Prof.univ.dr.ing. DHC Polidor Bratu – Vicepresedinte ASTR

4057
  •  MEMBRU TITULAR
  •  Vicepresedinte ASTR – Mecanică tehnică
  •  01 aprilie 1948

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Polidor Bratu, n. 1 aprilie 1948, Comuna Bârla, judeţul Argeş. Din 1967 a urmat cursurile Universităţii Tehnice  de Construcţii Bucureşti (UTCB), obţinând în anul 1972 diploma de inginer. După absolvire prin repartiţie a fost încadrat la INCERC Bucureşti şi la UTCB ca asistent universitar. În anul 1980 a obţinut titlul de doctor inginer în specialitatea “Mecanică tehnică” cu teza “Influenţa sistemului elastic de amortizare asupra parametrilor dinamici ai cilindrilor compactori vibratori”. În activitatea de cercetare la INCERC (1972–1995) şi ICECON (1995–prezent) a parcurs treptele de inginer stagiar (1972–1975) – preşedinte-director general ICECON (1995-prezent). Între 1972-1977 este şef de lucrări la catedra de Mecanică, şef lucrări la Universitatea Tehnică de Construcţii  şi la Universitatea Politehnica Bucureşti (1978–1984), conferenţiar la Universitatea Politehnica Bucureşti, Catedra de Mecanică (1985–1988), profesor universitar la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (1990), profesor universitar la Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Facultatea de Inginerie Brăila (1994). A predat cursuri la disciplinele: mecanică, rezistenţă, vibraţii neliniare şi aleatoare, dinamica structurilor elastice, dinamica izolării pasive contra vibraţiilor şi a mişcărilor seismice. De asemenea, a predat cursuri de specialitate la grupele de studii aprofundate şi masterat şi a fost preşedinte în comisiile de licenţă şi diplomă la Universitatea Dunărea de Jos Galaţi şi la Universitatea Tehnică Moldovei din Chişinău. Din anul 1990 este conducător ştiinţific de doctorat în domeniul “Mecanică tehnică  şi vibraţii”. Este membru al asociaţiilor profesionale : Preşedinte al Societăţii Române de Acustică – SRA, Preşedinte al Asociaţiei Române pentru Tehnologii, Echipamente şi Mecanizare   în Construcţii – AROTEM, Vicepreşedinte al Societăţii Române de Mecanică Teoretică şi Aplicată-SRMTA, Vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Tensometrie ARTENS, Membru al Societăţii Americane de Ingineria Sistemelor pentru Încălzire, Răcire şi Condiţionare a Aerului – ASHRAE din SUA, Preşedinte al Comitetului Tehnic de standardizare CT 218, Membru al Comitetului Tehnic ISO/TC 195 – Maşini de construcţii, Membru al Institutului Internaţional  de Acustică şi Vibraţii – IIAV. A obţinut 2 premii ”Aurel Vlaicu” ale Academiei Române pe anul 1992 pentru lucrarea “Sisteme elastice de rezemare pentru maşini şi utilaje” şi în anul 2002 pentru tratatul “Vibraţiile sistemelor elastice”, o medalie de aur la cel de-al 48-lea Salon Mondial al Invenţiilor, Cercetării şi Tehnologiilor Noi, BRUSSELS EUREKA 1999 pentru “Reazem elastic antivibratil în construcţie poligonală” şi medalia de argint pentru “Dispozitiv  şi sistem pentru protecţie antiseismică”. Întreaga sa activitate ştiinţifică este concretizată în peste 509 lucrări sub formă de articole publicate în reviste centrale, în volumele conferinţelor ştiinţifice sau în cadrul contractelor de cercetare ştiinţifică, atât din ţară cât şi din străinătate. Din cele mai recente cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate se menţionează: Tehnologii şi utilajepentru executarea, întreţinerea şi reabilitarea suprastructurilor de drumuri, Vol. I şi II (2005), Mecanica teoretică, (2006), Noua abordare privind certificarea de conformitate şi inspecţia tehnică a echipamentelor tehnologice de construcţii ca urmare a cerinţelor din UE (2005), Dynamiccharacteristics for damping systems designated to insulate noise and vibration in case of tram rail (Lisbon 2005), Subharmonic vibrations in non-linear elastic systems, (VIB ENG 2005), About the vibration isolation systems for urban transport systems on rail, (SINUC 2005) etc.