Prof. univ. dr. arh. Ana Maria Dabija – Vicepresedinte

3045
  • MEMBRU CORESPONDENT
  • Vicepresedinte – Construcții și Urbanism
  • n. 25 noiembrie 1960
  A absolvit Institutul de Arhitectură și Sistematizare în anul 1986. Din 1993 s-a angajat, prin concurs, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, parcurgând toate treptele didactice, de la asistent la profesor universitar. În anul 2000 a obținut titlul de doctor în arhitectură cu teza ”Implicațiile folosirii noilor tehnologii în construcțiile din România”. Activitatea ei poate fi împărțită în activitate de cercetare și proiectare, activitate didactică, activitate organizatorică și managerială. Este autor, co-autor şi colaborator la proiectarea a peste 30 clădiri noi sau care au presupus și intervenţii de reabilitare complexă în spațiul urban, în arhitectura civilă, verificator de proiecte și expert tehnic pentru cerințele B1, D, E, F. Este autorul unor cărți de teorie tehnică, editor-coordonator al unor volume colective publicate de edituri recunoscute în țară și străinătate (Editura Universitară Ion Mincu, Editura Springer Nature) precum și a numeroase articole științifice (peste 60) prezenate și publicate în volumele unor conferințe naționale și internaționale de prestigiu. A coordonat participarea unor colective de cercetare ale UAUIM în competiții naționale, pentru proiecte de cercetare științifică, de elaborare de reglementări tehnice sau proiecte de arhitectură. În calitate de membru al comunității academice și cadru didactic în Catedra de Științe Tehnice a inițiat și dezvoltat 11 cursuri (din care 10 cursuri noi). A deținut funcții administrative în Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” (Prorector pentru Cercetare-Dezvoltare-Inovare, Director al Școlii Doctorale de Arhitectură, Director al Centrului de Studii Arhitecturale și Urbane). A condus comisii ale MDRAP (Comitetul Tehnic Cerințe Funcționale, Comisia de examinare pentru competențele de verificator / expert pentru cerințe funcționale) și ASRO (CEN TC 33 “Doors and Windows”). Este membru permanent al Comitetului Științific al Simpozinului anual WMCAUS (World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium) din 2018, membru în Comisia de Energii Regenerabile a Academiei Române (din 2015), NPC România în Programul European Orizont 2020 (din 2013) pe domeniul Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime, al Asociaţiei Surse Noi şi Regenerabile de Energie (SunE), din 2009, membru permanent al Comitetului Științific al Asociației și Comunității internaționale ICBEST (International Conference on Building Envelope Systems and Technologies), al International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB) din 2008, al Romanian Green Building Council (RoGBC) din 2007, membru al ISO TC162 “Doors and Windows” și al CEN TC 33 “Doors and Windows” din 2004 membru al Uniunii Arhitecților din România din 1990 și al Ordinului Arhitecților din 2006.