Prof.univ.dr.ing. Anton Anton

2240
  • MEMBRU TITULAR
  •      Inginerie mecanică
  •  22 decembrie 1949

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Anton Anton, n.22 decembrie 1949, Timişoara. După absolvirea Liceului „C.D. LOGA” din Timişoara a urmat cursurile Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara obţinând în 1972 Diploma de Merit în specialitatea Inginerie mecanică secţia – Maşini Hidraulice. În perioada 1973-1974 a urmat cursurile UNESCO „Informatică şi matematică pentru cercetare” (limba engleză) la Universitatea Bucureşti iar in 1977 a fost bursier Fullbright-Hayes la „Johns Hopkins University” Baltimore USA. În 1987 şi-a susţinut teza de doctorat „Cercetări asupra mişcării de translaţie a ferofluidelor în absenţa şi în prezenţa unui câmp magnetic exterior”. Activitate didactică: la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (fostul Institut de Construcţii) : asistent (1972-1979), şef de lucrări (1979-1990), conferenţiar (1990-1995), profesor (din 1995), predând cursuri de Maşini hidraulice, Tehnica măsurătorilor, Coordonarea reţelelor edilitare, Gestionarea şi  controlul sistemelor hidraulice, Calculul şi optimizarea sistemelor hidraulice mari, Water Quality Monitoring and Controll. Din 1972 şi până în anul 2004 a funcţionat ca şef al Laboratorului de hidraulică al UTCB având ca preocupare dotarea şi perfecţionarea infrastructurii acestuia, coordonator al proiectului „Restructurarea învăţământului de Inginerie Hidraulică” (1999-2003). A desfăşurat o intensă activitate ştiinţifică şi tehnică în domeniile: ferohidrodinamicii, hidraulicii experimentale, maşinilor hidraulice, a reţelelor hidraulice şi a hidraulicii urbane. Abordează subiecte de cercetare de prioritate mondială ca: măsurarea turbulenţei ferofluidelor, pompa magnetohidrodinamică, turbotransmisia magnetohidrodinamică, traductori de presiune cu ferofluide. Concepe şi exploatează sisteme complexe de măsură a parametrilor hidraulici ai instalaţiilor de pompare, de ventilare, precum şi ai microhidroagregatelor, utilizate atât la cercetările din laborator cât şi la cele în natură. Din cele 7 cărţi publicate merită menţionată lucrarea „Reţele hidraulice – Calcul, Optimizare, Siguranţă”, coautor împreună cu D.Cioc, (premiul „Anghel Saligny” a Academiei Române în 2003).  În cele peste 80 de articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. A abordat numeroase probleme de actualitate: „Life Cycle Cost, a Tool in Optimisation of Large Water Distribution Systems” 2001; „An Algorithm for Estimation of Pumping Station Performances” 2003; „Real Time Optimization Simulation Software Modules for Water Networks” 2003; „A Strategic Approach for Water Supply Networks Rehabilitation Using Life Cycle Cost Analysis” 2004. Cele peste 125 de contracte/granturi de cercetare din care la peste 80 a fost responsabil, ilustrează activitatea de cercetare – dezvoltare – inovare în domenii ca: Monitorizarea sistemelor de transport ale fluidelor (Consultant la conceperea, proiectarea şi realizarea unor sisteme de monitorizare a transportului fluidelor); Staţii de pompare (Determinarea „in situ” a parametrilor de funcţionare ai staţiilor de pompare cu ajutorul unui sistem complex de măsură); Reabilitarea staţiilor de pompare pe baza măsurătorilor proprii şi a unei metode originale de analiză); Reţele de distribuţie a apei potabile (Dezvoltarea şi utilizarea pachetelor de programe pentru calculul şi optimizarea reţelelor de apă aplicate în peste 20 de oraşe din ţară). Este membru: EASA (European Academy of Science and Arts, 2004), AIIR (Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România, 1998); ARA (Asociaţia Română a Apei, 1996); IUFA (International Urban Fellows Association, 1977).