Prof.univ.dr.ing. Nicolae Apostolescu

2221
  •  MEMBRU DECEDAT
  •      Inginerie mecanică
  •  10 februarie 1932

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Nicolae Apostolescu, n.10 februarie 1932. Dupã absolvirea Liceului ,,Nicolae Bàlcescu” (Colegiul National ,,Sf. Sava”) din Bucureşti, a urmat cursurile Institutului Politehnic Bucureşti, obtinand in 1955 diploma de inginer in specialitatea Motoare cu combustie internä. In 1971 a sustinut teza de doctorat ,,Contribuţii la modelarea arderii in motorul cu aprindere prin comprimare şi injectie directä”, devenind doctor inginer. In perioada 1972-1973 a efectuat un stagiu post-doctoral de cercetare de 11 luni ca bursier Fullbright Ia Universitatea din California-Berkeley. A desfàşurat o bogatà activitate didacticà la Universitatea Politehnica din Bucureşti (Institutul Politehnic Bucureşti): asistent (1955-1962), şef de lucräri (1962-1971), conferenţiar (1971-1978), profesor (1978-2001), profesor consultant (din 2001), predând cursuri de Motoare cu ardere internä, Teoria arderii, Cercetarea experimentalä a maşinilor termice. A fost şeful catedrei de Motoare cu ardere internä (1980-1984 şi 1996-2000), şi decan al Facultäţii de Inginerie Mecanicà (1984-1989 şi 1990-1996). A avut numeroase contribuţii la studiul motoarelor cu ardere internä. A publicat în reviste de specialitate şi volume ale unor manifestàri ştiintifice din tara şi stràinàtate singur şi în colaborare, peste 120 de lucrãri, care se inscriu in urmãtoarele directii de preocupàri: arderea amestecurilor omogene (generarea neomogenitàţii termice şi chirnice a gazelor din cilindru, promovarea arderii amestecurilor sàrace, arderea anormalà cu detonaţie, variabilitatea ciclicä), vaporizarea combustibilului în cilindru (vaporizarea nestaţionară la presiuni inalte, formarea amestecului combustibil-aer pe perete), modelarea formärii amestecului şi arderii in jetul de combustibil, optimizarea ciclurilor termice ale motoarelor, promovarea cornbustibililor neconventionali (metanol, hidrogen, gaz petrolier lichefiat), controlul emisiilor poluante (modelarea formärii emisiilor de oxizi de azot, rnetode de reducere), transferul de cäldurä prin convectie gaz-perete, echilibrajul motorului cu piston, etc.: Combustion of fuel drop at high pressure (1969), A calculation method of the temperature field within the cylinder of a SI engine (1972), A model to predict the nitric oxyde formation in the direct injection Diesel engine (1975), Effects of a barium-based fuel additive on particulate emissions from Diesel engines (1977), A theoretical study on mixture formation in M-Diesel engines using methanol-gasoil emulsion, based on nucleation theory of superheated methanol (1987), A wall spray model for the mixing analysis in direct injection diesel engines (1994), A study of combustion of hydrogen — enriched gasoline in a SI engine (1996), A study of ignition discharge parameters effects on homogeneous mixtures combustion in engines (2001), An experimental study of knock in a SI engine fueled with LPG (2004), Cyclic variability patterns in a SI engine (2004), On the calculation of heat transfer in SI engine (2006) ş.a. Este coautor a 9 manuale şi monografii: Neomogenitatea termică şi chimicà a gazelor din cilindrul motoarelor cu ardere internă (1975), Automobilul cu combustibili neconveţionali (1989), Procesul arderii in motorul cu ardere internă (1998) ş.a. Pentru intreaga activitate ştiinţificä, a primit distinctia „Opera Omnia” pe anul 2002 din partea Senatului Universitäţii Politehnica din Bucureşti.