Prof.univ.dr.ing. Adrian Bejan

1869
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Inginerie mecanică
  •  24 septembrie 1948

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Adrian Bejan, n.24 septembrie 1940, Galaţi. A absolvit liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi, după care a urmat cursurile la Massachusetts Institute of Technology, fiind licenţiat în 1972, cu distincţie, Master of Science (M.S., 1972, cu distincţie) şi Doctor of Philosophy (PhD, 1975) în inginerie mecanică. A fost Fellow at Miller Institute for Basic Research and Science, la University of California, Berkley (1976-1978). Din anul 1984 este profesor distins J.A. Jones la Departament of Mechanical Engineering and Material Science la Duke University. Cercetările profesorului Bejan acoperă o arie largă de subiecte din inginerie: minimizarea generării entropiei, analiza exergetică, convecţia naturală, transferul de căldură şi masă, concvecţia în medii poroase, geometria optimă a sistemelor electronice şi teoria constructală a organizării în natură. Profesorul Bejan este autorul a 17 cărţi şi a mai mult de 400 articole publicate în reviste. Este distins cu premiul Asociaţiei Americane a Inginerilor Mecanici (American Society of Mechanical Engineers, ASME) şi al Institutului American al Inginerilor Chimişti (American  Instutute of Chemical Engineers). A primit premiul Ralph Coats al Societăţii Americane pentru Educaţia Inginerească (American Society of  Engineering Education). Din partea  ASME a primit  şi medalia Worcester Reed Warner, premiul Edward F. Obert Award, medalia de aur James Harry Potter, premiul memorial Charles Russ Richards, premiul memorial Gustus L. Larson şi premiul Heat Transfer Memorial Award in Science. Paisprezece universităţi străine i-au  decernat titlul de Doctor Honoris Causa, între care şi Institutul Federal Elveţian de Tehnologie (Swiss Federal Institute of Tehnology) din Zurich, precum şi Universitatea Politehnica din Bucureşti. Este printre primii 100 cei mai citaţi autori din toate domeniile ingineriei, din toate ţările (www.isihighlycited.com.). Principalele sale cărţi sunt: Convection Heat Transfer, ed.a III-a, Wiley, 2004. Porous and Complex Flow Structures in Modern Technologies, cu I. Dincer, S. Lorente, A.F. Miguel şi A.H. Reis, Springer-Verlag, 2004. Convection in Porous media, cu D.A. Nield, ed. aII-a, Springer-Verlag, 1999. Energy and the Environment, cu P. Vadasz şi D.G. Kroger (editori), Kluwer Academic, 1999. Thermodynamic Optimization of Complex Energy Sistems, cu E. Mamut (editor), Kluwer Academic, 1999. Advanced Engineering Thermodynamics, ed a II-a, Wiley, 1996. Thermal Design and Optimization, cu G. Tsatsaroniscu M. Moran, Wiley, 1996. Entropy Generation Minimization, CRC Press, 1996. Termodinamica avansată, Editura Tehnică, 1996. Heat Transfer, Wiley, 1996. Entropy Generation through Heat and Fluid Flow, Willey, 1982.