Prezentarea Sectiei Inginerie Mecanica din ASTR

1718

Sectia Inginerie Mecanica din ASTR are 20 membri titulari si corespondenti si 7 membri de onoare.

Activitatea profesional stiintifica a colectivului cuprinde domeniul academic si al cercetarilor teoretice si aplicative din zona: Termodinamicii, Frigului si Criogeniei, Mecanica fina si Mecatronicii, Echipamentelor de proces, Proceselor de ardere si Poluarea mediului.

Rolul sectiei noastre este de a forma colective multidisciplinare care sa participe la rezolvarea unor teme de interes national sau sa activeze in programe europene.

De asemenea, o preocupare importanta a colectivului este formarea si educarea profesional stiintifica a tinerilor in timpul si dupa absolvirea facultatii, prin participarea la cursurile de master si indrumarea doctoranzilor (la 1 ianuarie 2014 membrii sectiei aveau peste 50 de doctoranzi).

Sectia participa cu lucrari valoroase la conferinte si simpozioane tematice organizate atat de ASTR cat si la nivel national sau international; sunt publicate articole stiintifice de specialitate in Revista de Chimie, International Journal of Mechanical Scienties, Romanian Revue Precision Mechanics, Optics and Mechatronics, Heat Transfer Engineering, Entropy etc.

Membrii sectiei sunt implicati in numeroase  programe si contracte de cercetare cu caracter national si international ca, de exemplu Retea de senzori pentru monitorizarea paramentrilor apei potabile, realizat in cadrul Programului  European FP7. Urmare a implicarii noastre in activitati de cercetare de mare interes au fost obtinute numeroase brevete si medalii la saloanele internationale de inventii.

Presedintele Sectiei Inginerie Mecanica din ASTR

Prof. em. dr. ing. Mircea Marinescu