarea  „Pendulului Foucault” cu cinematică interactivă