Prof.univ.dr.ing. Octavian Bologa

3886
  •  MEMBRU DECEDAT
  •  Inginerie mecanică
  •  15 decembrie 1948

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Octavian Bologa, n.15 decembrie 1948, Sibiu. După absolvirea Liceului „Octavian Goga” din Sibiu a urmat cursurile Institutului Politehnic din Cluj-Napoca, obţinând, în 1971, diploma de inginer în specialitatea construcţii de maşini. După terminarea facultăţii a activat ca inginer tehnolog şi proiectant la IRA Bucureşti-Griviţa şi IPA Sibiu (1971-1976) ca apoi, în anul 1971, să acceadă la cariera universitară la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, parcurgând toate gradele didactice: asistent (1976-1979), şef de lucrări (1979-1990), conferenţiar (1990-1993) şi profesor, din 1993 şi până în prezent, predând cursuri de: Tehnologia presării la rece, Procedee speciale de deformare plastică, Tehnologia presării maselor plastice, Proiectarea maşinilor pentru prelucrări prin deformare, Organizarea sectoarelor de presare şi injecţie, Logistica sistemelor de producţie, Istoria tehnicii. În 1986 şi-a susţinut, la Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara, teza de doctorat cu titlul “Contribuţii la vibroambutisarea tablelor subţiri din oţel”, devenind doctor inginer. Este conducător ştiinţific de doctorate din anul 1994. Între 1981-1984 a fost secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Inginerie, iar între 1990-1992, secretar ştiinţific al Senatului ULBS. Este directorul Centrului de Studii şi Cercetări pentru Deformări Plastice (1991-prezent), şeful Catedrei de Maşini şi Utilaje (1994-prezent). Desfăşoară o intensă muncă ştiinţifică în domeniul tehnologiilor şi a echipamentelor tehnologice convenţionale şi neconvenţionale de deformare plastică la rece a metalelor precum şi în domeniul presării şi injectării materialelor plastice. A publicat 11 cărţi în edituri recunoscute şi 146 de articole în reviste, anale,  buletine ale unor manifestări ştiinţifice; a participat la 51 conferinţe, simpozioane şi congrese. Are contribuţii în studiul curgerii materialelor metalice şi a materialelor termoplastice asistate de vibraţii, a presării materialelor greu deformabile, a deformării incrementale a tablelor metalice, a deformării plastice rotative cu role şi bile, a optimizării structurale a echipamentelor de presare etc. Cercetări cu privire la vibroprelucrarea la rece a metalelor (1982), Analiza stării de deformare în piese obţinute prin vibroambutisare (1983), Presă industrial-experimentală pentru vibroambutisare (1984), Determinarea diametrului semifabricatului în cazul prelucrării arborilor canelaţi cu profil triunghiular prin deformare plastica (1985), Prelucrări prin deformare plastică la rece (1986), The determining of the mathematical model of hydrodynamic lubrication în vibrodrawning (1986), Cercetări experimentale privind precizia dimensională, de formă şi starea suprafeţelor la deformarea volumică rotativa (1987), On unitary strain în vibrodrawing (1988), Contribuţii privind cinematica ambutisării însoţite de vibraţii axial-torsionale (1989), Contribuţii la studiul tensiunilor din materialul semifabricatului generate la ambutisarea cu placa activa antrenata în mişcare vibratorie unghiulara (1993), Tehnologia presării materialelor plastice (1994), Tehnologii de prelucrare tipizate (1995), Cercetări experimentale privind factorii de influenta ai forţei de deformare la rularea canelurilor din semifabricate tubulare (1995), Cercetări teoretice privind ambutisarea  tablelor subţiri prin solicitare zonală (1996), Practical aspects of the vibroinjection of thermoplastic materials (1998), Solicitările materialului în cazul execuţiei pieselor canelate din semifabricate tubulare (1998), Experimental research about tensile characteristics of – HDPE 084 – vibroinjected (1999), Cercetări experimentale privind mecanica asamblării prin deformare la rece a tablelor subţiri (2001), Theoretic and experimental researches regarding the dynamic behaviour of the mechanical eccentric presses (2002), The improvement of the mechanical press performances using structural optimisation (2003), CAD/CAM techniques în the field of CNC punching machines (2004), Experimental research for determining the forces on incremental sheet forming process (2005), Study of the formability of metallic material with low plasticity (2005). S-a specializat în domeniile sale de preocupare în: Marea Britanie (1992), Germania (1992, 1993, 2002), S.U.A. (1994), Spania (1997, 1998), Franţa (2002, 2003). Este membru în Asociaţia Generală a Inginerilor din România (1996), Verein Deutscher Ingenieure VDI, Germania (2001).