Prof.univ.dr.ing. Gavril Axinti

2204
  • MEMBRU DECEDAT
  •      Mecanica tehnica
  •  05 mai 1948

EXPERIENTA PROFESIONALA

Profesorul Gavril AXINTI s-a născut în comuna Vama, județul Suceava, în anul 1948, pe 5 mai, dintr-o familie de gospodari bucovineni. În perioada 1962-1966 parcurge ciclul liceal, la liceul teoretic „Dragoș Vodă” din Câmpulung Moldovenesc, unde se remarcă ca un elev constiincios, sârguincios și dornic de cunoaștere, în special în domeniul științelor exacte. În anul 1966 reușește prin examen la Facultatea de Mecanică din Institutul Politehnic din Iași, secția de Mașini termice, specializarea Turbine și Echipament termic, pe care o absolvă în anul 1971. În 1971 ia repartiție la  Brăila, la ICPUC Brăila, înființat în anul 1970 pe lângă Promex Braila, unde  s-a format ca specialist în domeniul ingineriei mecanice, în special  mecanică aplicată și acționări hidraulice industriale. Lucrează ca inginer stagiar, cercetător științific și cercetător științific principal la CCPUC Brăila și apoi la Promex Brăila, ca ing. proiectant principal și șef laborator de acționare hidraulică. A lucrat în domeniul ingineriei aplicate până în anul 1990, activînd ca inginer și cadru universitar asociat în învățământul universitar Gălățean. În 1979 se înscrie la doctorat în cadrul Catedrei de mecanică aplicată din Facultatea de Utilaj tehnologic din Universitarea de Construcții București.Lucrarea de doctorat abordează ,,Aspecte ale mecanicii sistemelor hidrostatice oscilante autoexcitate de tip sertar”.Finalizează și susține doctoratul în mai 1985.  Din anul 1990 trece definitiv în învățământul superior, dând concurs pe post de conferențiar universitar, iar din 1998 profesor universitar titular.Ocupă în cadrul Universității,, Dunărea de Jos” din Galați, la Facultatea de Inginerie din Brăila funcții precum șef de catedră, decan, director de centru de cercetre și reprezentări în consiliul facultății și în senatul universitar.Deține în calitate de autor un număr de 18 brevete de invenție, dintre care majoritatea aplicate în practică. A participat ca membru în colectivul de cercetare sau ca director de proiect la  82 de contracte de cercetare. A realizat peste 150 lucrări științifice și aplicative și a scris monografii științifice din care se amintesc: Bazele proiectării și încercării sistemelor hidraulice –București-2004; Compendiu de mecanică-Chișinău-2008; Acționări hidraulice și pneumatice-cinci volume-Chișinău 2008-2012; Proceduri Experimentale –București 2010 șa. A predat cursurile: Mecanică teoreticăVibrații mecaniceAcționări electro-hidro-pneumaticeAcționări hidraulice și pneumaticeCapitole speciale de mecanică aplicatăCriterii și nivele de calitate pentru componente și sisteme de acționare hidraulicăAnaliza dinamică a componentelor și sistemelor hidrauliceProceduri experimentale. Pasiunile extraprofesionale sunt: desenul artistic, literatura și documentarul științific. Din 2013 este pensionar dar activează  ca profesor asociat în Facultatea unde a muncit peste un sfert de secol.