Prof. dr. ing. Alexandru MARIN

2152
  • MEMBRU DE ONOARE
  • Inginerie mecanică
  • 09.02.1936

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Alexandru Marin: n. 09.02.1936, satul Brânza, jud. Cahul, România. A absolvit şcoala medie din oraşul Cahul în 1953, apoi a urmat cursurile Institutului Politehnic Odesa, Facultatea Mecanică, obţinând în anul 1958 diploma de inginer, specialitatea „Tehnologia Construcţiei de Maşini , Maşini – unelte şi scule”. A muncit la întreprinderile constructoare de maşini din Tiraspol şi Chişinău. În 1965 a fost invitat la Institutul Politehnic Chişinău, recent fondat. În anul 1970 şi-a susţinut teza de doctor „Contribuţii la studiul procesului de deformare-aşchiere la broşarea găurilor pieselor din materiale maleabile”. A efectuat cercetări fundamentale în acest domeniu, iar rezultatele au fost implementate la mai multe uzine constructoare de maşini, inclusiv la Uzina Auto „I. Lihaciov” din Moscova. Procedeul tehnologic respectiv a fost brevetat, fiind folosit şi în străinătate. În 1972 (vezi revista „Maşionostroiteli” N6, 1972, Moscova) la Primul concurs unional „I. A. Time” în domeniul construcţiei de maşini lucrarea a fost distinsă cu premiul III. La prestigioasa Expoziţie a realizărilor în Economia Naţională din Moscova lucrările ştiinţifice cu caracter aplicativ au fost menţionate cu 2 medalii de bronz în a. 1967 şi 1975. Cercetările ştiinţifice în domeniu au fost implementate şi în Republica Moldova la uzina Mecanică din Tiraspol şi la Uzina de Tractoare din Chişinău. A coordonat activitatea de cercetare în cadrul mai multor proiecte cu întreprinderile din Republica Moldova. Activitatea de cercetare este reflectată în cele peste 100 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 6 brevete de invenţie. A participat la multiple conferinţe tehnico-ştiinţifice în oraşul Bucureşti, Moscova, Bacău, Iaşi, Braşov, Chişinău, Kiev, Novosibirsc, Taşchent, Riga, Breansc, Maribor (Slovenia), Penza ş.a. În 1999 a fondat la Chişinău în cadrul UTM Conferinţa Internaţională „Tehnologii Moderne, Calitate, Restructurare” (TMCR), care o dată la 2 ani se petrece, până în prezent. A participat activ, practic, la toate Simpozioanele Ştiinţifice ale Inginerilor Români de Pretutindeni (SINGRO), iar în 2014 a fost coorganizatorul acestei Conferinţe la Chişinău. În plan ştiinţifico-didactic a publicat cca 15 lucrări metodice, este co-autor a 7 manuale, inclusiv „Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanică prin aşchiere” în 2 volume, propusă la Premiul de Stat al Republicii Moldova în anul 1994. În anii 1997-2011 a fost membru al Senatului Universităţii Tehnice a Moldovei. În octombrie 1993 a fondat la Universitatea Tehnică  a Moldovei editura „TEHNICA-INFO” cu destinaţia editării manualelor în limba română. În 1990 la Institutul Politehnic Chişinău (ulterior Universitatea Tehnică a Moldovei) la toate facultăţile s-a trecut la predarea în limba română. Practic, toată literatura didactică era în limba rusă. Pe parcursul a 25 ani de activitate a editurii au fost editate cca 700 manuale cu implicarea masivă a cadrelor didactice din România. În 2010 editura a fost nominalizată cu „GOLD Category” de International Quality Summet Award, New York. În anul 2005 dlui profesor A. Marin i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa a Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”, Iaşi. În anul 2010 American Bibliographical Institute l-a nominalizat „Man of the Year 2010” . În 2011, aceeaşi organizaţie, American Bibliographical Institute, l-a nominalizat cu „Gold medal for Moldova”. În 2013 a devenit Cetăţean de Onoare al satului natal Brânza, Cahul, Republica Moldova.